Israel travel – useful infos / Izraeli utazás – hasznos infók

I went on holiday to Israel this week. It wasn’t on my bucket list, I just saw the flight prices on one day some months ago and I went for it. I was planning it for a long time, the itinerary was then the following:
Egy pár napja nyaraltam Izraelben. Az tény, hogy ez az ország nem volt a Bakancslistámon, de néhány hónappal korábban láttam milyen olcsó egy repülőjegy Budapestről Tel Avivba és kapva kaptam az alkalmon. Sokáig tervezgettem, az útvonal a következő lett:

first pics_1

first pics_2

first pics_3

first pics_4

first pics_4b

Itinerary for 4 and 2 1/2 days / Útvonalterv 4 és két fél napra:

Day 1 (only half day) in Tel Aviv – Yaffa (Old Town) – beach: It was a Saturday so we couldn’t go to the market. There was of course no traffic from the airport to the city on Sabbath so the only option was to take a taxi. Everyone was on the beach, we went there too 🙂
1. nap (csak fél nap) – Tel-Aviv – Jaffa (Óváros) – tengerpart: Szombat lévén nem tudtunk eljutni a piacra. Természetesen nem volt más lehetőség a repülőtérről a városba jutni szabatkor, szombaton, mint taxival (semmi tömegközlekedés nincs ilyenkor). Mindenki a tengerparton volt, mi is oda mentünk 🙂


Day 2 Jerusalem: There are 2 main bus terminals in Tel Aviv: the Central Bus station (number 405 goes to Jerusalem – goes rarely) and the Arlozoroff (bus 480 goes to jerusalem, leaves evey 20 minutes). We went to the Arlozoroff, the ticket costs only 16 NIS and it takes 1 hour to get there (because each time there was a traffic jam at Jerusalem). We went from the Central station in Jerusalem with the Light Rail to the Old Town to the Damascus Gate and we entered there. There are 4 Quarters in the Old Town: Muslim, Jewish, Christian, Armenian. We went through the Muslim Quarter , through the souks (markets) and we arrived in the middle of the Via Dolorosa (where Christ was carrying the cross to the Golgota) so we went back to the first station to start again and go along it to the last station, to the Church of the Holy  Sepulchre (holiest site in the Christian faith), where the tomb of Christ is found.  We visited in the Jewish Quarter the Wailing wall (Kotel) (holiest site in the Jewish faith) and the Armenian Quarter. We went to the Mount of Olives, we saw from above the Jewish Cemetery and the Dome of the Rock  and the Al-Aqsa Mosque (holiest sites in the Muslim faith) on the Temple Mount and we visited the Getsemane Garden (where Judas betrayed Jesus with a kiss).
2. nap – Jeruzsálem:
Tel Avivban két fő buszpályaudvar van – a Központi buszpályaudvar (a 405-ös busz Jeruzsálembe – elég ritkán jár), és az Arlozoroff (480-as buszmegy Jeruzsálembe, 20 percenként jár). Mi az Arlozoroff-tól mentünk, a jegy csak 16 NIS-t, és 1 óra az út (minden alkalommal, amikor Jeruzsálemnél dugóba kerültünk).
A jeruzsálemi központi pályaudvarról mentünk Light Rail-el (villamos) az Óvárosig a Damaszkuszi kapuig. Az Óvárosban 4 negyed van: muszlim, zsidó, keresztény, örmény. Mi először keresztülmentünk a muszlim negyeden, a souk-on (piacokon) és kiérkeztünk a Via Dolorosa közepére (az út ahol Krisztus a keresztet vitte a Golgotára), így vissza kellett mennünk az Út elejére az első stációhoz és elkezdenünk megint a sétát, végig egészen az utolsó stációig, a Szent Sír templomhoz (a keresztények legszentebb helye), ahol Krisztus sírja található. Meglátogattuk a Zsidó negyedben a Siratófalat (a zsidóság legszentebb helye) és az Örmény negyedet. Elmentünk az Olajfák hegyére, onnan láttuk a zsidó temetőt, a Sziklatemplomot és az Al-Aksza-mecsetet  (a muszlimok szent helyei) a Templom-hegyen és meglátogattuk a Getsemáné kertet (ahol Júdás elárulta  Jézust egy csókkal).

 

Day 3 Jerusalem: Yad Vashem (memorial to the vistims of the Holocaust) – I wrote about Auschwitz and the Holocaust here Visiting the Auschwitz Memorial and Museum  – and the Machane Yehuda market (fantastic market with great restaurants) – to both sites we went by the Light Rail from the bus station in Jerusalem.
3. nap – Jeruzsálem Yad Vashem (Emlékhely a Holokauszt áldozatainak) – írtam Auschwitzről és a holokausztról itt Az Auschwitzi Múzeum és Emlékhelyen jártam – és a Machane Yehuda piac (egy fantasztikus piac remek éttermekkel) – mindkét helyszínre a Light Rail-el mentünk a jeruzsálemi busz pályaudvarról.

 

Day 4 we went on an EXCURSION to Caesarea (city from the Roman period with an Amphiteatre and an ancient port), Haifa (Bahai Gardens), Akko (the underground Crusader City and Old town), Rosh Hanikra (limestone grottes reached by cable car).
4. nap – KIRÁNDULNI mentünk: Caesarea (római kori város római színházzal és egy ókori kikötővel), Haifa (Bahai kertek), Akko (egy földalatti keresztes város és Óváros), Rosh Hanikra (mészkő sziklák amikhez felvonóval lehet jutni).

 

Day 5 we went on another excursion to Bethlehem (birthplace of Christ – Church of the Nativity, Shepherds’ field), Jericho (the oldest city in the World – appears often in the Bible), Qumran Caves (caves in the desert where the Dead Sea Scrolls were found) and the Dead Sea (salt lake where you can float on the water and you won’t sink).
5. nap – újból kirándultunk: Betlehem (Krisztus szülőhelye – Születés Temploma, Pásztorok mezeje), Jerikó (a világ legrégebbi városa – gyakran szerepel a Bibliában), a Qumran barlangok (barlangok a sivatagban. itt találták a Holt-tengeri tekercseket) és a Holt-tenger (sós tó, ahol lebeghettek a víz felszínén és nem fogtok elsüllyedni).

 

Day 6 (half day in the morning) Tel Aviv – we saw the Carmel market and went to the beach and since it wasn’t anymore Saturday we could go to the airport by train .
6. nap (fél nap reggel) – Tel Aviv – láttuk a Karmel piacot és elmentünk a tengerpartra, és mivel már nem volt szombat, vonattal mentünk repülőtérre.

Useful / Hasznos

Here is a list of articles/websites/applications that can be helpful to plan, organize and enjoy your holiday in Israel:
Itt egy lista cikkekről / weboldalakról / alkalmazásokról, amelyek hasznosak lehetnek az Izraelben való nyaralás megtervezéséhez, megszervezéséhez és élvezetéhez:

In Hungarian / Magyarul:

In English / Angolul:

Applications and useful web sites to use while in Israel: Alkalmazások és hasznos weboldalak, amiket használhattok, ha Izraelben vagytok

Getthttps://gett.com/juno/ (application) – It is similar to Über, but more popular than that, almost all taxi drivers have a Gett sign on their cars. It doesn’t show how much it costs. With googlemaps it shows but once i told a driver how much it should be he wanted more. Another time the driver gave me back more change. The other time I asked how much it is and the driver asked me how much I wanted to give. Since it was our first day we did know the distance/price ratio so I told him 50 from Jaffa to our hotel in Tel aviv. I realized later it should have cost half of it.
Hasonló az Über-hez, de annál népszerűbb itt, csaknem minden taxisofőrnek van egy Gett-jele a kocsiján. Nem mutatja, mennyibe kerül. A googlemaps-en keresztül használva látjátok mennyibe kerülhet, de egyszer azt az árat mondtam amit mutatott, erre a sofőr többet akart. Egy másik alkalommal, a sofőr többet adott vissza, mint amennyibe került volna. Megint másik alkalommal megkérdeztem, hogy mennyi a sofőr erre megkérdezte tőlem mennyit akarok adni. Mivel ez volt az első napunk, nem ismertük a távolság / ár arányt, így azt mondtam neki, hogy Jaffa-tól a hotelünkhöz 50 shekel. Később rájöttem, a fele is elég lett volna.

rome2riohttps://www.rome2rio.com/ – discover how to get anywhere / hogyan juttok el egyik pontból a másikba

Inspirock: https://www.inspirock.com – self made travel itinerary / megtervezhetitek az útvonalat

googlemapshttps://maps.google.com/  – I don’t need to introduce it / Nem kell bemutatnom

Tripadvisorhttps://www.tripadvisor.com – travel reviews (restaurants, sight to see, hotels..etc) / értékelések (éttermek, látnivalók, hotelek…stb)

booking.comwww.booking.com – hotels / hotelek

Skyscannerhttps://www.skyscanner.net/ – for flight tickets / repülőjegy

 

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.