A Day in May in Eger, Hungary / Egy nap májusban Egerben

If I say „Eger” the Hungarians think of the Castle, the siege of Eger against the Turks in the 16th century, Captain Dobo, and the book „Stars of Eger”. For the foreigners this city is not very much known but maybe you have heard about the Eger Bull’s Blood (“Egri Bikavér”) red wine.
Besides these in Eger you can find a lot of monuments from the Turkish era, baroque churches, cobbled streets and the only Beatles Museum in Hungary
It was almost a year ago the last time I was there because I don’t live in Hungary anymore, it was a lovely May, not too warm, not too cold.
Ha azt mondom ”Eger” a magyaroknak először a vár, Eger ostroma a törökökkel szemben a 16. Században, Dobó kapitány és az Egri csillagok könyv jut eszébe. A külföldiek körében ez a város nem annyira ismert, de talán hallottak már ök is az Egri Bikavér vörösborról.
Egerben számos műemlék található a török korból, barokk templomok, macskaköves utcák és a Magyarorszagon egyetlen Beatles Múzeum
Egy évvel ezelőtt voltam Egerben utoljára, mivel nem Magyarországon élek nem tudok minden nap elmenni oda. Egy szép májusi nap volt, nem túl meleg, nem túl hideg.
002

003

004

Where is Eger, how to get there: Hol van Eger, hogyan juthattok el oda:

Eger is in North Hungary, 139 km far from Budapest.
From Budapest you can go there by train/bus/car. Train shedule http://elvira.mav-start.hu/. 2 hours by train
Bus: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/volanbusz-menetrend-kereso. 2 hours by bus
Combined train/bus/ship time table: https://menetrendek.hu/

Eger Észak-Magyarországon található, 139 kilométerre Budapesttől
Budapestről vonattal / busszal / autóval lehet megközelíteni. Vonatmenetrend itt: http://elvira.mav-start.hu/ 2 óra vonattal
Buszmenetrend: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/volanbusz-menetrend-kereso. 2 óra busszal
Kombinált vonat /busz / hajó menetrend: https://menetrendek.hu/

The history of Eger is very colourful (short version): founded by Saint Stephan in the 11th century, it was an important town in the middle ages, in the 12th century viticulture was introduced. The Mongols destroyed the city, after that a fortress was built (today’s castle is built on it). The Turks were defeated in 1552 at the Siege of Eger, although by the end of the 16th century it became part of the Ottoman Empire (the minaret and turkish baths were built then). By the end of the 17th century the Turks were expelled from the country and the Habsburgs came. The baroque and Rococo buildings were built in the 18th century, and in the Reform era (19th century) the cultural life was flourishing too. Today it is a popular tourist destination.
Eger történelme nagyon színes (a rövid változatot prezentálom): Szent István alapította a 11. században, a középkorban már fontos város volt, a 12. században bevezették a szőlőművelést. A mongolok elpusztították, ezután épült egy erőd (a mai vár elődje). A törököket 1552-ben az egriek legyőzték, ám a 16. század végére az Oszmán Birodalom részévé vált (a minaret és a török fürdők ekkor épültek). A 17. század végére a törököket kiűzték az országból és utánuk a Habsburgok jöttek. A barokk és a rokokó épületeket a 18. Században épültek, a reformkorban (19. század) pedig a kulturális élet is virágzott. Ma Eger népszerű turisztikai célpont.

What to see in Eger: / Mit lehet megnézni Egerben:

The Castle is the most important sight to see, it dominates the whole city. The story of the battle of Eger is famous in Hungary: a handful of soldiers with Captain Istvan Dobo could stop Suleyman’s Turkish army in 1552. There were about 40.000 Turks and 2100 Hungarians… The writer Geza Gardonyi wrote a book about it, the Egri Csillagok, which is obligatory to read in every school in Hungary. In the Castle you can find now the Dobo Museum that shows the history of the town.
A vár a legfontosabb látnivaló. Az egri csata története ismert: Dobó István kapitány egy maréknyi katonával 1552-ben megállította Szulejman török hadseregét. Körülbelül 40.000 török és 2100 magyar katona vívta a csatát … Ki ne hallott volna már Gardonyi Géza könyvéről, az Egri Csillagokról, minden iskolában kötelező olvasmány. Ma a Várban található a Dobó Múzeum, amely bemutatja a város történelmét.

 

The Castle Walkway offers a magnificent view over the city. A Várfalsétányról gyönyörű kilátás nyílik a városra.

The Minaret is near the Walkway of the Castle, it is 40 meters tall and there are a lot of stairs leading you up to the top of it, from above you can have a beautiful view. We chose now the castle for a view (in the past when I was 14 years old I climbed up there). The minaret was built in the 17th century. A Minaret a Várfalsétánynál található, 40 méter magas a 17. században épült, lépcső vezet fel, ahonnan szintén gyönyörű a kilátás. Mi most inkább a várat választottuk a panoramaért (amikor 14 éves voltam felmásztam a minaretbe).

 

There are a lot of baroque/rococo/ classicist buildings from the 18th century here. The Old town is kept in a very good condition. In the Megyehaza you can find a cast iron gate, the Fazola Gate. Van több barokk / rokokó / klasszicista épület a 18. századból, az óváros nagyon jó állapotban van. A Megyeházában található egy öntöttvas kapu, a Fazola kapu.

 

The Dobó István Square is in the heart of Eger. The market used to be here for many centuries, now what you can see here are the Statue of Istvan Dobo, baroque houses, the Town Hall, the Minorite church and some good restaurants.
A Dobó tér helyén hosszú évszázadokon át piac volt, amit ma láthattok itt: Dobó István szobra, barokk házak, a Városháza, a Minorita templom és néhány jó étterem.

 

The Cathedral is another famous monument, the episcopal see in Eger was founded by Saint Stephan, the first Christian king in the 11. century. And the city was built around the Cathedral on the Castle Hill. It was destroyed during the battles of the centuries and it moved to its present place and its construction was finished in the 19th century. A székesegyház szintén egy híres műemlék, az egri egyházmegyét Szent István alapította a 11. században. A város a Várhegyen levő székesegyház köré épült. Az évszázados csaták során az epület elpusztult, a 19. században a mai helyére költözött és az építkezés befejeződött.

 

The Lyceum meant in the 18th century in Hungary was a high school with further higher education (high school + university). It is opposite the Cathedral. The Magic Tower with the Magic room, the Planetarium, the Camera Obscure, astronomical Museum are in the Lyceum. We weren’t interested in it much so we rather went to the Szépasszonyvölgy. A Líceum a 18. században olyan intézményt jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú képzést nyújtó tagozat is kapcsolódott. A Varázstorony, a Planetárium, a Camera Obscura (periszkóp), a Csillagászati Múzeum a Líceumban található. Ez minket annyira nem érdekelt, ezért inkább a Szépasszonyvölgybe mentünk.

We were walking out of the Cathedral when we say a little train going there and we got to know that the train goes to the Szépasszonyvölgy (“The Valley of the Beautiful Woman”). Nobody could tell us properly where the starting point of the train was, so we went to a direction where we thought it could have been. At last we could find it. By this little train it takes about 20 minutes to go to the Wine cellars of the Szépasszonyvölgy  I had read you could go there on foot too. If you want to climb up the hill, down the hill and walk for 1 hour, yes, you can. Take rather the train or go there by car, easier.
Eger is in a famous wine producing area, the most famous red wine is the Eger Bull’s Blood, a strong red wine. In the Szépasszonyvölgy (0,5 km far from the center of Eger) you can find 200 wine cellars. There are different stories about where the name comes from: maybe in the ancient religions the Szépasszony (Beautiful woman) was one of the goddesses, like Venus or in the 19th century it might have been a famously beautiful woman selling wine in one of the cellars or it could have been a beautiful wife of a captain in a noble villa. The cellars are built in volcanic soil, the temperature is always 10-15 °C and the mold and moss produce a unique atmosphere, they help mature the wine.
A katedrálisból sétáltunk ki, amikor egy kis vonatot pillantottunk meg, ami a Szépasszonyvölgybe ment. Senki sem tudta megmondani, hogy honnan indul a kisvonat, ezért elindultunk abba az irányba, amerre gondoltuk, hogy lehet. Végül megtaláltuk. Ezzel a kis vonattal kb. 20 perc alatt a Szépasszonyvölgy borospincéihez tudtunk menni. Olvastam, hogy gyalog is el lehet oda jutni. Persze, ha fel és le akartok mászni a dombon kb 1 órán át, akkor igen. Inkább ezzel a kisvonattal vagy autóval menjetek, könnyebb.
Eger híres bortermelő videk, a leghíresebb vörösbor az Egri bikavér, ez egy testes vörösbor. A Szépasszonyvölgyben (0,5 km-re Eger központjától) 200 borospince található. Különböző történetek vannak arról, honnan származik a név: talán a Szépasszony az ősvallás egyik istenasszonya volt, Vénuszhoz hasonló alak; vagy a 19. Században egy híresen gyönyörű asszony lehetett, aki itt árusította az egyik pincében a bort; mások szerint egy nemesi villa szép asszonyáról kapta a nevét a völgy. A pincék vulkanikus talajba épültek, a hőmérséklet mindig 10-15 ° C, az itteni penész és a moha egyedülálló légkört biztosítanak, segítik a bor érlelődését.

 

There are regular cultural events too, we accidentlz bumped into a village day when we arrived 🙂
Vannak kulturális események is, véletlenül egy falunap kellős közepén találtuk magunkat, mikor megérkeztünk.

 

There is a new attraction in Eger, the only Beatles Museum in Hungary, opened in 2015 by 2 friends who were huge fans of The Beatles. Hundreds of books, posters, souvenirs, clothes, music records …etc you can find here. Even a small yellow submarine. There are other Beatles Museums in Liverpool, Buenos Aires and Halle. The address is: Csiky Sándor utca 30. http://beatlesmuzeum.hu/
Van egy új látnivaló 2015. óta Egerben, Magyarország egyetlen Beatles Múzeuma. 2 barát alapította, akik óriási rajongói a Beatles-nek. Több száz könyv, plakát, ajándéktárgy, ruha, hanganyag stb található itt. Még egy kis sárga tengeralattjáró is van. Van még Beatles múzeum Liverpoolban, Buenos Airesben és Halle-ben. A cím: Csiky Sándor utca 30.  http://beatlesmuzeum.hu/

 

Vicky

 

You can like my Facebook page here: / Itt lájkolhatjátok a Facebook oldalam:  Facebook – Memories of a Travel Addict Chick

The instagram is here: / Az instagram itt van: Memories_of_a_travel_addict

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.