Advent in Graz / Advent Graz-ban

We decided some weeks ago to go to Graz to see the Christmas Markets. The easiest way to go there from Budapest is by bus (Flixbus) but it is also possible to go by train or car. By Flixbus it took 7-8 hours with an 1,5 stop at the Vienna airport.
Néhány hete úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Grazba és megnézzük a karácsonyi vásárokat. Budapestről legegyszerűbben busszal lehet menni (Flixbus), de vonattal vagy autóval is el lehet jutni. A Flixbus-al az út 7-8 órát vett igénybe, egy 1,5 megállással a bécsi repülőtéren.

What to see in Graz / Mit láthattok Grazban: 

Besides the Christmas markets there are some sights to see in Graz / A karácsonyi vásárokon kívül van néhány szép látnivaló Grazban:

Kunsthaus (Museum of Contemporary Art) – well, honestly not the most beautiful building I have ever seen in my life but interesting enough to visit it. Our hotel was just next to it, it looks a bit like a hedgehog.
Kunsthaus (Művészetek háza) – Nos, őszintén szólva nem a legszebb  épület, amit valaha láttam, de elég érdekes ahhoz, hogy megnézzétek. A szállodánk közvetlenül mellette volt, kicsit úgy néz ki, mint egy sündisznó.

Murinsel (Island in the Mur) – the nearest bridge to it is nicely decorated with Christmas lights in the evening.
Murinsel (Murasziget) – az ehhez legközelebb eső híd esténként szépen fel van díszítve karácsonyi fényekkel. 

The symbol of Graz is the Schlossberg (Castle Hill). The castle stands on a hill for more than a millennium. The fort was called in Slavic Gradec, hence the name Graz today. The little castle eventually became a huge castle, which was destroyed in 1809 by Napoleon’s troops. However, the Clock tower stands today, which can be seen from afar. You can get there either by funicular or by the elevator. (Here are some info).
A Schlossberg (Várhegy) Graz szimbóluma. A kastély egy dombon áll több, mint egy évezrede. Az erődöt
szlávul
Gradecnek nevezték, innen ered a mai Graz elnevezés. A kis kastély idővel hatalmas vár lett, melyet 1809-ben Napóleon csapatai robbantottak fel. Óratornya azonban ma is áll, amelyet már messziről lehet látni. Felmenni vagy a fogaskerekűvel (Schlossbergbahn) vagy a lifttel lehet. (Itt található info)

One of Graz’s most famous museums is the Armoury (Landeszeughaus), which, with its 30,000 exhibits, is the world’s largest collection of historical weapons. Graz’s arsenal served – for example, during the Turkish fights in the 15-16th century – for the inhabitants to get easily and quickly armed.
Graz egyik legnevesebb múzeuma a Fegyvertár (Landeszeughaus), amely a 30,000 kiállított tárgyával a világ legnagyobb történelmi fegyvergyűjteménye. Graz fegyvertára szolgált arra például a török harcok idején a 15-16-ik században, hogy könnyen és gyorsan fel lehessen fegyverezni a lakosságot.

The heart of the Old Town is the Herrengasse with its small streets and the Hauptplatz (Main Square) with the 19th century Town hall (Rathaus).
Az Óváros szíve a Herrengasse és abból kiágazó kis utcák, valamint a Hauptplatz (Főtér) a 19-ik századból származó Városházával (Rathaus).

The Double spiral staircase is in the Burg, I went up, took pictures and came down. Well, honestly, it didn’t affect me that much. But it was worth some photos.
A Dupla csigalépcső a Burg épületében található, felmentem, fotóztam majd lejöttem. Hááát őszintén szólva rám nem volt olyan nagy hatással. De néhány fotót megér.

The Graz Cathedral / A grazi Dóm

Where can you find the Christmas markets in Graz / Hol találhatóak Grazi karácsonyi vásárok:

On the main square is the biggest and most important one. Walking in the small streets we bumped into some small squares with markets. Some markets had really nice ambient with lots of wooden houses selling Gluehwine and wurst, decorations and gifts. You can find here information about the Christmas markets: https://www.graztourismus.at/advent/en

A Főtéren található a legnagyobb karácsonyi vásár. A kis utcákon sétálva belefutottunk néhány térbe, ahol szintén voltak kisebb vásárok. Nagyon kellemes hangulatu volt a sok faház, ahol forralt bort és kolbászt, dekorációkat és ajándékokat árusítottak. Itt található a karácsonyi vásárokról információ: https://www.graztourismus.at/advent/en

And here are some photos of these Christmas markets / És itt van néhány fotó ezekről a karácsonyi vásárokról:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.