The Carnival in the Dominican Republic / Karnevál Dominikán

I haven’t written for a long time because I have been busy with my work, and I was lazy. But now it is time to put pen to (virtual) paper again 🙂
Már régóta nem írtam, mert lefoglalt a munkám, ja és mellesleg lusta voltam. De most itt az ideje, hogy újra (virtuális) tollat ragadjak 🙂

I have already told you in some posts how is life here in the Dominican Republic. It is an amazing country, you can discover here the beautiful beaches (Blue Lagoon & Saona island , Playa Limon – Robinson Crusoe style beach ), the capital (Santo Domingo ), the countryside.
But there is much more: I haven’t told you about the Carnival in Punta Cana yet.
Ok ok, I know it was a month ago, but it is every year so if you check my pictures, you, for sure, will have the mood to come here next year to see it yourselves.
The Carnival was in February in Punta Cana Town (direction airport). There were some parkings in the nearby but we could easily park our car at the Bluemall shopping center and then walekd for 20 minutes to the venue. Of course when it says it starts at 15.00, it really means it starts at 16.30 in the Dominican Republic… and so it was…
Már meséltem Nektek milyen az élet itt Dominikán. Ez egy fantasztikus ország, ahol gyönyörű strandokat (Kék Laguna & Saona sziget , Playa Limon – Robinson Crusoe stílusú strand ), a fővárost (Santo Domingot ) és a vidéket fedezhetitek fel.
De sokkal több van itt: még nem meséltem a Punta Cana-i karneválról.
Ok ok, tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt volt, de minden évben megrendezik, tehát ha megnézitek a képeimet, akkor a következő évben, ha ekkor jöttök ide, biztos szivesen részt is vesztek rajta.
A karnevál Februárban volt Punta Cana városban, nem messze a repülőtértől. Van a közelben parkoló, de mi könnyebben tudtunk parkolni a Bluemall bevásárlóközpontban, ahonnan aztán gyalog mentünk kb 20 percet a helyszínre. Természetesen, amikor azt mondják Dominikán, hogy 15.00-kor kezdődik valami, ez ténylegesen azt jelenti, hogy 16.30-kor … és így is volt…

This Carnival is a bit different from the ones I saw in the Canary islands the past years. I read a lot about it, the main characters are:
Ez a karnevál kicsit különbözik attól, amit az elmúlt években a Kanári-szigeteken láttam. Sokat olvastam róla, a főszereplői a felvonulásnak ők lennének:

El Diablo Cojuelo (The Limping Devil) is instantly recognized because of the exaggerated mask with crazy eyes and big teeth. He wears a colorful suit adorned with small mirrors and ribbons. He is the La Vega carnival’s leading character.
Az El Diablo Cojuelo (A sánta ördög) azonnal felismerhető az őrült szemekkel és nagy fogakkal eltúlzott maszk miatt. Színes öltönyt visel, melyet kis tükrök és szalagok díszítenek. Ő a La Vega karnevál főszereplője.

Los Lechones (The piglets) are the carnival’s leading characters in Santiago — devils in masks that resemble the face of a pig, they carry a whip surprising onlookers with a lash on their buttocks. The lechones dance a style of African dance, swinging their legs side to side.
Los Lechones (A malacok) a santiago-i karnevál fő karakterei  – a maszkuk  hasonlít egy disznó arcára, ostort tartanak a kezükben, amivel a bámészkodóknak a fenekére csapnak. A lechones egy afrikai stílusú táncot táncolnak, egyik lábukról a másikra szökkenve.

 Los Brujos (The witches): It was believed that there once were witches living in San Juan de La Managua. Witchcraft was a common practice, hence the name of one of the Carnival troupes from this region. This was my favourite group 🙂
Los Brujos (A boszorkányok): A régiek úgy hitték, hogy boszorkányok éltek San Juan de La Managuában. A boszorkányság szokásos gyakorlat volt, innen ered a neve ezen régió karneváli csoportjának. Ezek voltak a kedvenceim 🙂

Los Pintaos (The painted group) from Barahona parade in painted bodies in various colors, from head to toe. They represent the Maroons–escaped slaves who took refuge in the southwestern mountains of Bahoruco in the 16th century.
Los Pintaos (A befestettek) Barahona-ból jönnek, különböző színüre vannak festve tetőtöl talpig. A ”számkivetetteket”, a szokott rabszolgákat szimbolizálják, akik a 16. században Bahorucó hegyeibe menekültek.

 Roba La Gallina (The hen robber) is a man (sometimes woman) dressed up in an extravagant dress, with large-sized breasts and carrying a purse and she parades in the streets with an open parasol.
Roba La Gallina (A tyúkrabló) egy extravagáns ruhába öltözött férfi (néha nő), nagy mellekkel és nagy táskával, egy nyitott napernyővel vonul az utcán.

The Guloyas have beaded costumes and tall feathery hats. They represent Afro-descendants from neighboring Caribbean islands who migrated to the Dominican Republic in the early 20th century to work in the sugar industry.
A Guloyáknak gyöngyökkel diszitett jelmezük van és magas tollas kalapot viselnek. A Karibi térség szomszédos szigeteinek afrikai-leszármazottait képviselik, akik a 20. század elején vándoroltak Dominikába, hogy a cukoriparban dolgozzanak.

Los Taimáscaros are Puerto Plata’s main carnival characters, the word is made of the words Taíno and “mask.”  They mix three cultural influences : Taino (the masks reflect the face of Taino god), European (Spanish) and African.
Los Taimáscaros a Puerto Plata-i karnevál főszereplői, a szó a Taíno és a „maszk” szóból származik. Három kulturát kevernek: Taino (a maszkok tükrözik a Taino isten arcát), európai (spanyol) és afrikai.

 And the countless other different groups in costumes were amazing too. És a számtalan más csoport és jelmezeik is csodálatosak voltak.

 The tradition of celebrating the Dominican Carnival dates back to the early 15thcentury when christian slave owners allowed their slaves to get the “wild” out of their system.
AT that time the locals dressed up as Moors and Christians.The celebration became a way to escape from the rigid religious traditions. By the late 1700s the carnival became a major celebration in the colony.
Then in February 1844 when the Dominican Republic won its independence from Haiti the celebration gained a bigger splendor, because the Dominicans were celebrating their independence too.
A Dominikai Karnevál ünneplésének hagyománya a 15. század elejére nyúlik vissza, amikor a keresztény rabszolgatartók megengedték, a rabszolgáiknak, hogy a „vadságot” kiűzzék a testükből. Abban az időben a helyiek móroknak és keresztények öltöztek be. Az 1700-as évek végére a karnevál nagyszabású ünnepség lett a gyarmatokon.
Ezután 1844 februárjában, amikor a Dominikai Köztársaság kivivta Haititől a függetlenségét, az ünneplés még nagyobb jelentőséget nyert, mert a dominikaiak ekkor ünnepelték a függetlenségüket is.

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialenge/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.