Street Art in Berlin / Utcai művészet Berlinben

Berlin_Day 1_045_Fotor

I was in Berlin for some days and the first thing I wanted to see was the East Side Gallery. It is an open-air gallery, there are 105 paintings painted on a 1,3 km long remnant of the Berlin Wall. It was opened in 1990. Watching some paintings I thought I was back in my childhood (1980s in Budapest) – trabant, Brezhnev… I will not write here about history, go to check on Google the Berlin Wall, Cold War..etc.
The address is: Mühlenstraße 1. I got off the metro (U-Bahn) at the Schlesisches Tor, crossed the bridge and got there in 5 minutes.
Néhány napot töltöttem csak Berlinben és az első dolog, amit látni akartam, az East Side Gallery volt. Ez egy szabadtéri galéria, 105 festményt festettek a berlini fal 1,3 km hosszú maradványára. 1990-ben nyitották meg. Néhány festményt nézve úgy éreztem mintha visszamentem volna a gyerekkoromba (Budapesten 1980-as években) – Trabant, Brezsnyev … Nem írok itt történelemről, nézzétek meg a Google-n Berlini fal, hidegháború. .stb.
A cím: Mühlenstraße 1. A metróval (U-Bahn) a Schlesisches Tor-on szálltam le, átmentem a hídon, és 5 perc alatt odaértem.

 

 I was really surprised how many artistic/not so artistic wall decorations can be found in the whole city. About some you can find here some information: https://awesomeberlin.net/activities/street-art-berlin-guide-top-11/
Nagyon meglepődtem, mennyi művészi / nem művészi faldíszítés található az egész városban. Néhányról itt van információ: https://awesomeberlin.net/activities/street-art-berlin-guide-top-11/

I really loved the huge bear statues, everywhere in the streets, shopping centers, near restaurants, near famous sights like the Brandenburg Gate you can find these 1-2 metr tall bear statues, dressed in different costumes like different countries’ traditional folklore costumes.
Imádtam az óriási maci szobrokat, mindenhol – utcákon, bevásárlóközpontokban, éttermek közelében, híres látnivalók közelében, mint például a Brandenburg kapunal – ezek az 1-2 méter magas medve szobrok, különböző ruhákba vannak öltözve, például a különböző országok hagyományos népviseleteibe.

 

Another amazing street art is the Monster House (Monster Kabinet) and its area with the wall paintings. Spooky as it is and you just feel so strange when you enter it. It is a museum downstairs and above in the street area on the walls you can find different paintings, statues, signs. The address is Rosenthaler Straße 39, Berlin. It wasn’t so easy to find, some of the Berliners didn’t know what I was talking about when I asked them for direction 🙂
Egy másik csodálatos példája az utcai művészetnek a Monster House (Szörny Ház) és a környezete a falfestményekkel. Kísérteties, és annyira furcsa érzésetek lesz, ha beléptek. Ez egy múzeum az alagsorban és fent az utcai részen különböző festmények, szobrok, táblák találhatók. A cím Rosenthaler Straße 39, Berlin. Nem volt könnyű megtalálni, a berliniek egy része sem tudta, miről beszélek, amikor megkérdeztem, melyik irányba menjek.

 

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.