5 MUST SEE sights in Berlin / 5 Fontos látnivaló Berlinben

I spent 3 days in Berlin, so I can’t be an expert about the capital of Germany. But there are more to see than the Street art of the city I wrote about. There are a lot of famous sights here, I selected in my opinion the 5 most important ones:
Három napot töltöttem Berlinben, így nem vagyok egy szakértője és mindentudója a német fővárosnak. De több mindent lehet megnézni, mint az utcai művészet, amiről irtam korábban. Számos híres látnivaló van, véleményem szerint ez az 5 legfontosabb:

1. Brandenburg Gate: the symbol of the German capital and in the same time of Germany. Behind it used to be the Berlin wall so it meant practically the border between East – and West Berlin. Until the unification the symbol of Cold War,  now it is a symbol of unity of Europe and peace.
1. Brandenburgi kapu: A német főváros és egyben egész Németország jelképe. Mögötte vonult végig a berlini fal, így gyakorlatilag a határt jelentette Kelet- és Nyugat-Berlin között. Az újraegyesítésig a hidegháború szimbóluma volt, ma az európai egység és béke szimbóluma. 

2. Berlin Wall / East Side Gallery: The Berlin Wall was built in 1961 when East Germany sealed off half of the city to prevent citizens from fleeing to West Germany. By the time it was torn down in 1989, the wall was 155 kilometers. Today, only small parts of the former wall stands still, including a 1.4-kilometer part covered with graffiti. I wrote about it here.
2. Berlini fal / East Side Gallery: A berlini fal 1961-ben épült, amikor Kelet-Németország lezárta a város felét, hogy megakadályozza a lakosságot, hogy elmeneküljön Nyugat-Németországba. Mire 1989-ben lebontották, a fal 155 km volt. Napjainkban az egykori falnak csak kis része áll, köztük egy 1,4 km hosszú graffitivel borított rész. Itt írtam róla.

3. Checkpoint Charlie: used to be the best-known crossing point between East and West Berlin. Today there is an „open-air museum” with men dressed as soldiers.
3. Checkpoint Charlie: az egyik legismertebb átkelőhely volt Kelet és Nyugat-Berlin között. Ma van itt egy “szabadtéri múzeum” katonának öltözött férfiakkal.

4. Jewish Museum: It illustrate the history of Jewish Germans from the Middle Ages to the present. It is has an amazing collection of photos, artifacts, religious objects.
4. Zsidó Múzeum: A német zsidók történetét mutatja be a középkortól napjainkig. A múzeum csodálatos gyűjteménnyel rendelkezik fotókkal, különböző használati tárgyaknak, vallási tárgyakkal.

5. Holocaust Memorial: 2,711 columns commemorating the Holocaust near the Brandenburg Gate.
5. Holokauszt emlékmű: 2.711 oszlop a holokauszt emlékére a Brandenburgi kapu közelében.

There are other important sights you can visit, just some to mention are:

 • Alexanderplatz: Historic meeting point with modern buildings and the TV tower.
 • Potsdamer Platz: Historic square reborn since the fall of Berlin Wall, now an entertainment center
 • Reichstag building: parliament building with a glass dome with 360-degree city views
 • Charlottenburg Palace: Baroque summer palace with huge gardens. The gardens were inspired by the gardens at Versailles.
 • Berlin Zoo: The oldest zoo in Germany and one of teh biggest zoos in the World.
 • Kurfürstendamm: is one of the most famous avenues in Berlin, it is the main shopping street.
 • Unter den Linden: Grand boulevard lined with linden trees, even Marlene Dietrich, the famous actress from the 1920-30s, sang about it…
 • Friedrichstraße: is a major culture and shopping street in central Berlin.
 • Topography of Terror is a museum documenting Nazi atrocities on the site of the former Gestapo headquarters
 • DDR Museum: Interactive museum ofthe life in East Germany

Van még több fontos látnivaló is, csak néhány említésre méltó:

 • Alexanderplatz: Történelmi találkozási pont modern épületekkel és a TV toronnyal.
 • Potsdamer Platz: A berlini fal leomlása óta újjászületett történelmi tér, ma szórakozó központ
 • Reichstag épülete: parlament épület egy üveg kupolával, 360 fokos városi kilátással
 • Charlottenburgi kastély: barokk nyári palota hatalmas kertekkel. A kerteket a Versailles-i kertek mintájára kreálták..
 • Berlini Állatkert: Németország legrégibb és a világ egyik legnagyobb állatkertje
 • Kurfürstendamm: Berlin egyik leghíresebb útja, a fő bevásárló utca.
 • Unter den Linden: sugárút hársfákkal szegélyezve, még Marlene Dietrich, az 1920-30-as évek híres színésznője is énekelt róla …
 • Friedrichstraße: Berlin egyik központi kulturális és bevásárló utcája.
 • Topography of Terror: múzeum, amely a náci atrocitásokat dokumentálja, a volt Gestapo központjában
 • DDR Múzeum: interaktív múzeum az életről Kelet-Németországban

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.