Impressions of Prague / Prágai Impressziók

Prague has been nicknamed the “city of a thousand spires”, where everywhere you look you find history and art. With spending there 3 days I can’t be an expert of Prague, but maybe I can help you with showing my photos what is worth visiting and what is a must to see:
Prágát gyakran hívják „száztornyú városnak”, itt mindenhol körbevesz a történelem és a művészet.
A 3 napos látogatásunk nem tett Prága szakértővé, de talán segíthetek a fotóimmal abban, mit érdemes, és mit kötelező meglátogatni:

The Charles Bridge (Karluv Most) is one of the oldest bridges in Europe, it was built in 1357 and it was the first stone bridge over the Vltava. It is famous for its many old statues, street musicians entertaining the tourists. And the lots of tourists, but you can understand it that it is a MUST SEE, it is like the Eiffel Tower in Paris.
A Károly-híd (Karluv Most) Európa egyik legrégebbi hídja, 1357-ben épült, és ez volt az első kőhíd a Moldván. Híres a régi szobrairól, a turistákat szórakoztató utcai zenészeiről. És a turisták tömegéről, de tulajdonképpen egész érthető, hiszen ezt muszáj látni, ez olyan, mint az Eiffel-torony Párizsban.

 

The Old Town (Staré Mesto) with its houses, narrow streets was amazing, walking there day and night made us feel like in the Middle ages. In its historic center, the Old Town Square (Staroměstské náměstí) a highlight is the Astronomical Clock (Orloj). Each hour the 12 Apostles and other figures appear and parade across the clock face.
Az Óváros (Staré Mesto) házaival, szűk utcáival csodálatos volt, ott éjjel-nappal sétáltunk, és úgy éreztük magunkat, mintha  a középkorban lennénk. Történelmi központjában, az Óváros téren (Staroměstské náměstí) a fő nevezetesség a Csillagászati ​​óra (Orloj). Minden órában megjelenik a 12 apostol több más figurával és körbevonulnak az óralap előtt.

Near the Old town is the Josefov, the Jewish Quarter that we visited on our last day:  The Jewish Quarter was originally in the Castle District, it moved later to Josefov in the 13th century and for many centuries it was regarded as a ghetto. Today you can find here Synagogues like the Spanish Synagogue (beautifully decorated inside) or the Pinkas Synagogue (inside decoration commemorating the victims of the Holocaust) And the Old Jewish Cemetery with its hundreds-year-old tombstones.
Az Óváros közelében található a Josefov, a zsidó negyed, amelyet az utolsó napunkon látogattunk meg: A zsidó negyed eredetileg a várban volt, később a 13. században Josefovba tették át, és évszázadokon át a gettónak tekintették. Ma itt zsinagógákat lehet találni, mint a Spanyol zsinagóga (gyönyörűen díszített belül), vagy a Pinkasz-zsinagóga (belül díszítéssel a holokauszt áldozatainak emlékére) és a Régi zsidó temető a többszáz éves sírköveivel.

 

The Castle (Hrad), once the home of Bohemia’s kings. Within the castle walls are among others the St. Vitus Cathedral (it is the Czech Republic’s largest and most important Christian church. It took more than 525 years to complete by the end of the 19th century.) and the Golden Lane (Zlatá ulička) consists of small houses, painted in bright colours. Originally built in the 16th century, to house Rudolf II’s castle guards, it takes its name from the goldsmiths that lived there in the 17th century.
A vár (Hrad), Bohémia királyainak otthona volt. A várfalon belül van többek között a Szent Vitus-székesegyház (a Cseh Köztársaság legnagyobb és legfontosabb keresztény temploma. 525 évig tartott míg felépítették a 19-ik század végére) és az Arany utcácska (Zlatá ulička) szinesre festett házakból áll. A 16. században épült, eredetileg II. Rudolf őrségének elszállásolására, a 17-ik században aranyművesek éltek itt, innen a név.
I wrote about our Hrad visit here / Hrad-látogatásunkról írtam itt: Some pictures to convince you to visit the Prague Castle, the HRAD / Ugye meg tudlak győzni, hogy meglátogassátok a prágai várat, a HRAD-ot?

The Petrín Tower (Petrínská rozhledna) is like a smaller version of the Eiffel Tower in Paris that offers panoramic views over Prague. We went up by the funicular, but you can go up on foot too.  If you are here visit the Mirror Maze too.
A Petrín-torony (Petrínská rozhledna) egy kicsit olyan mintha a párizsi Eiffel-torony kisebb változata lenne, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Prágára. Mi a siklóval mentünk fel, de gyalog is lehet. Ha itt vagytok, látogassátok meg a Tükörlabirintust is.

 

The Lennon Wall has stood since his murder as a tribute to former Beatle John Lennon. During the communist era the site became a symbol of hope and peace for the city’s population.
A Lennon-fal a korábbi Bethles tag, John Lennon tiszteletére, annak meggyilkolása óta áll. A kommunista időszak alatt a hely a város lakosságának a remény és a béke jelképévé vált.

The Dancing House (Tancící dum), Prague’s most outstanding modern architectural creation, it consists of two adjoining towers, featuring curves that resemble two dancing figures. One of the towers is shaped like a woman wearing a skirt (hence the nickname “Fred and Ginger” after famous American dancers Fred Astaire and Ginger Rogers).
A Táncoló ház (Tancící dum), Prága legjelentősebb modern építészeti alkotása, két szomszédos emeletes házból áll, amelyek két táncoló figurára hasonlítanak. Az egyik ház úgy néz ki mint egy  szoknyá viselő nő (innen az elnevezés “Fred és Ginger” Fred Astaire és Ginger Rogers híres amerikai táncosok után).
And some keywords / És néhány kulcsszó:
The good soldier Svejk, Mole (Kdek), pork knuckle, brown ale, golem, Kafka, red tram, Trdelnik, towers, cobbled streets, wall decorations
Svejk a katona, kisvakond, csülök, barnasör, gólem, Kafka, piros villamos, kürtöskalács, tornyok, macskaköves utcák, fali díszítő elemek

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.