Caesarea – Haifa – Akko – Rosh Hanikra in Israel / Caesarea – Haifa – Akko – Rosh Hanikra kirándulás Izraelben

It is possible to discover Israel by a public bus – we saw 2 tourists waiting for the bus in the afternoon near the Dead Sea, the bus stop was very far from the Sea itself and I guess they had to wait for a long time for the bus… We went to Jerusalem from Tel aviv by bus, that was ok.
You can rent a car too, I heard s, BUT you can’t drive to the Palestinian territory (e.g. to Bethlehem).
I guess we chose the most convenient way to discover Israel and we went on an excursion to Ceaserae – Haifa – Akko – Rosh Hanikra. All these 4 places are in the Northern part of Israel. From Tel Aviv it takes  an hour to get to the first stop, to Caesarea.

Fel lehet fedezni Izraelt tömegközlekedési eszközzel– láttunk 2 turistát a buszra várni a Holt-tengernél, a buszmegálló nagyon messze volt magától a Holt-tengertől és szerintem elég sokáig várakozhattak … Mi is Tel Avivból Jeruzsálembe busszal mentünk, az rendben is volt.
Lehet bérelni autót is, úgy hallottam, de nem tudtok vele behajtani Palesztin területre, pl Betlehembe.
Azt hiszem, a legegyszerűbb módot választottuk Izrael felfedezésére, és elmentünk egy szervezett kirándulásra Ceaserae-Haifa-Akko-Rosh Hanikra-ba. Mind a négy hely Izrael északi részén található. Tel Avivból egy órát vesz igénybe, hogy elérjétek az első állomást Caesarea-t. 4. Nap_009_Caesarea

4. Nap_058_Haifa

4. Nap_095_Akko

4. Nap_179_Rosh HaNikra

Caesarea – Ancient Roman harbour & amphitheatre / Caesarea – Ókori római kikötő és amfiteátrum

Caesarea was dedicated to the Roman Emperor, Caesar. The harbour was built by the Phoenicians in the 4th century BC and it became an important town for the Greeks and Romans. This is a magnificent archaeological site, you can find here the ruins of Temples, a theater (amphitheatre), a hippodrome (stadium for horse racing and cariot racing)  and a harbour.
Caesarea-t a római császár, Caesar tiszteletére emelték. A kikötőt a föníciaiak építették az ie 4. században, és fontos város lett a görögök és a rómaiak számára. Ez egy csodálatos régészeti lelőhely, találhatóak itt templomok, egy színház (amfiteátrum),  hippodrom (pálya lóversenyek és kocsiversenyek számára) és egy kikötő romjai.

 

 

Haifa – Bahai Gardens / Haifa – Bahai kertek

It is the 3rd biggest town in Israel, it sits on Mount Carmel although we were only interested in the Bahai Gardens and the Bahai Shrine, with its golden dome The Bahai faith was founded in the middle of the 19th century, it is a mix of different religions.  The Garden was amazing, we could see it from above, it is an UNESCO World heritage site.
Izrael harmadik legnagyobb városa, a Carmel-hegyen helyezkedik el, minket tulajdonképpen csak a Bahai-kertek és a Bahai-szentély érdekelt. A Bahai-hit a 19. század közepén  keletkezett, ez különböző vallások keveréke. A kert csodálatos volt, igaz csak felülről láttuk, ez az UNESCO Világörökség része.

 

 

Akko – the Crusader city / Akko – a keresztes lovagok városa

Akko was the most exciting for me of these 4, I am happy I listened to a friend of ours who said „we must visit Akko” 🙂 And why? Because it is one of the oldest towns in the World.
Akko volt a legizgalmasabb számomra e közül a 4 helyszín közül, örülök, hogy hallgattunk egy barátunkra, aki azt mondta: “mindenféleképpen el kell mennetek Akkóba” 🙂 És miért is? Mert ez a világ egyik legrégebben lakott városa. 

There is a Crusader City under the Citadel, A Citadella alatt van a Keresztes lovagok egykori városa,

 

 

an Old town with narrow streets; mosqes like the Ahmed Al-Jazzar Mosque, a clock tower (that doesn’t work :), a harbour with lots of fishing nets and fishing boats from where you can see the fortifications and
az Óváros tele kis keskeny utcákkal; vannak mecsetek, mint az Ahmed Al-Jazzar mecset, egy óra torony (igaz nem működik), egy kikötő sok halászhálóval és halászhajóval, ahonnan rálátás nyílik a városfalra és

 

the Souk (market) in the steerts in the center of the Old town.  a Souk (piac) az óváros közepén a sikátorokban.

 

Rosh Hanikra – limestone grottoes / Rosh Hanikra – mészkőbarlangok

You can get to the caves at Rosh Hanikra by a cable car, you can walk through the white limestone grottoes.
A Rosh Hanikra barlangjaihoz felvonóval juthattok, keresztül lehet sétálnotok a mészkő barlangokon. 

 

My previous posts about Israel / Korábbi bejegyzéseim Izraelről:

The Old Town of Jerusalem / Jeruzsálem óvárosa

Israel travel – useful infos / Izraeli utazás – hasznos infók

map_of_israel2

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.