Visiting Albania from Corfu – ancient ruins of BUTRINT / Látogatás Albániába Korfuról – BUTRINT ókori romjai

Albania is not a country I ever wanted to visit, but I was working in Corfu some years ago in a summer and there was this excursion so I went there. From Corfu first you take the ship and it takes an hour to get to Albania.
Albánia nem egy olyan ország, amelyet valaha is meg akartam látogatni, de Korfun dolgoztam néhány évvel ezelőtt egy nyáron, és ott volt ez a kirándulás, ezért elmentem rá. Korfuról először hajóval átmentünk Albániába, ez olyan egy órán át tartott.

After that we went to Butrint, which was an ancient Greek and Roman city hence being a World Heritage site. You can find here the remains of a theatre, a basilica, a baptistery and a public bath. The Venetian castle on the acropolis houses a small museum. I thought in half an hour we would be finished with the whole area. Oh nooo, it took 2 hours to walk around because it is such a big area and there is so much to say about its history.
Ezután elmentünk Butrint-ba, amely egy ókori görög és római város volt, ezért is lett a világörökség része. Található itt a romjai egy színháznak, egy bazilikának, egy keresztelőkápolnának és egy nyilvános fürdőnek. A velencei kastélyban az akropoliszon egy kis múzeumnak ad otthont. Azt hittem fél óra alatt befejezzük az egész terület megnézését. Oh nem ám, 2 órán át mentünk körbe, mert olyan nagy területen van és olyan sokat lehet mesélni a történelméről.


After the ruins we went to have lunch, which ’surprisingly’ was Greek dishes like tzatziki, gyros…etc. The restaurant was near a small lake, where we could see some ducks.
A romok megnézése után elmentünk ebédelni, ami “meglepően” görög kaja volt, úgy mint tzatziki, gyros … stb. Az étterem egy kis tó közelében volt, ahol kacsákat láttunk 😊 

At the end of the day before leaving for Corfu we had some free time to stroll along the harbour area. That wasn’t so impressive, but many of us liked it.
A nap végén mielőtt elindultunk volna Korfu felé volt egy kis szabadidőnk, hogy megnézzük a kikötőt. Ez engem annyira nem nyűgözött le, de sokaknak nagyon tetszett.

Albania_166

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.