The Isola Bella in Sicily / Az Isola Bella sziget Szicíliában

Oh I miss those days when I lived in Sicily for a whole summer. I wrote about Sicily here: Oh, hiányzik az a nyár, amelyet Szicíliában töltöttem. Erről irtam itt többször:

My base was at Giradini Naxos, our office was in Taormina so I went up to the hill often. Giardini Naxosban volt a bázisom, az irodánk Taorminában volt, tehát gyakran mentem fel a dombra.
And on the way in the nearby is the Isola Bella (’Beautiful island’) , it is known as the Pearl of the Ionian Sea. It used to be a privat island until it was bought by the Region of Sicily.
És útközben a közelben volt az Isola Bella (’Szép Sziget’), amelyet a Jón tenger gyöngyszemének is neveznek. Ez egy privát tulajdonban levő sziget volt, amíg Szicília önkormányzata meg nem vette azt.
Isola bella_23

Isola bella_21

There are 2 beaches here, to both you have to walk down at least 100 steps. I spent many of my days-off here, I just hopped on my electric bike and it took 15 minutes to get there from Giardini Naxos.
Itt 2 strandot is lehet találni, mindkettőhöz legalább 100 lépcső vezet le. Sokszor tültüttem itt a szabadnapomat, csak felugrottam az elektromos bringámra és 15 percen belül ott is voltam Giardini Naxosból.

One of the beaches looks like this: Az egyik tengerpart így néz ki:

At the other beach you can walk to the Isola Bella itself, this is how it looks like: A másik tengerparton át is mehettek az Isola Bellára, ami így néz ki:

Once we had a team jolly here, we went on snorkeling trip. Amazing memories…I wish I was there again! And I wish I would get this destination next summer! 🙂
Egyszer elmentünk a kollégáimmal is sznorkelezni. Jajj azok a szép idők… Bárcsak ott lehetnék megint! És remélem megkapom ezt a desztinációt következő nyáron! 🙂

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.