Jeep safaris and my favourite one in Fuerteventura / Dzsip szafarik és a kedvencem Fuerteventurán

he Jeep safaris are always full of adventures anywhere I try it (except for the one in Bulgaria, Sunny beach, that was so boring I wouldn’t recommend it to anyone). You either drive the jeeps or the organizers have in each car a driver and you just sit there (for security reasons, the roads might be too difficult to drive on).
A Dzsip szafarik mindig tele vannak izgalommal, bárhol is próbálom ki (kivéve a bulgáriai, Naposparton, ami annyira unalmas volt, hogy senkinek sem ajánlom). Vagy ti is vezetitek a dzsipeket, vagy a szervezők minden autóban külön vezetőt biztosítanak, és Ti csak ott ültök (biztonsági okokból, az utakon való vezetés túl nehéz lehet).

The first time I went on a Jeep safari was during my first season in Crete. We went to the East and to the West too. Az első alkalom, amikor egy dzsip szafarira mentem Krétán volt az első szezonom alatt. Keletre és nyugatra is elmentünk.

 

The safari in Egypt was rather a desert safari, I wrote about it here / Az egyiptomi inkább sivatagi szafari volt, itt írtam róla: Sahara Experience in Egypt / Szahara-élmény Egyiptomban

I didn’t go to the one in Rhodos, because I didn’t like the island and didn’t think it would be interesting at all (based on the opinions of my colleagues who did it, I was right). Nem mentem a rodoszira, mert nem szerettem a szigetet és nem gondoltam, hogy az egyáltalán érdekes lehet (kollégáim véleménye alapján, akik részt vettek rajta, igazam volt). 

In India we went to see the bishnoi villages, that was very intresting and different from the usual ones. (here I wrote about it). Indiában elmentünk megnézni a bishnoi falvakat, ez nagyon érdekes volt és a hagyományostól eltérő. (itt írtam róla).

The Jeep safari in Mallorca was really great. mallorcai Jeep szafari nagyon jó volt,

but one of the best one was in Fuerteventura. You wouldn’t think it, right? I liked it so much I went there 3 times… Who has heard about Fuerteventura? I didn’t have any idea where it was until I went to work there. It is one of the Canary islands, I wrote a blog post about it here: Fuerteventura, Canary islands 
de az egyik legjobban Fuerteventurán volt részem. Nem gondoltátok volna, igaz? Nekem annyira tetszett, hogy háromszor elmentem megnézni… Ki hallott már Fuerteventuráról? Na persze, én sem tudtam hol van, amíg nem mentem oda dolgozni. Ez egyike a Kanári-szigeteknek, itt írtam egy blogbejegyzést róla: Fuerteventura , Kanári szigetek

I participated in a monster buggy tour, which is similar to the jeep safaris – meaning you get dirty – Részt vettem egy buggy túrán, ami hasonlít a dzsip szafarikhoz – azt jelenti piszkosak lesztek -,

 

and I went on a classic tour with big jeeps. During the jeep safari we went to the South of the island, to Cofete. The landscape here was the perfect scene for the Exodus with Christian Bale. I saw him when he was filming it in Fuerte in 2013, he just passed by me in my hotel. So did I see Ben Kingsley, with whom I have a picture too 🙂 He just came to the reception in an evening with his assistant who asked me about something while I was standing at the reception too (of course just ’accidently’ standing exactly there at the very same time…na sure, I was watching them from the moment they appeared…). I was wearing my uniform so they thought I was working for the reception. I told her to ask rather the desk BUT I asked her if I could take a picture with him. Anad tadaaaa 🙂
és egy klasszikus szafarin is terepjárókkal. A dzsip szafari során a sziget déli részére mentünk, Cofete-be. A táj itt helyszínül szolgált az Exodus című filmnek Christian Bale-el. Láttam őt, amikor 2013-ban Fuerte-n forgatták, egyszerüen elsétált előttem a hotelemben. És láttam Ben Kingsley-t is, akivel még egy fotóm is van 🙂 Egyszer csak egy este a recepcióhoz ment az asszisztensével, aki valamit kérdezett tőlem, miközben a recepciónál álltam (véletlenül pont ott álltam pont akkor…, na persze, lestem minden mozdulatukat, amint felbukkantak…). Az egyenruhámban voltam, ezért azt hitték, hogy a hotelben dolgozom. Megmondtam az asszisztensnek, hogy inkább kérdezze a portát, DE megkérdeztem tőle szabadna-e egy fotót csinálnom a színésszel. Es tadaaaam 😊
Ben Kingsley

Nah anyway, back to the jeep safari, here is what we could see: Black volcanic soil, kilometer long white sandy beaches, lookout points, paella at a restaurant at the sea and an abandoned cemetery.
Na tehát térjünk vissza a dzsip szafarihoz, itt megnézhetitek mit láttam: Fekete vulkánikus talaj, kilométer hosszú fehér homokos strandok, kilátópontok, paella egy tengerparti étteremben és egy elhagyatott temető.

 

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.