Roundtrip in India for 3 weeks / Körutazás Indiában 3 hétig

I think we didn’t know what a challenge it would have been. We were prepared but not enough. Comparing my knowledge now of traveling in general and of organizing how I travel, back in the past I didn’t even know anything. But still we did it, I was planning this big trip for at least 1,5 months. It wasn’t today, it was in October 2011, but the sights and cities are the same and you can use my experience for planning your trip there… The program was the following:
Szerintem nem tudtuk, mekkora kihívás lesz. Felkészültünk, de nem eléggé. Összehasonlítva a mostani ismereteimet általánosságban az utazással és az utazás-szervezéssel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy régen szinte semmit nem tudtam. De mégis megcsináltuk, legalább 1,5 hónapig terveztem ezt a nagy utat. Nem ma volt, hanem 2011. Októberében, de a látnivalók és városok még mindig ugyanazok és felhasználhatjátok a tapasztalataim a saját utatok tervezésénél… A program a következő lett:

Day 0-1: Flying BUDAPEST – LONDON – MUSCAT – DELHI / 0-1. Nap: Repülés BUDAPEST – LONDON – MUSCAT – DELHI

We flew from Budapest to London Luton, we took the bus to London Heathrow and in the evening we flew by Oman Air via Musca to New Delhi arriving on the next day in the afternoon. Arrival: passport & visa control, took around 1 hour (You must obtain the Indian visa before travelling from a consulate/embassy). I don’t think it is difficult to guess how we spent our first day: with sleeping. Our hotel was in Arakashan Road (backpakers’ center). It wasn’t the best hotel but the location was perfect, 5 mins from the railway station.
Budapestről London Lutonra repültünk, majd elbuszoztunk a London Heathrow-ra, este pedig Oman Air-el Musca-n keresztül New Delhi felé vettük az irányt, ahova másnap délutánra érkeztünk. Érkezés: útlevél- és vízumellenőrzés, körülbelül 1 óra volt (Az indiai vízumot nagykövetségen/konzulátuson kell beszerezni utazás előtt). Nem hiszem, hogy nehéz kitalálni, hogyan töltöttünk az első napunkat: alvással. A szálloda az Arakashan Road-on volt, a hátizsákos turisták központjában. Nem ez volt a legjobb szálloda, de az elhelyezkedése tökéletes volt, 5 percre volt a vasútállomástól.

Day 2: 1st Day in NEW DELHI / 2. nap: Első nap ÚJ DELHI-ben

We took a rickshaw and went to the Qutab Minar, on the way to the Hamuyan’s Tomb we stopped at the Lotus Tempel and at the Connaugh Place and the last stop on this day was Jama Mashid, the biggest Mosque of India.
Fogtunk egy rickshaw-t és elmentünk a Qutab Minarhoz, a Hamuyan sírjához vezető úton megálltunk a Lotus Tempel-nél és a Connaugh Place-nél és utolsónak a Jama Mashid-nál, ami India legnagyobb mecsete.

Day 3: The second Day in NEW DELHI / 3. nap: Második nap ÚJ DELHI-ben

We took a rickshaw and went first to see the place where Gandhi was assassinated, Gandhi Smriti. After that we went to the Red Fort in the nearby of the main market, we had lunch & went back to the Hotel. It was enough for us, Delhi wasn’t our favourite one. Too many people, too pushy to get money from us… But we had to see this city too!
Ismét rickshaw-al mentünk először Gandhi gyilkosságának helyszínére, a Gandhi Smriti-hez. Ezt követően a vörös erődhöz (Red Fort) a fő piac közelében, ebédeltünk és visszamentünk a hotelhez. Ennyi elég volt számunkra, Delhi nem lett a kedvencünk. Túl sok ember, túlságosan tolakodóak, hogy pénzt kapjanak… De látnunk kellett ezt a várost is!

Day 4: Visiting the TAJ MAHAL / 4. nap: A TAJ MAHAL meglátogatása

We went to Agra by train and visited one of the 7 wonders of the modern World, the TAJ MAHAL. You can read our story here: AT THE TAJ MAHAL IN INDIA
Vonattal mentünk Agra városába és meglátogattuk a modern világ 7 csodájának egyikét, a TAJ MAHAL-t. Itt olvashatjátok a sztorit: A TAJ MAHAL-NÁL INDIÁBAN

Day 5: Going to Jaipur by train / 5. nap: Jaipurba vonattal

We left Delhi in the morning and arrived by train at around 10:00 a.m. in Jaipur. The driver of our hotel waited for us there and took us to the hotel. This was the best hotel during our whole holiday, big room, bathroom, hot water, good food at the restaurant. Our hotel in Jaipur was Suryaa Villa.
In the afternoon we took a rickshaw and went to the Galta Tempel (Monkey Tempel), I went up to the tempel, my parents stopped halfway. There were dozens of monkeys, lots of cows, some dogs 🙂 You can read our story here: The Road Full of Rebel Monkeys and Pilgrims in Jaipur, India
Reggel indultunk Delhiből vonattal és már 10:00 órakor Jaipurban voltunk. A szálloda sofőrje várt minket és elvitt a hotelünkhöz. Ez volt a legjobb hotel egész indiai tartozkodásunk alatt: nagy szoba, fürdőszoba, meleg víz, jó kaja az étteremben. Jaipurban a hotelünk a Suryaa Villa volt.
Délután fogtunk egy rickshaw-t és elmentünk a Galta Tempel-hez (Monkey Tempel/MAjom templom), én felmentem egészen a templomig, a szüleim félúton megálltak. Több tucat majom, sok tehén, néhány kutya is volt 🙂 Itt olvashatjátok a történetet: Egy utca az indiai Jaipurban tele vad majmokkal és zarándokokkal

Day 6: Sightseeing tour in The Pink city – JAIPUR / 6. nap: Városnézés a Rózsaszín városban – JAIPUR

We arranged via the reception the day before to have a rickshaw driver for the whole day. After breakfast we went first to the City Palace. It is amazing, nicely decorated buildings with huge chandeliers. We stayed there for about 1 hour. After that we went to the Royal Gaitor where we could see many cenothaps (Empty tombs). The Lake Palace came and on the way back to the hotel we saw the Hawa MAhal too.
A napot megelőzően rendeltünk a recepción keresztül egy rickshaw-t az egész napra. Reggeli után először a City Palace-be mentünk. Csodálatos, szépen díszített épületek hatalmas csillárokkal. Kb. 1 órát maradtunk itt. Ezt követően elmentünk a Royal Gaitor-hoz, ahol sok Kenotáfiumot láttunk (üres sírok/síremlékek). Majd a Lake Palace jött és visszafelé a szállodához menet láttuk a Hawa Mahal-t is.

Day 7: Amber Fort on an Elephant – JAIPUR / 7. nap: Amber Fort elefántháton – JAIPUR

The same rickshaw driver took us to the Amber Fort, it took about 40 mins to get there, there was a long long line at the elephants but it didn’t take more than 30 mins to hop on one. We went up to the Fort by this “vehicle”. Amazing fort, beautiful view, exciting decorations on the animals 🙂 Nice finishing of our stay in Jaipur.
Ugyanaz a rickshaw vezető vitt el minket az Amber Forthoz, körülbelül 40 percig mentünk, hát jó hosszú sor várt az elefántoknál, de nem tartott tovább, mint 30 perc, hogy felüljünk egyre. Ezzel a “járművel” mentünk fel az erődbe. Csodálatos épület, gyönyörű kilátással, izgalmas díszitések voltak az állatokon 🙂 Szép befejezése volt ez Jaipurban való tartózkodásunknak.

Day 8: Flying from Jaipur via Mumbai to Jodhpur / 8. nap: Repülés Jaipurból Mumbai-on keresztül Jodhpur-ba

It was a long day, flying from Jaipur to Mumbai, waiting there for 2 hrs and then 2 hrs more to get to Jodhpur. The rickshaw driver wasn’t really sure whether we were in the right hotel, it was in the middle of the old town, GAnpati Guesthouse. The rooms were nice, the restaurant was nothing to mention, on our first night we went to hotel’s restaurant to have dinner but it took about 1 hr by the time our food had arrived to the table, so we decided to eat somewhere else during our stay.
Hosszú nap volt, Jaipurból Mumbaiba repültünk, ahol 2 órát vártunk, majd 2 óráig tartott míg Jodhpurba érkeztünk. A rickshaw-vezető nem igazán volt biztos benne, hogy a jó hotelhez hozott, az óváros közepén volt, a Ganpati Guesthouse. A szobák kellemesek voltak, az étterem viszont nem volt említésre sem méltó, az első este elmentünk a hotelben vacsorázni, de kb. 1 óráig tartott, míg kiérkezett az étel az asztalunkhoz, ezért úgy döntöttünk, a fennmaradó időben máshova megyünk.

Day 9: The Blue City – JODHPUR / 9. nap: A kék város – JODHPUR

We began our day at the Umaid Bhawan Palace, this is where the Maharaja of Jodhpur live(d), the furniture of the rooms was so nice, the whole palace had an amazing decoration, we could see many pics of the maharadja’s family too. The next stop was the Mandore Garden, I didn’t like it much, there were some cenothaps too but I don’t think it is worth coming here. And then came the Jaswant Thada, it is a fairytale-like castle in the middle of nowhere, there is a pond next to it and while we were going there and could see the marble white building emerging on the horizon it resembled the Disney cartoons’ castle 🙂
It was terribly hot, so we couldn’t stay long under the sun, we went upstairs, took some pics and then down to go to our next stop to the Mehrangar-Fort. There was exactly then a folklore festival in the Fort with musicians and dancers. We spent there about 2 hours with lunch included, I had an amazing thali (non-vegetarian certainly:), after that we went back to our hotel.
A napot az Umaid Bhawan palotánál kezdtük, itt él(t) a jodhpur-i Maharadzsa, a szobák bútorai gyönyörűek voltak, az egész palota tele van csodálatos díszítéssel, sok képet láthattunk a maharadzsa családjáról is. A következő megálló a Mandore Kert volt, nem nagyon tetszett, voltak síremlékek is, de nem hiszem, hogy érdemes ide eljönni. Aztán jött a Jaswant Thada, egy mese-szerű kastély a semmi közepén, mellette egy halastó, és miközben odafele mentünk és felsejlett a horizonton a fehér márvány épület, úgy nézett ki, mint a Disney rajzfilmek kastélya 🙂
Nagyon meleg volt, ezért nem maradtunk sokáig a napon, felmentünk, csináltunk néhány képet, aztán elmentünk a következő látnivalóhoz a Mehrangar-erődhöz. Pont akkor volt egy folklórfesztivál itt zenészekkel és táncosokkal. Kb. 2 órát töltöttünk az erődben ebéddel együtt, egy bazijó thali-t ettem (természetesen nem vegetáriánust), majd visszamentünk a szállodába.

Day 10: Another Blue Day – JODHPUR / 10. nap: Még egy kék nap – JODHPUR

After having breakfast in our favourite restaurant opposite our hotel, we went to discover a bit the Old city, clock tower and the blue houses. It didn’t take more than 1 hr, then some shopping and relaxing 🙂 Here in detail: The Blue City – Jodhpur, India
Miután megreggeliztünk a szálloda előtti kedvenc éttermünkben, elmentünk egy kicsit felfedezni az Óvárost, az óratornyot és a kék házakat. Nem volt több, mint 1 óra, majd vásárolgattunk és pihiztünk 🙂  Itt bővebben: A Kék város – Jodhpur, India

Day 11: Bisnoi Village Safari from Jodhpur / 11. nap: Bisnoi Village Safari Jodhpurból

I arranged everything per email in advance 2 weeks earlier, I found this company’s website on the internet. But now I think it was unnecessary, mostly all guesthouses arrange such tours to the same place. We went by jeep to the Bishnoi tempel, where these people had sacrificed their lives for the trees (are they crazy?), then to a pond, after that to the shepherds’ village, carpet makers, we had lunch in a tent-like house, we visited an opium maker and the potters’ village and we had some obligatory shopping (How do they think I can take home from here a f@cking big carpet??) You can read about it here: Bishnoi Village Safari from Jodhpur, India
Mindent előre elrendeztem e-mailben 2 héttel korábban, az interneten találtam egy céget. De most úgy gondolom, hogy felesleges volt, a legtöbb vendégház szervez ilyen túrákat. Dzsippel mentünk először a Bishnoi templomhoz, ahol ezek az emberek feláldozták az életüket a fákért (hülyék ezek?), majd a tóhoz, aztán a pásztorok falujába, a szőnyegkészítőkhöz, ebédeltünk egy sátornak kinéző házban, meglátogattunk egy ópiumkészítőt és a fazekasok faluját, és volt kötelező, eröltetett vásárlás (Szerintük egy bazinagy szőnyeget hogy a francba viszek innen haza???) Itt olvashattok erről a kalandról: Bishnoi Szafari Jodhpurból, Indiában

Day 12: Flying to Mumbai / 12. nap: Repülés Mumbaiba

Flying to Mumbai by Air India in the afternoon, I expected the same metropolis feeling like in Delhi. From the plane we even could see the biggest slum in the World, paperhouses, poverty.. The taxi driver took us to our hotel, this was the worst one during our stay (I thought with a name Victoria Hotel it can be only good..), but the location was excellent, in the nearby of the Victoria Terminus.
Délután a Air India-val repültünk Mumbaiba, olyan nagyvárosra számítottam, mint Delhi. A repülőgépből már láthattuk a világ legnagyobb nyomornegyedét, a papírházakat, a szegénységet .. Taxi vitt minket a szállodánkhoz, ami az eddigi legrosszabb válsztásom volt indiai tartózkodásunk alatt (Victoria Hotel névvel azt gondoltam, ez csak jó lehet ..), de az elhelyezkedés kiváló volt a Victoria Terminus közelében.

Day 13: Visiting MUMBAI (BOMBAY) / 13. nap: Látogatás MUMBAI-ban (BOMBAY)

I think in Mumbai 1 day is way enough to see everything. We started it at the Victoria Terminus (awesome), then we took a taxi for the whole day and came the Dhobi Ghat, biggest open-air laundry of the World, then came the Marine Drive with the Chowpatty Beach, some walk there, absolutely dirty. And the TAj Mahal Hotel and Gateway of India. I must say that the weather was so hot and humid, we couldn’t have walked there so it was good we took a taxi. There are big distances, and no rickshaws, strange, only taxis but thousands of them… You can read about Mumbai in detail here: Visiting Bombay (Mumbai)
Szerintem Mumbaiban 1 nap bőven elég , hogy mindent megnézzetek. Elkezdtük a Victoria Terminusnál (pazar), majd egész nap taxival mentünk a Dhobi Ghat-hoz, a világ legnagyobb szabadtéri mosodájához, majd a Chowpatty beach jött a Marine Drive-al, borzasztóan piszkos. És végül a TAj Mahal Hotel és a Gateway of India. Az mondanom kell, hogy az időjárás olyan forró és párás volt, hogy nem tudtuk volna ezeket gyalog megnézni, így jó volt, hogy taxit fogtunk. Nagy távolságok vannak, nincsenek rickshaw-k, ami fura, csak taxik, de abból több ezer … Mumbairól részletesen olvashattok itt: Rövid látogatás Bombay-ben

Day 14: Delayed flight from Mumbai to Varanasi / 14. nap: Repülés késéssel Mumbaiból Varanasiba

We had 2 hrs delay that is why we arrived in the evening to Varanasi We didn’t expect to walk with the luggage in the small streets of Varanasi in the dark about 20 mins long to our hotel… We followed the driver, I was relaxed, but my mum was so frightened and exhausted… if we hadn’t arranged our transfer by the hotel we couldn’t have found our hotel because no taxis or vehicles can come to the Ganges and our hotel of course was on the banks of the Ganges. After the hard beginning the Schindia Guesthouse seemed to be a good choice, our room was facing the Ganges.
2 órás késéssel érkeztünk este Varanasiba. Nem számítottunk arra, hogy a csomagjainkkal Varanasi sikátorain a sötétben kb. 20 percig kell sétálnunk a szállodánkig … Követtük a sofőrt, én nyugis voltam, de anyukám rendkívül félt és kimerült volt… ha nem rendeltük volna a transzfert a szállodán keresztül, nem tudtuk volna megtalálni a hotelt egyedül, mert taxik vagy más járművek nem mehetnek a Gangeszig, és a mi szállodánk természetesen a Gangesz partján volt. A kemény kezdet után a Schindia Vendégház jó választásnak bizonyult, a szobánk a Gangeszre nézet.

Day 15: 1 day in VARANASI, by boat mostly / 15. nap: 1 nap VARANASI-ban, többnyire csónakkal

We stayed only for 1 day so we arranged for the next day at 5:40 a boat tour on the Ganges. We lived next to the Manikata Ghatis the main burning ghat. I couldn’t have chosen a better location for our hotel… From here along the river were we riding the boat. This is where for many the story ends, the bodies are cremated next to the water and the ashes are poured into the water… And people swim in that water! We saw bathing women, praying men, some were washing the bedclothes in the water (yes, I guess our sheets and blankets were washed there too and yours too if you sleep in a hotel in Varanasi, FYI), some just chatting while sitting in the water, cleaning teeth with the water… etc. Amazing, terrible, fantastic… Religion influences everything here… In the evening another boat ride, it took shorter, 1 hour, there were some dancing, some singing on the bank of the Ganges. In the remaining time between the 2 boat trips we were mostly in our room, it was so hot, we were melting when we went out to our balcony. Some monkeys were walking there too 🙂 Unforgettable day!!!! Loved it…
Itt csak egy napot maradtunk, ezért másnap hajnali 5:40-re lefoglaltunk egy hajós kirándulást a Gangeszen. A Manikata Ghatis mellett laktunk, ami a fő krematórium. Ennél jobb szállodát nem is választhattam volna… A part mentén hajóztunk. Ez az a hely, ahol sokaknak a történet véget ér, a testeket a víz mellett hamvasztják és a hamut a vízbe szórják… És az emberek fürdenek ebben a vízben! Láttunk fürdőző nőket, imádkozó embereket, voltak akik itt mosták az ágyneműt a vízben (igen, azt hiszem, a mi lepedőinket és takaróinkat is itt mossák, és a tieteket is, ha Varanasi-ban töltötök egy szállodában egy éjszakát, csak mondom), néhányan a vízben ülve csevegtek, a fogukat a vízzel mosták… stb. Csodálatos, szörnyű, fantasztikus … A vallás itt mindent befolyásol… Este egy másik hajótúrán vettünk részt, rövidebb volt, csak 1 órás, tánccal és énekkel a Gangesz partján. A két hajóút közti időben leginkább a szobánkban voltunk, olyan meleg volt, hogy szétolvadtunk , amikor kimentünk az erkélyünkre. Viszont néhány majom is járkált ott 🙂 Felejthetetlen nap volt !! Nagyon tetszett…

Day 16-17-18: Flying back to Delhi – From Delhi flying to London – From London back to Budapest / 16-17-18. Nap: Repülés vissza Delhibe – Delhiből repülővel Lodonba – Londonból Budapestre

Thank God there were 2 porters to take our luggage out of the small streets tol the taxi. Early in the morning we were there at the airport and flew to Delhi. The next day we flew back to Europe, back to the civilization. We spent 1 day in London, this is when I took these pictures for this blog post: Like an Illusion: Some Postcardlike Photos of London
Hála istennek, 2 csomaghordó jött a hoteltől, hogy kivigyék a poggyászunkat a kis utcákból a taxihoz. Korán reggel ott voltunk a repülőtéren és vissza repültünk Delhibe. Másnap visszatértünk Európába, vissza a civilizációba. Londonban töltöttünk 1 napot, itt láthatjátok az akkor készült képeket: Mint egy illúzió: néhány képeslapszerű fotó Londonról

My overall impression of India is: It seems so I like more South-East Asia than India… Here the poverty is such an everyday thing, the dirty streets, the dead people in the streets, diseases everywhere… and some amazing buildings from the very past. It is a huge country, we could just see the most important cities, and there the most important sights, we didn’t get to know the people in India or the whole country. It was a first time experience & it was really like in the fairy tales, but I think it was enough for me of India.
You know what they say: ”Better to see something once than hear about it a thousand times”
Benyomásaim Indiáról: Jobban szeretem Dél-Kelet-Ázsiát, mint Indiát … Itt a szegénység olyan hétköznapi, mindennapos dolog, piszkos utcák, utcákon fekvő halott emberek, betegségek mindenütt …és csodás épületek a régmúltból. Ez egy óriási ország, láttuk a legfontosabb városokat és ott a legfontosabb látnivalókat, nem ismertük meg Indiában az embereket vagy az egész országot. Ez volt az első alkalom és tényleg mesébe illő volt, de azt hiszem, elég volt nekem ennyi Indiából.
Tudjátok mit mondanak: “Sokkal jobb egyszer látni valamit személyesen, mint ezerszer hallani róla”

The program / A program:india

Useful / Hasznos:

Hotels to book: www.booking.com
Travel arrangements : Cleartrip (train tickets, flights, hotels)
Flight: Oman Air
Lonelyplanet (on the website you can download pages) Lonely Planet
Tips what to see: www.tripadvisor.com

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.