Discovering the countryside in the Dominican Republic / A vidéki élet felfedezése a Dominikai Köztársaságban

I live this winter in the Dominican Republic, an exceptional country, I have been wishing it for a long time to see…
It is not easy here to go on a rountrip/drive on my own, due to the road conditions, car conditions etc. That is why I go on excursions, of which I can show you some 😊
This tour was about the Dominican farmlife and the Chavon river: You can get to know the life of the local people, visit a school, a farmhouse, a village built as a museum and go on a drive by ship on the River Chavon.
Ezen a télen a Dominikai Köztársaságban élek, régóta vágyom arra, hogy megismerjem ezt a kivételes országot …
Itt nem lehet csak úgy egyszerűen kocsival elindulni és felfedezni mindent, köszönhetően az utak és a kocsik állapotának. Ezért inkább különböző kirándulásokra megyek, amiket bemutatok Nektek is 😊
Ezalatt a túra alatt a vidéki emberek életét és a Chavon folyót néztük meg: itt megismerhetitek hogyan élnek a helyiek, meglátogathattok egy iskolát, egy parasztházat, egy múzeumfalut, és hajózhattok a Chavon-folyón.

First we went to see a traditional market, where mostly the locals go for groceries, meat (I don’t want to know where the meat comes from on my table here…) and fruits.
Először meglátogattunk egy hagyományos piacot, ahol főleg a helyiek vásárolnak élelmiszert, húst (nem, nem akarom tudni, honnan jön itt a hús az asztalomra …) és gyümölcsöt.

Since we were in Higüey we stopped at its church, at the Basilica of La Altagracia. The patron saint of this city is the Virgin of La Altagracia, there is a painting of her in the church that was brought here by Spanish missionaries. The church looks pretty modern, it was built in 1970.
Mivel Higüeyben voltunk, így megálltunk a templománál, a La Altagracia bazilikánál. A város védőszentje La Altagracia szűz, a templomban van róla egy festmény, amelyet spanyol misszionáriusok hoztak ide. A templom igen modernnek tűnik, 1970-ben épült.

It was so sweet to visit a local school and see how they study, what the little kids do. They were so happy to see us, certainly the teachers weren’t that delighted becasue we interrupted the session…
Annyira aranyosak voltak a gyerekek a helyi iskolában, amikor felkerestük azt. Megnéztük hogyan tanulnak, mit csinálnak a kisgyerekek. Olyan boldogok voltak, hogy benéztünk.. természetesen a tanárok nem annyira örültek, mert megszakítottuk az órát ….San Pedro & Chavon 052

If you visit a local mansion like we did you can see typical Dominican products like cacao (I didn’t know the cocoa fruit looks like this), coffee, sugarcane. It is worth to try the Mama Juana (a national drink with rum, red wine, honey and herbs – good for the health). Our guide even found under the stones some scorpios … Not mentioning the termites.
Ha meglátogattok egy helyi farmot, csakúgy mint mi tettük, megnézhetitek milyenek a tipikus dominikai termények, például a kakaó (nem is tudtam, hogy a kakaó gyümölcse így néz ki), kávé, cukornád. Érdemes kipróbálni a Mama Juana-t (nemzeti ital rummal, vörösborral, mézzel és különböző gyógynövényekkel). Az idegenvezetőnk még néhány skorpiót is talált a kövek alatt … Nem beszélve a termeszekről. 

Not only in Cuba is the cigar an important export item, rather here too. We could visit a cigar factory and see how the cigars are made.
Nemcsak Kubában fontos export termék a szivar, hanem itt is. Meglátogathattunk egy szivargyárat, és megnézhettük, hogyan készülnek a szivarok.

I didn’t find Chavon village anything special, it is a created artist village, when we were there it was mostly empty. Some say mostly in the mornings are there sellers becasue the tourists from the cruise ships come at that time. Anyway the amphitheatre is an important concert venue, it was nice to see it and the view from above over the River Chavon is also amazing.
Én speciel Chavon faluban semmi különlegeset nem találtam, ez egy művész falu, amikor ott voltunk szinte teljesen üres volt. Azt mondták, leginkább a reggelenként vannak itt árusok, mivel a turisták a hajós körutakról abban az időben jönnek. Mindenesetre az amfiteátrum fontos koncerthelyszín, jó volt látni, és felülről a Chavon folyó is csodálatos.

Our last event during this tour was when we got on a ship and went for a cruise ride on the river. As far as I know the ’Apocalypse now’ movie’s certain parts were recorded here… We saw the abundance of the jungle from the ship, the palms trees and the sunset was really beautiful there.
A túránk végén hajóra szálltunk, és mentünk egy kicsit a folyón. Úgy tudom ’Apokalipszis most’ című film egyes részeit itt forgatták … Láttuk a hajóból a dzsungel rengetegét, a pálmafákat és a naplemente is nagyon szép volt.

I find this country very interesting and exciting and what else can I wish than getting to know a bit how the Dominicans live.
Én ezt az országot nagyon érdekesnek és izgalmasnak találom és mi mást kívánhatnék, mint, hogy megismerhessem egy kicsit, hogyan élnek a dominikaiak.

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.