Journey through Morocco – Country of the 1001 nights / Utazás Marokkón át – az ezeregy éjszaka országa

Snake charmers, souks, mint tea, mosques, camels, palaces and many more / Kígyóbűvölők, piacok, menta tea, mecsetek, tevék, paloták és még mennyi minden

I went on a roundtrip through Morocco with my mother in April. We didn’t travel this time on our own, it was an organised tour. Going to this country alone I don’t think we could have discovered or seen as many cities/sights as we did during this roundtrip. If you plan to go alone I can’t help you with giving information on how to get from point A to point B, but I can show you what you can see in the most important cities of Morocco, which we visited.
Marokkóba mentem anyukámmal egy körutazásra áprilisban. Nem utaztunk ez alkalommal egyedül, ez egy szervezett túra volt. Ha egyedül mentünk volna, nem hiszem, hogy ilyen sok várost/látványosságot tudtunk volna felfedezni, mint amennyit a körutazás alatt. Ha egyedül akartok menni, abban nem tudok segíteni, hogy információt adjak, hogyan juthattok el A ponttól B-be, de megmutathatom, hogy mit láthattok Marokkó legfontosabb városaiban, amelyeket mi meglátogattunk.

Our ’Roundtrip to the Royal Cities’ was the following / A “királyi városok körutazás” a következő volt:

Day 1: We arrived late in the evening in Agadir and we were taken to our hotel. / 1. nap: Este érkeztünk Agadirba és utána a hotelbe szállítottak minket.

Day 2: On the next day we travelled from Agadir to Marrakesh  (245 km). I think we can identify Morocco with Marrakesh, this is the city everyone heard about, this is the city that appears in your mind as the city of 1000 nights tale. In Marrakesh in the afternoon we visited the Menara Gardens (once a royal retreat), the Koutoubia Mosque (the most famous landmark) with the Saadian tombs (16th century burial ground of the Sadiaan dynasty, which ruled Marrakesh once), the Bahia Palace (a 19th century palace) and the Jardin Majorelle (a french painter’s tropical garne with cacti, palms, blue houses and fountains. Yves Saint Laurent owned it, his ashes were scattered in the gardens).
2. nap: A következő napon Agadirből Marrakeshbe utaztunk (245 km). Szerintem Marakesh egyet jelent Marokkóval, ez az a város, amiről már mindenki hallott, ez az a város, ami az emberek fejében az 1001 éjszaka meséinek városaként jelenik meg. Marrakesh-ben délután meglátogattak el a Menara kertet (egykor királyi nyaraló), a Koutoubia mecsetet (a leghíresebb látnivaló), a Szadida sírokat (16-ik századi temetkezési helye a Szadida dinasztiának, amely uralta Marrakesh-t egykor), a Bahia-palotát (egy 19. századi palota) és a Majorelle kertet (egy francia festő trópusi kertje kaktuszokkal, pálmafákkal, kék házakkal és szökőkutakkal, Yves Saint Laurent tulajdona volt, a kertben szórták szét a hamvait).
Marrakesh – Mix of Berber, Moorish, Spanish and Islamic styles / Marrakesh – Berber, mór, spanyol és arab stílusok keveredése

 

Day 3: On the next day while most of the group went to the Ourika valley (we weren’t interested in it based on some pictues and videos we had seen before the journey), we went in the morning to the Jemma El Fnaa square, the main square, to see the souks. In the afternoon we joined the group to visit the square with them again, but honestly it was a disappointment because we run through the streets to a berber pharmacy and we spent there 2 hours to listen to the effects of different creams and gain commission for the guide.
3. nap: Míg a csoport nagy része elment a Ourika-völgybe (minket nem érdekelt, nem tűnt érdekesnek a képeket és videókat nézve róla), mi reggel elmentünk egyedül a Jemma El Fnaa térre, a főtérre, hogy lássuk a bazárt. Délután csatlakoztunk a csoporthoz, hogy újra megnézzük a bazárokat vezetővel is, de őszintén szólva ez csalódás volt, mert végigrohantunk az utcákon egy Berber gyógyszertárba és 2 órát ott töltöttük, hogy meghallgassuk mik a különböző krémek jótékony hatásai, és jutalékot szerezzünk az idegenvezetőnek.
The Jemaa el Fna Square and the souk in Marrakesh / A Jemaa el Fna tér és a souk (piac) Marakeshben

 

Day 4: We left Marrakesh and travelled to Fes. About 486 km . 4. nap: Marrakesh-ből Fesbe utaztunk. (Körülbelül 486 km)

Day 5: We discovered Fes – We saw the Medersa Bou Inania (it used to be a theological school – the carved decoration is magnificent), the Royal Palace, the Medina and the Souks, the Tanneries, where you can watch the traditional dying of animal skins. We saw a pottery, waving mill, metal workers. This day was the highlight of the journey, simply fantastic.
5. nap: Fes felfedezése – Megnéztük a Medersa Bou Inania-t (egy teológiai iskola – a faragott díszítés csodálatos), a Királyi Palotát, a Medinát (óváros) és a bazárt, a bőrcserzőket, ahol meg lehetett nézni a színezését az állati bőröknek. Láttunk fazekasműhelyt, ötvös- és szövőműhelyt. Ez a nap volt az egész körutazás fénypontja, egyszerűen fantasztikus volt.
Fes – tanneries in the medina / Cserzőüzemek Fez óvárosában

 

Day 6: We left Fes to go to Volubilis and visit the ancient Roman ruins. The next stop was in Meknes, where there is almost nothing to see except some decorated gates. We went in the afternoon to Rabat to see the Dar al-Makhzen royal palace, the Hassan tower & Mausoleum of Mohammed V and the Kasbah of the Udayas – a mini blue city. We arrived in Casablanca in the evening – 310 km
6. nap: Elhagytuk Fes-t és Volubilisbe mentünk megnézni az ókori római romokat. A következő megálló Meknesben volt, ahol szinte semmi látnivaló sincs, kivéve néhány díszített kaput. Délután Rabatba mentünk, hogy megnézzük a Dar al-Makhzen királyi palotát, a Hassan tornyot és V. Mohamed mauzóleumát és az Oudayas-i Kasbahot – egy mini kék várossal. Este érkeztünk Casablancába (310 km)

Mora about Rabat here / Több Rabatról itt: Everything Blue in Rabat, Morocco / Minden kék Rabatban, Marokkóban

Day 7: On this day we visited Casablanca – we took a small walk in the Medina and saw the most important sight, the Hassan II. Mosque, the second largest mosque in the world. We went in the afternoon to El Jadida, to visit the Portuguese Fortified City of Mazagan and we went to our hotel to Safi – 250 km
7. nap: Ezen a napon meglátogattuk Casablancát – kis sétát tettünk a Medinában, és láttuk a legfontosabb látnivalót, a II. Hassan mecsetet. a világ második legnagyobb mecsetjét. Délután elmentünk El Jadidába, hogy meglátogassuk Mazagan portugál erődített városát, és elmentünk Safiba a szállodánkba (250 km)

 

Day 8: On our last day we visited Essaouria, this was one of my favourite cities, I could have spent here hours wandering in the narrow streets. The many fishing boats, the harbour with the seagulls and the souvenir shops…it seemed even more exotic than Marrakesh. At the end of the day the journey continued to the airport back to Agadir to fly home in the evening – 312 km
8. nap: Utolsó napunkon Essaouria volt soron, ez volt az egyik kedvenc városom, eltöltöttem volna néhány órát a keskeny utcákon sétálgatva. A sok halászhajó, a sirály a kikötőben és az ajándékboltok … még egzotikusabb városnak tűnt, mint Marrakesh. A nap végén az utazás folytatódott az agadir-i repülőtérre, hogy este hazarepüljünk (312 km)

More about the day in Essaouria here / Több Essaouria-ban eltöltött napunkról itt: Essaouira – a stroll along the streets of a fishing village in Morocco / Essaouira – egy marokkói halászfalu utcáin sétálva

 

Our journey through Morrocco took 8 days, we travelled about 1600 km, we walked at least 10 km per day (at least!). We had to wake up early in the morning and we had almost no energy in the evening for anything else than packing a bit and going to bed and sleep like a log till the next morning. But, God, what we could see was unforgettable! Morocco is a magical country.
Az utazás Marokkón át 8 napig tartott, 1600 km-t utaztunk, legalább 10 km-t tettünk meg naponta gyalog (legalább!). Minden nap korán kellett felkelni és este semmi másra nem volt energiánk, mint, hogy pakolásszunk kicsit és lefeküdjünk és mint egy darab fa aludjunk a következő reggelig. De Istenem, amit láttunk felejthetetlen volt! Marokkó egy varázslatos ország.

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.