Snow in Zakopane, Poland / Hó Zakopanéban, Lengyelországban

I havent seen real snow since my childhood. In Budapest if it snows the next day it melts. I haven’t skied since I was 14 and for 10 years I have been working in the winter in warm countries like now in Spain, Tenerife. So I was really happy that during my holiday this October I went on a roundtrip to Poland, while we visited Krakow – Wielicka salt mine – Auschwitz and Zakopane, and I saw SNOW.
Nem láttam igazi havat gyerekkorom óta. Budapesten, ha havazik is egy nap, következő nap már el is olvad. 14 éves korom óta nem síeltem és tíz éve telente mediterrán országokban dolgozom, mint most Spanyolországban, Tenerifén. Szóval nagyon boldog voltam, hogy most Októberben a nyaralásom alatt elmentem egy körutazásra Lengyelországba, amialatt megnéztük Krakkót – a Wielicka sóbányát – Auschwitz-ot és Zakopane-t, és láttam HAVAT.

I wrote about Auschwitz here: / Auschwitzról itt irtam: Visiting the Auschwitz Memorial and Museum / Az Auschwitzi Múzeum és Emlékhelyen jártam

Zakopane is a ski resort at the foot of the Tatra mountain, it is called  “the winter capital of Poland. Well, it is a fact that in October it was snowing like crazy and our @sses were frozen during these some hours we stopped there.
We didn’t go up with the funicular because at that time of the year it wasn’t open yet. But we were strolling along the streets in the snow, we visited a cemetery and a little church and we went shopping in the market.
Zakopane is the center of Goral culture, it is an ethnic group in South Poland, it has an unique style of costume, music and food. The food we tied out, I didn’t like it much…
Zakopane egy síparadicsom a Tátra  lábánál, „Lengyelország téli fővárosának” hívják: Nos, tény, hogy októberben őrült nagy hó volt, és a f@nekünk befagyott azalatt a néhány óra alatt, amíg ott tartózkodtunk.
Nem mentünk fel a siklóval, mert ekkor még nem működött. De az utcákon sétálgattunk a hóban, megnéztünk egy temetőt és egy kis templomot és vásároltunk a piacon.
Zakopane a Goral kultúra központja,ez egy etnikai csoport Dél-Lengyelországban, külön népviseletük, zenéjük és ételeik vannak. A Goral ételeket kipróbáltuk, nekem nem izlett ..


The Old Graveyard was really touching, the unusual tombs with the wooden carvings. The snow covering the tombs created a mystical atmosphere. It was like being back in time, being in the 19th century. Here I think instead of the words rather the pictures can give back what it was like.
A régi temető nagyon különleges a szokatlan sírokkal és a fafaragásokkal. A sírokra hullott vastag hótakaró misztikus légkört teremtett. Olyan volt, mintha visszamentünk volna az időben, vissza a 19. századba. Itt azt gondolom, hogy a szavak helyett a képek adhatják vissza milyen is volt.

 

Vicky

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.