Rhodes – Butterfly valley, Seven Springs, Filerimos Monastery & Monolithos Castle / Rodosz – Pillangó völgy, Hét forrás, Filerimos kolostor & Monolithos vára

Monolithos_13

Day-off_Butterflies_31_Fotor

Island tour_69_FotorRhodes is an island in Greece, I worked there in the summer of 2016. I didn’t fancy the island very much, I don’t know why. But there are a lot of things to see/to do here while you can enjoy the beauty of this small Greek island. I have already written about Rhodes here:

Rodosz egy sziget Görögországban, 2016 nyarán dolgoztam itt. Nem szerettem annyira, nem tudom miért. De tény és való, hogy rengeteg látnivaló/csinálnivaló van ezen a szép kis görög szigeten. Már írtam Rodoszról itt:

I want to show now 4 of the sights with pictures: the Butterfly Valley, the Seven Springs and the Filerimos Monastery and the Monolithos Castle
A sok látnivaló közül most 4-ről irok és mutatom be a képeim: a Pillangó-völgy, a Hét Forrás, a Filerimos kolostor és a Monolithos vár

The Butterfly valley (“Petaloudes” in Greek) is a famous spot, it is where you can see in a small forest with hundreds of butterflies. You can take a walk here, see some waterfalls and springs. Beware when you go there, only from end of May till August you can find here the butterflies. Petaloudes is in the middle of the island, 30 minutes drive from Rhodes town.
A Pillangó-völgy (Petaloudes görögül) híres hely, egy kis erdő, ahol több száz pillangó található. Sétálhattok, láthattok néhány vízesést és forrást. Figyeljetek oda mikor mentek, csak május végétől augusztusig találtok itt lepkéket. Petaloudes a sziget közepén helyezkedik el, 30 percre Rodosz várostól.

 

The Seven Springs (Epta Piges) is near the Butterfly valley (before I discovered it I thought it was the same), in the heat of the summer it is the perfect place to cool down a bit. There are springs, there is a lake to which you get after walking through a tunnel (thank God I didn’t step on a rat or something barefoot there), there is a dam.
A Hét Forrás (Epta Piges) a Pillangó-völgy közelében van (amig nem találtam ide, magam is azt hittem egy es ugyanaz), a nyári forróságában ideális hely, hogy kicsit lehűtsétek magatokat. Vannak kis források, van egy tó, amelyhez egy alagúton keresztül juthattok (hála Istennek, nem léptem rá egy patkányra mikor mezítláb mentem keresztül rajta), van egy gát.

 

Filerimos is on the way towards the butterfly valley from Rhodes, it is a small village and on the top of the hill you can find a Monastery. It was built in the 15th century by the Knights. There is a small path from the monastery leading to the Golgotha, on the side of the path are engravings representing the Passion of Crist and at the end of the path is a huge cross. There are a lot of peacocks living here, you can play with them 🙂
Filerimos Rodosz városból a Pillangó-völgy felé haladva található, egy kis falu, a domb tetején pedig egy kolostor található. A lovagok a 15. században építették. A kolostortól vezet egy kis ösvény a Golgotához, az ösvény két oldalán Krisztus szenvedélyét ábrázoló faragások vannak, az út végén van egy hatalmas kereszt. Sok páva él itt, lehet velük játszani 🙂

 

Monolithos Castle is a Medieval castle built by the Knights, which is built on the top of a rock. Now the ruins you can find here if you climb up the many steps, the view is amazing 🙂 It is South of the Butterfly valley, 20 minutes more driving on the Western part of the island
Monolithos várat a lovagok építették a középkorban, egy szikla tetején helyezkedik el. Ma már csak a romokat láthatjátok, ha felmásztok a sok lépcsőn, a látvány csodálatos 🙂 A Pillangó-völgytől délre van, 20 perc még kocsival a sziget nyugati részén.

 

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.