Margaret Island / Margitsziget

The Margaret island is for Budapest like the Central Park for New York City, this is where you can go for a jogging, go for a walk with your dog, spend some family picknik time, ride a tricycle and just to sit and do nothing.
A Margit sziget olyan Budapestnek, mint a Central park New York City-nek, itt tudtok kocogni, sétálni a kutyátokkal, piknikelni a családotokkal, triciklit vezetni és csak úgy ülni és semmit nem csinálni..

The original name was Rabbit Island because  here used to live many rabbits ad it used to be the hunting place for a long time. During the Mongolian invasion in the 13th century both of the daughters of King Bela IV. died, so the king made a vow if he ever had another daughter, he would offer her to God. Princess Margaret was born and at the age of 9 she was sent to a Dominican convent on the island, which was built for her. She lived there as a nun until her death.
It was inhabited during the Roman times but the buildings from this time were destroyed.  In the Middle ages cloisters of orders were established here and monks preferred living here for its calm. The Turks used the island for their Harems and in the 18th century the island belonged to Archduke Joseph, who made this place to be a holiday- and health resort. It became a popular place for writers and poets. With the discovery thermal springs in 19th c. the holiday resort purpose was strongly supported.
A sziget eredeti neve Nyulak szigete volt, mert nagyon sok nyúl élt iss és kedvelt vadászterület volt hosszú időn át. A mongol invázió alatt a 13. században IV. Béla király elvesztette  mindkét lányát és fogadalmat tett, hogy ha vala születik még egy lánya akkor istennek ajálnja. Megszületett Margit hercegnő, akit 9 éves korában a számára épített dominikánus kolostorba küldött a szigetre. Ott élt haláláig. A szigeten már a római korban is laktak, de az ekkor keletkezett épületek maradványai elpusztultak.
A középkorban több szerzetes rend hozott létre kolostort és a szerzetesek nagyon szerették a szigetet a nyugalmáért. A törökök háremhölgyei laktak a szigeten, majd a 18. században József nádoré lett, aki parkosította és üdülő- és gyógyhellyé tette. A 19. században a gyógyforrások felfedezésével még inkább előtérbe került a sziget üdülőhelyként való használása.

The Margaret island is connected to Buda and Pest on both sides by bridges, the Arpad Bridge and the Margaret Bridge. In 1900 was the first access from the bridge to the island. You can go there by bus 26 from the Western Railway station or by tram 4/6.
A Margit-szigetet a Budával és Pesttel mindkét oldalon hidak kötik össze, az Árpád híd és a Margit híd. 1900-ban volt az első lejárat a hídról a szigetre. Elmehettek oda a 26-os busszal a Nyugati pályaudvartól vagy a 4/6-os villamossal.

There are swimming pools like the Alfréd Hajós and the Palatinus. Vannak uszodák mint a Hajós Alfréd és a Palatínus.

There is a Centenary Monument and a fountain at the entrance, Ruins of the Franciscan Church & Dominican Convent. Van egy Centenáriumi emlékmű és egy szökőkút a bejáratnál és Ferences & Domonkos rendi templomok romjai.

The Rose Garden has hundreds of rose types, Wild park is a small zoo for children,On  the Artists’ Avenue are statues. A Rózsakertben van több száz rózsafaj, a Vadaskert egy kis állatkert gyerekeknek, a Művész-sétányon kis szobrok vannak.

There is a Water Tower, a Musical well, an Open-air theatre. A szigeten van egy Víztorony, Zenélő kút, Szabadtéri színpad.

Japanese Garden is my favourite place there, it is decorated with water lilies, fish pond and waterfalls. Japánkert a kedvenc helyem ott, tele van tavirózsákkal, kis tóval és vízesésekkel.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.