The Buda Castle and its area / A Budavári palota és környéke

The Castle and its area are part of the World Heritage Sites.

The Castle hill was inhabited in the Ancient times by Romans and Celts.  The first royal residence on the Castle Hill was built by King Béla IV in the 13th century. During the reign of King Louis I. (14. c) a Gothic palace was built. King Matthias rebuilt the palace in Renaissance style. Italian humanists, artists and craftsmen arrived at Buda it became one of the centres of Renaissance in Europe. After the Battle of Mohács the medieval Kingdom of Hungary collapsed, the Turks occupied  Buda and stayed here for 145 years. The medieval palace was destroyed in the great siege of 1686 when Buda was captured by the allied Christian forces. In the 18th century a small Baroque palace was built by Maria Theresa, later rebuilt in Neo-Baroque style.  Between the 2 world wars the Royal Palace became the seat of the regent of Hungary, Miklós Horthy. Buda Castle was the last major strongpoint held by the Nazis during the siege in 1945. By the end of the fights the palace was burning for days, the most serious damages were caused at this time. It was reconstructed in the 1960s.

A Budavári palota és környéke az UNESCO Világörökség része.

Várhegyet  az ókorban kelták és rómaiak is lakták.  A Várhegy első királyi lakhelyét IV. Béla király építette a 13. században. Nagy Lajos (14. sz) idejében épült a királyi vár. Mátyás király a palotát átvarázsolta reneszánsz stílusban, a reneszánsz művészetek és tudomány híres udvara lett. A 1526. mohácsi vész után törökök kirabolják, felgyújtják, majd később elfoglalják és majdnem 145 év török hódoltság következett. 1686. visszafoglalják Buda várát amiben elpusztult a palota és a vár nagy része is. A 18. században Mária Terézia idejében építették újjá a palotát barokk stílusban, később neo-barokk stílusban. A palota a két világháború között a kormányzó (Horthy Miklós) rezidenciája volt. 1945-ben a visszavonuló német csapatok utolsó hadszíntere lett. A harcok elcsitultával a palota napokig égett, a legsúlyosabb károk ekkor keletkeztek. 1960-as években történtek a helyreállítási munkák.

You can take a walk around the Palace / Tehettek egy sétát a palota körül:

Turul Bird Statue is a mythological bird led the Hungarians to the Carpathian Basin. The National Gallery has a collection of Hungarian art from medieval times to the 20th century. Matthias fountain represents a hunting scene with the king. In the Széchényi National Library a copy of every book that is published in Hungarian language or that refers to Hungary can be found. The History Museum – Castle Museum presents the history of Budapest from the beginning to the present.
Turulmadár szobra  – ősi magyar totemállat – karmaiban a vitézség kardjával. Nemzeti Galériában található a magyar festészet és szobrászat legteljesebb gyűjteménye a középkortól a 20. századig. A Mátyás-kút vadászjelenetet ábrázol a királlyal. Országos Széchényi Könyvtárban minden Magyarországon kiadott könyv, folyóirat, hírlap megtalálható. A Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum bemutatja Budapest történelmét a kezdetektől napjainking.  

There are different events in the Buda Castle, the most important is the Festival of Folk Artes around the 20th of August. There are craftsmen, music and dance and you can try different types of traditional dishes.
A Budai Várban vannak különféle rendezvények, a legfontosabb a Mesterségek ünnepe augusztus 20. körül. Vannak ott kézművesek, zene és tánc és különböző hagyományos ételeket kóstolhattok  meg.

How to get there: From Erzsébet square/ Moszkva square (Széll Kálmán square) bus 16, from the Ádám Clark Square with the Funicular.
Hogyan juthattok fel: Erzsébet térről/Moszkva térről (Széll Kálmán tér) 16-os busz, Clark Ádám térről Siklóval.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.