Death on the Ganges – Varanasi, India / Halál a Gangeszen – Varanasi, India

A few of you might have already heard about Varanasi, only those who have already visited India, or who are planning to go to India or who are interested in India in a more profound level.
First what pops into your mind about India is the Taj Mahal, then Gandhi, then tikka masala, Bollywood, and you might have heard about Bombay (todai Mumbai)…
Varanasi is a special palce for the people of India, it is a major centre for pilgrimage, a highly spiritual and highly respected place. It is built on the banks of the Ganges.This is where the story ends for many, it is the main „burying place”for the Indians. Hindus believe that death in the city will bring salvation.
The city is known for its many ghats, embankments made in steps where pilgrims perform their rituals. The primary site for Hindu cremation in the city is the Manikarnika Ghat.
It is popular among tourists to go on a morning and /or evening boat ride on the Ganges. These are what we did, we spent there 1 day. We arrived 1 day earlier in the evening. Our taxi driver waited for us at the airport, took us to the nearby of the hotel, he stopped at a street, got out and was leading us, while carrying one luggage on his head to the Ganges, where our hotel was. Those ca 30 minutes I wouldn’t wish for anyone. We had had already the „culture shock” the moment we had arrived 2 weeks earlier in Delhi, but this in Varanasi was the most frightening experience during our roundtrip. Cows, stray dogs, beggars, dark alleys…and a crazy driver who was in a hurry running 20 meters in front of us towards our hotel. Our hotel was next to the main cremation Ghat, so we could see the next day the smoke coming from here… I always choose the best hotels….
Néhányan lehet, hogy hallottatok már Varanasi-ról, de csak valószínű akkor, ha már voltatok Indiában, vagy akartok menni Indiába, vagy mélyebben érdeklődtök India iránt.
Először mi eszetekbe jut Indiáról az a Taj Mahal, majd Gandhi, tikka masala, Bollywood, és talán hallottatok Bombay-ról (ma Mumbai) …
Varanasi különleges hely az indiaiak számára, a zarándoklatok egyik fő központja, egy nagyon spirituális és nagyra értékelt hely. A Gangesz partján épül. Itt van, ahol a történet véget ér sokak számára, ez az indiaiak fő “temetkezési helye”. A hinduk úgy vélik, hogy ha ebben a városban halnak meg akkor megüdvözülnek.
A város a számos lépcsőjéről (ghatjáról) híres, ahol a zarándokok a rituálékat végzik. A város fő hindu hamvasztóhelye a Manikarnika Ghat.
A turisták körében népszerű a reggeli és / vagy esti hajótúra a Gangeszen. Ezeket mi kipróbáltuk azalatt az egy nap alatt, amit ott töltöttünk. Előző este érkeztünk. A taxisunk a repülőtéren várt minket, elvitt a hotel közeléhez, megállt egy utcán, kiszálltunk és elindult az egyik bőröndünket a fején cipelve a Gangesz felé, ahol a szállodánk volt. Azt a kb. 30 percet nem kívánom senkinek. Már két héttel korábban átéltük a „kulturális sokkot”, amikor Delhiben voltunk, de ez a Varanasi-beli volt a legfélelmetesebb tapasztalat a körutunk alatt. Tehenek, kóbor kutyák, koldusok, sötét sikátorok … és egy őrült sofőr, aki 20 méterrel előttünk futott a szállodánk felé. A szállodánk a fő hamvasztási hely mellett volt, így másnap egész nap láttuk a füstöt … és mindig a legjobb hoteleket választom ….

The next morning we went on a boat ride, which started very early, before sunrise. We got on the boat and went along the river. The river bank if full of ghats, tempels, yoga schools, hotels/guesthouses, pilgrims, locals sitting in the water and chatting. The boat ride takes 1-1,5 hours and during that time you have the possibility to see the real India, people in colourful clothes and their everyday life. In the water of the Ganges – despite its high pollution level – many people swim, wash themselves (clean their teeth), wash their clothes (including bed cloth in your hotel too), do their ritual bathing, sit in the water and play. They drink from the water, use it for cooking…etc. They don’t care how dangerous it can be, that the dead are being washed before cremation in the Ganges.
Másnap reggel elmentünk egy hajós programra, ami nagyon korán kezdődött, napkelte előtt. Beszálltunk a csónakba és végig mentünk a folyón. A folyó partja tele van ghatokkal, templomokkal, jóga iskolákkal, szállodákkal / vendégházakkal, zarándokokkal, a vízben ülő csevegő helyiekkel. A hajóút 1-1,5 órát vesz igénybe, és ezalatt megnézhetitek az igazi Indiát, az embereket a színes ruhákban és mindennapi életüket. A Gangesz vízében – magas szennyezettsége ellenére – sokan úsznak, mosakodnak (tisztítják a fogukat), mossák a ruháikat (beleértve az ágytakarót a szállodátokban is), rituális fürdésüket csinálják, vízben üldögélnek és játszanak. Isznak vízből, főznek vele … stb. Nem érdekli őket, milyen veszélyes lehet, vagy hogy a halottakat a hamvasztás előtt a Gangeszben mossák le.

So after the morning ride we went back to the hotel, we had breakfast and until the next ride in the evening we stayed in our room. In that heat discovering the small streets that are full of rubbish and ruins wasn’t an option. And in the evening we went on the next ride, we passed by the main burning ghat. The sun went down, we didn’t go so far like in the morningand we could even see a dance performance with fire, music and traditional dancing.
A reggeli kirándulás után visszatértünk a szállodába, reggeliztünk, és este a következő túráig a szobánkban maradtunk. Abban a hőségben felfedezni a kis utcákat, amelyek tele vannak szeméttel és romokkal, valahogy nem tűnt olyan jó ötletnek. És este jött a következő csónakázás, elmentünk a fő hamvasztó ghat előtt. A nap leszállt, nem mentünk olyan messzire, mint reggel és láttunk egy táncelőadást is, tűzzel, zenével és tradicionális tánccal.

It was the perfect ending of our roundtrip in India. You could read about it here.
Ez volt a tökéletes befejezése a indiai körutazásunknak. Itt olvashattok róla.

More India posts / Több bejegyzés Indiáról:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.