The Fishermen’s bastion, the Matthias Church and their area / A Halászbástya, a Mátyástemplom és környékük

Fishermen’s Bastion / Halászbástya

In the Middle Ages a small gate led to the bastion, where the old fish market was. This part of the Castle district was always important for the protection of the Castle. The Fishermen’s Bastion’s only purpose was to be a beautiful decoration. It was built 100 years ago although it looks much older because of its oriental style. According to the legend it consists of 7 towers, which represent the 7 Hugarian tribes that settled in the Carpathian Basin. Biggest tower in front of Hotel Hilton symbolizes the main leader, Árpád.
A középkorban a bástyába vezetett egy kis kapu, amin keresztül a halászok feljártak a budai halpiacra. A Budai Vár megalapítása óta ez a várfalszakasz igen fontos szerepet játszott a vár védelmében, ám a Halászbástya egyetlen célja, hogy szép legyen a pesti oldalról. 100 évvel ezelőtt épült, bár keleti stílusa miatt sokkal idősebbnek tűnik. A legenda szerint a  Halászbástya 7 tornya a 7 honfoglaló vezért szimbolizálja. Legnagyobb torony Hilton Hotellel szemben Árpádot jelképezi.

The surface of the Hilton reflects the beauty of the Fishermen’s bastion. During the construction of the Matthias Church the ruins of the Dominican temple were discovered and they were built in the Hilton. In the court of the Hilton are the statues of the Dominican monks Gellért & Julianus. They were sent to the East to find the old country (Magnae Hungariae). They travelled about 3000 km on foot, at last one of them could find the Hungarians living along River Volga and could inform the king about the forthcoming Mongol invasion.
A Hilton homlokzata visszatükrözi a Halászbástya szépségét. A Mátyás templom építése során tárták fel a dominikánusok templomának romjait, amit beépítettek a Hiltonba. A Hilton udvarán van Julianus és Gellért barát szobra. IV. Béla megbízásából a két szerzetes keletre utazott felkutatni a magyarok őshazáját „Magna Hungária”. 3000 km-t tettek meg gyalog, egyiküknek sikerült megtalálnia a Volga mentén élő ősmagyarokat és beszámolt a tatárok közeledtéről.

MATTHIAS CHURCH / MÁTYÁS TEMPLOM

Budapest’s most attractive and most famous Catholic church. It was built 700 years ago. It is named after King Matthias, who greatly enlarged the church. It was also the site for King Matthias’ two weddings. In the 16th century the Turks converted into a mosque. Originally built in Gothic style, it was reconstructed several times – the neo-Gothic form we see today was created in the 19th century.
Budapest legszebb és leghíresebb katolikus temploma, 700 évvel ezelőtt épült. Mátyás királyról nevezték el, aki nagyban hozzájárult építéséhez. Itt tartották Mátyás király mindkét esküvőjét. A 16. században a  török uralom alatt dzsáminak használták.  Eredetileg gótikus stílusban épült majd többször átépítették, végül mai alakját neo-gótikus stílusban a 19. században érte el.

 

There are some statues here / Van néhány szobor itt:

Statue of Stephen (the founder of state and the first king of Hungary), Statue of St George (killing with his speer the dragon), Statue of Hunyadi (defeated the Turkish troops at Nándorfehérvár in the 15. century. For this victory the pope ordered to ring the bells at 12 o’clock in every catholic church in Europe).
Szent István király lovas szobra (az államalapító és első magyar király), Szent György-szobor: (Szent György lóháton ülve megöli a sárkányt), Hunyadi János-szobor (15. sz. Nándorfehérvárnál elsöprő győzelmet aratott a törökök felett. Ezért a hőstettért az akkori pápa elrendelte, hogy minden katolikus templomban 12-kor harangozzanak a tiszteletére).

 

And the view is amazing / És a kilátás fantasztikus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.