The Cao Dai Tempel & the Cu Chi Tunnels in Vietnam / A Cao Dai templom és a Cu Chi-alagutak Vietnámban

I spent 4 days in Vietnam during my roundtrip on my own in South-East Asia (Thailand – Cambodia – Vietnam – Singapore). Saigon was my favourite city, I went on a city tour and the Mekong Delta excursions were amazing as well. On my last day there I went to see the Cao Dai Tempel and the Cu Chi Tunnels.
4 napot töltöttem Vietnámban a saját kivitelezésű dél-kelet ázsiai körutam során (Thaiföld – Kambodzsa – Vietnam – Szingapúr). Saigon volt a kedvenc városom, elmentem egy városnéző túrára és a Mekong Delta kirándulások is elképesztőek voltak. Az utolsó napon meglátogattam a Cao Dai templomot és a Cu Chi-alagutakat. 

Cao Dai is a Vietnamese religious movement that incorporates aspect of Buddhism, Taoism, Confucianism and Catholicism. The Church has millions of followers in the country today. We arrived for the noon mass, which we could see from the gallery. Well, the church itself is a bit corny. Men and women in white or colourful cloaks walked in, sat down and prayed. The ceremony was very pleasant, but it seemed to me being at the seance of a secret sect…
A Cao Dai egy vietnami vallási mozgalom, amely magában foglalja a buddhizmus, a taoizmus, a konfucianizmus és a katolicizmus tanait. Az egyháznak ma is több millió követője van az országban. Éppen a déli misére értünk, amit a karzatról meg lehetett tekinteni. Hát a templom maga egy hangyányit giccses. Férfiak és nők fehér vagy színes csuhákban léptek be, leültek és imádkoztak. A szertartás nagyon kellemes volt, de kicsit olyan hatást keltett, mintha valami titkos szekta gyűlésén lennék…

 

After our lunch the next stop was at the Cu Chi tunnels, where the Vietkong soldiers were hiding from the U.S. army. The majority of you have already heard about the saturation bombing and chemical warfare of the Americans, if not, watch the “Apocalypse now” movie.
The point is that the peasants of the area, leading the Cu Chi village, dug a 250 km long tunnel, where tens of thousands of people lived beneath the earth and were messing with the Americans. The Americans threw three times as many bombs as in World War II, they destroyed the jungle with chemicals, they searched the area a thousand times… in vain, because there was always a Vietkong unit behind them, who shot a few, afterwards was swallowed by the earth. They tried to find the tunnels with dogs, but they were unfortunately willing to activate the mines located at the entrance. In addition to the tunnels there were primitive traps that were set up with love by the Vietnamese for the American soldiers.
Most of the tunnels are not suitable for asses from welfare states, but a small part was widened for the tourists for not to be stuck in there. I was crawling through here, although at the last part I changed to sprinting when I heard someone shouting „bat”…
Proof of the destruction of the Americans can also be seen at the War Remnants Museum in Saigon (Ho Chi Minh City), but only if you have the stomach to see the photos of the many disfigured children.
Az ebéd után következő állomásunk a Cu Chi alagutak voltak, ahol a Vietkong katonák rejtőztek az amerikai hadsereg elől. Az amerikai szőnyegbombázásokról és vegyi hadviselésről a többség hallott már, ha még nem, nézze meg az ’Apokalipszis most’ c. filmet.
A lényeg, hogy a környék földművelői, élükön Cu Chi faluval ástak egy 250 km hosszú alagút-hálózatot, ahol több tízezren éltek a föld alatt és szívatták az amerikaiakat. Az amerikaiak hiába dobtak le háromszor annyi bombát, mint a II. világháborúban, hiába irtották ki a teljes dzsungelt vegyi anyagokkal, hiába fésülték át a terepet ezerszer, mindig volt egy Vietkong egység a hátuk mögött, aki lőtt párat, aztán elnyelte a föld. Az alagutakat kutyákkal is megpróbálták megtalálni, de azok pechükre hajlamosak voltak aktiválni a bejárathoz elhelyezett taposóaknákat. Voltak az alagutakon felül mindenfelé primitív csapdák, amiket a vietnamiak sok szeretettel állítottak az amerikai katonáknak.
Az alagutak nagy része nem jóléti országból érkezett fenekek befogadására készült, van viszont egy kis szakasz, amit annyira kibővítettek, hogy ne szoruljanak be a turisták. Itt csúszva-mászva végigszenvedtem magam, igaz az utolsó szakasznál sprintelésre váltottam, mikor meghallottam a „denevér” felkiáltást…
Az amerikaiak pusztításának bizonyítékait a Saigonban (Ho Chi Minh City) található War Remnants Museumban is meg lehet nézni, már ha van gyomrotok a sok eltorzult gyerek fényképéhez.

Tip – Organized tours: Book organized tours in the Pham Ngu Lao area, there are many agencies, the excursions are very cheap (8 dollars – 14 dollars for a whole day with lunch…) Otherwise you can’t see so many things in one day alone!
Tipp – Szervezett túrák: Foglaljatok szervezett túrákat a Pham Ngu Lao térségben, sok cég van, a kirándulások nagyon olcsók (8 dollár – 14 dollár egy egész nap ebéddel …) Egyébként nem tudtok megnézni olyan sok mindent egy nap alatt egyedül!

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.