Apsara Dance Performance in Cambodia / Apsara táncelőadás Kambodzsában

According to the legend at the time of Suryavarman II. in the 12th century (the Khmer king who built Angkor Wat) there were 3000 Apsara dancers in Angkor. The Apsara dancers were even depicted on the walls of many temples at Angkor Wat too. The art was performed only for the royal family. During the Khmer Rouge 90 % of the country’s artists were killed including the Apsara dancers. Dancing was prohibited, religion was banned and every school was closed. A few dancers survived and were able to pass on their knowledge to younger generations. The dance was spread throughout Cambodia and to Thailand after the Khmer Rouge regime.
A legenda szerint a 12. században II. Suryavarman idejében (khmer király, aki Angkor Watot építtette) Angkorban 3000 Apsara táncos volt. Az apsara táncosokat még Angkor Wat templomainak falán is ábrázolták. Ezt a művészetet csak a királyi család számára adták elő. A khmer rezsim ideje alatt az ország művészeinek 90% -át megölték, beleértve az Apsara táncosokat is. Tilos volt a tánc, a vallás tiltva volt, és minden iskola be volt zárva. Néhány táncos megmenekült, és tovább tudta adni a tudást a fiatalabb generációknak. A tánc Kambodzsában és Thaiföldön is elterjedt a khmer rezsim után.

Apsara means the beautiful girls and they are said to be supernatural females who visit Earth to entertain with their enchanting dance. In the modern times the apsara dance is performed by both men and women. The dance moves are supposed to hypnotize audiences.
You can find many Apsara performances in Siem Reap: in hotels and in theaters (for a high price). In the Pub street there are more and more bars/restaurants where you can see a show for free (only for consuming a drink or something). I went twice (6 years apart) to the Temple Club Restaurant in Pub Street, there is a show every evening at 19.30.
Az Apsara jelentése gyönyörű lányok és azt mondják, hogy természetfeletti nők voltak, akik a Földre látogatva szórakoztatták az egybegyülteket a varázslatos táncaikkal. A modern időkben az apsara táncot férfiak és nők is végzik. A táncmozgások célja a közönség hipnotizálása.
Sok Apsara előadást találhattok Siem Reap-ben: szállodákban és színházakban (ezek elég drágák). A Pub street-en egyre több bár / étterem található, ahol ingyen megnézhettek egy ilyen show-t (csak valami italt vagy hasonlót kell fogyasztanotok). Én kétszer mentem el (6 év különbséggel) a Temple Club étterembe a Pub street-en, ahol minden este 19.30-kor van műsor.

More blog posts about Cambodia / Több blog bejegyzés Kambodzsáról:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.