AT THE TAJ MAHAL IN INDIA / A TAJ MAHAL-NÁL INDIÁBAN

Would you go to Paris and not see the Eiffel Tower? Or to Mexico and not visit the Chichen Itza? Or to Rome and not go to the Colosseum? Or to Egypt and not check on the Pyramids?
Would you go to India and not have the energy/effort/money/mood to go to the TAJ MAHAL?
I think it sounds crazy but some people really do so. You know my opinion about them…. We are not such people; we went to the Taj Mahal to see one of the 7 wonders of the modern World. Yes, there is a crowd, yes, it takes time to go there, yes, it is expensive and yes, it is wonderful!
Elmennétek Párizsba, úgy hogy nem nézitek meg az Eiffel-tornyot? Vagy Mexikóba és nem látogatjátok meg a Chichen Itzát? Vagy Rómába és nem menentek el a Colosseumba? Vagy Egyiptomba és nem ugrotok el megnézni a piramisokat?
Elmennétek Indiába és nem lenne energiátok / pénzetek / hangulatotok, hogy elmenjetek a TAJ MAHAL-hoz?
Őrülten hangzik, de néhányan tényleg ezt csinálják. Ismeritek a véleményem róluk … Mi nem ilyenek vagyunk; mi elmentünk a Taj Mahalhoz, hogy megnézzük a modern világ 7 csodájának egyikét. Igen, nagy a tömeg; igen, sok időbe telik, hogy elmenjetek oda; igen, drága és igen, csodálatos!
Agra_06

Just to know what I am talking about: WHAT IS THE TAJ MAHAL FAMOUS FOR? It was built by a Mongul Emperor for his wife who had died of childbirth. He promised his wife he would never remarry and will build the richest mausoleum over her grave. It took 22 years to finish the building; it is the symbol of eternal love. They started to clean the surface of the Taj Mahal this year (2018), because of the air pollution it had become dirty/greyish. It will take some time to finish…
Csak hogy tudjátok miről beszélek: MIRŐL HÍRES A TAJ MAHAL? Egy mongol császár építtette a feleségének, aki szülés után meghalt. Megígérte, hogy soha nem fog újranősülni és a legcsodálatosabb mauzóleumot építi fel a sírjául. 22 év telt el az épület befejezéséig; az örök szerelem szimbólumává vált. Ebben az évben (2018) kezdték megtisztítani a Taj Mahal felületét a rárakódott kosztól, amit a levegőszennyezettségnek/szmognak köszönhet. Beletelik egy kis időbe, míg befejezik…
Agra_04

You can go to Agra from New Delhi by train, you can buy your ticket at the station or on some internet websites. I booked it on Cleartrip.com. BUT i n India you have to be careful, the following story happened to us: At the train station someone came to me and asked my ticket while we were waiting for the train. He said we hadn’t validated it so we would get a fine (50$) on the train. I was shocked and asked him what to do? He said they can validate it for 20$ or such we had to go to the office. To the office, which was closed at that time, because it was really early? I believed him. We went up to the office and a man was coming from the direction of the closed office. Just later I realized he just was passing by to pretend being coming from the office. I was suspicious but ok we paid, they gave me a simple signature onto the paper and we went back to the platform. On the train I saw a girl sitting next to us having in the hand the same type of ticket she also had bought on the internet. I asked her if she also had to pay for the validation. She just was staring at me and said, no. WTF???? So we were very much f@cked up ! Excuse the language… I was so stupid! I had a 6th sense really and I felt there was something wrong but I didn’t trust my feelings. I didn’t see these bastards again… OK, I calmed down, my parents said it was not a big deal don’t let this spoil our day. But it is so annoying, isn’t it? You suppose everyone is fair/just around you and they aren’t. So this is how our day started! It is a warning to you too!
Agrába Új-Delhiből vonattal mehettek, a pályaudvaron vagy internetes honlapokon vehettek jegyet. Én a Cleartrip.com weboldalon foglaltam. Indiában vigyázni kell ám, amíg vártunk a vonatra, a következő történt velünk: Az állomáson valaki odajött hozzám, és kérte a jegyet. Azt mondta, hogy nem érvényesítettük, így büntetést kaphatunk (50 $) a vonaton. Megdöbbentem és megkérdeztem tőle, mit tegyek? Azt mondta, 20 dollár ellenében érvényesíti, el kellett mennünk az irodába. Az irodába, ami akkor zárva volt, mert túl korán volt… Hittem neki. Felmentünk az irodába és egy férfi jött a zárt iroda felől. Később jöttem rá, hogy csak úgy tette mintha onnan jönne. Gyanús volt, de nem gondoltam különösebben semmire, adott egy aláírást a papírra, és visszamentünk a vágányokhoz. A vonaton láttam, hogy egy mellettem ülő lánynak ugyanolyan típusú jegye volt az internetről. Megkérdeztem, hogy neki is fizetnie kellett az érvényesítésért. Csak nézett rám és azt mondta, nem. Micsodaaa???? Hát nagyon átvertek minket!… annyira hülye voltam! Igazából a hatodik érzékem azt súgta, hogy valami nincs rendben, de nem bíztam benne.Természetesen nem láttam ezeket a gazembereket újra … Rendben, lenyugodtam, a szüleim azt mondták, hogy nem nagy ügy, ne hagyjuk, hogy ez az egész elrontsa a napunkat. De olyan bosszantó, nem? Azt gondolod, hogy mindenki tisztességes körülötted és nem. Így kezdődött ez a nap!
Agra_13

The train ride takes about 1,5 hours and you arrive in Agra. There we took a rickshaw to go to see the Taj Mahal. The entrance for foreigners was 750 Rs (back then, some years ago… now 1000Rs), the line is smaller than the one for the locals, and we were inside in 10-15 mins.
A vonat kb. 1,5 óra alatt ért Agra-ba. Ott fogtunk egy riksát és elindultunk a Taj Mahal felé. A külföldieknek a belépő 750 Rs volt (még évekkel ezelőtt…most 1000Rs), a sor rövidebb, mint ahol a helyiek állnak sorba és mi 10-15 percen belül bent is voltunk.

It is amazing, beautiful, and full of people but they don’t disturb you like in Delhi. An Indian family even asked me politely to take a picture with their daughters… I was the curiosity there 🙂
Csodálatos, gyönyörű és tele van emberekkel, de nem zavarnak egyfolytában Titeket, mint Delhiben. Egy indiai család udvariasan megkért, hogy készíthessenek egy képet a lányaikkal … Én ott voltam az egyik látványosság 🙂

 

We spent there at least 2 hours to see the whole complex, then slowly went back to the train station and took a taxi for 3000 Rs to take us back to Delhi. We didn’t want to wait for our train because it would have been a couple of hours more and it was too tiring especially in that heat.
Legalább 2 órát töltöttünk ott, hogy az egész épületet és hozzá tartozó kertet is megnézzük, aztán lassan visszamentünk a pályaudvarra és fogtunk egy taxit 3000 Rs-ért, hogy visszavigyen Delhibe. Nem akartuk megvárni a vonat indulást amire jegyet foglaltam, az még több óra lett volna, ami abban a melegben különösen fárasztó volt…Yes this wasn’t the only city we visited in India, we did a roundtrip on our own there: London – New Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur – Mumbai – Varanasi – New Delhi – London, 18 days, fantastic experience. I will write about it later 🙂
Nem ez volt az egyetlen hely Indiában, amit meglátogattunk, egy saját szervezésű körutazáson vettünk részt: London – New Delhi – Agra – Jaipur – Jodhpur – Mumbai – Varanasi – New Delhi – London, 18 nap, fantasztikus élmény volt. Írok még erről nemsokára 🙂

Vicky

More posts about India / Több bejegyzés Indiáról:

The Blue City – Jodhpur, India / A Kék város – Jodhpur, India

Visiting Bombay (Mumbai) / Rövid látogatás Bombay-ben

Bishnoi Village Safari from Jodhpur, India / Bishnoi Szafari Jodhpurból, Indiában

The Road Full of Rebel Monkeys and Pilgrims in Jaipur, India / Egy utca az indiai Jaipurban tele vad majmokkal és zarándokokkal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.