Loro Parque in Tenerife – Oasis Park in Fuerteventura – Palmitos Park in Gran Canaria / Loro Park Tenerifén – Oasis Park Fuerteventurán – Palmitos Park Gran Canarián

I work in the Winter in the Canary islands since other islands/destinations are only open in the Summer. There are 3 great animal parks/zoos in 3 Canary islands, let me show you what you can see in each of them.
Télen a Kanári-szigeteken dolgozom, mivel a többi szigetek / desztináció csak a nyár folyamán van nyitva. Három nagy állatkert van 3 Kanári-szigeten, hadd mutassam meg, mit láthattok ezekben.

Loro Park in Tenerife / Loro Park Tenerifén

The Loro Park in Tenerife is the best Zoo in Europe according to the Tripadvisor, which must mean it is great. It was originally a Parrot park (hence the name Loro) but now it is more than just that.
There are 4 different shows: sea lion, dolphin, whale (orca), parrot. Every day, many times a day. I found the shows great, not everywhere in the World can you see Orcas presenting a show.
There is a shark tunnel, a jellyfish area (AquaViva), Baobab trees, flamingos, White tigers, gorillas…etc
I visited the park 2 times, once from Gran Canaria being on an excursion and the second time while now I am here in Tenerife.
A tenerifei Loro Park a legjobb állatkert Európában a Tripadvisor szerint, ami azárt tényleg jelent valamit. Eredetileg papagáj park volt (innen a Loro név), de most már több ennél.
4 különböző show van: fóka, delfin, gyilkosbálna és papagáj. Naponta, többször egy nap vannak a show-k. Nekem nagyon tetszett mindegyik, elvégre nem sok helyen láthat az ember a világon gyilkosbálna bemutatót.
Van egy cápaalagút, medúza részleg (AquaViva), Baobab fák, flamingók, fehér tigrisek, gorillák stb.
2 alkalommal látogattam meg a parkot, egyszer Gran Canariáról egy kirándulás alatt, és második alkalommal, most mikor a telet itt töltöm Tenerifén.
Loro Parque

 

 

Oasis Park in Fuerteventura / Oasis Park Fuerteventurán

The Oasis PArk is in Fuerteventura, it is relatively small but there are lots of animals, you can feed giraffes and elephants if you buy food at the entrance. Here you can see a sea lion show (and this one I found much better than in the Loro Park). It was funny, there were a lot of sea lions and you could reserve a day/time even to swim with them (the latter I skipped, the water was too cold for me even in wetsuites, now I regret it…). But I got a kiss from one of them 🙂 There is a parrot show, birds of prey show and reptile show too. Outside the park you can ride camels. I heard nowadays you can get near some lemurs to stroke them 🙂
Az Oasis Park Fuerteventurán van, viszonylag kicsi, de sok állat van, lehet etetni a zsiráfokat és elefántokat, ha a bejáratnál vesztek kaját nekik. Van fóka show (és ezt sokkal jobbnak találtam, mint a Loro Parkban). Vicces volt, sok fóka volt, és lehet időpontot foglalni, hogy usszatok velük (ez utóbbi nekem kimaradt, a víz túl hideg volt, még védőruhában is, most már utólag sajnálom, hogy nem mentem …). De egy puszit azért kaptam az egyiküktől 🙂 Van papagáj show, ragadozó madár show és hüllő show is. A parkon kívül tevéken is tudtok lovagolni. Azt hallottam, ma már lemurokat is lehet simizni 🙂
Oasis Park Fuerteventura

 

 

Palmitos Park in Gran Canaria / Palmitos Park Gran Canarián

The Palmitos Park was the first zoo I saw among these three many years ago when I was working in Gran Canaria. I went there at least 3 times. I loved the dolphin show (it is even possible to swim with dolphins although I heard it is prohibited everywhere in Europe). I went to a photo shooting with one of them, I touched it and leaned towards it. The house of butterflies with the orchids and the cactus garden were amazing. The parrot show was incredible with the birds of prey show too (similar to Fuerteventura). I spent there much time admiring the birds, once one of them almost cut out my eye, I just had luck that I turned backwards to someone while I was looking at the bird 20 cm close to it and it suddenly with its sharp beak leaned towards my face. Since that I don’t go close to birds…
A Palmitos Park volt az első állatkert, amelyet e közül a 3 közül évekkel ezelőtt láttam, amikor Gran Canarián dolgoztam. Legalább 3-szor mentem oda. Imádtam a delfin show-t (itt lehet úszni a delfinekkel, bár azt hallottam, hogy ez már Európában mindenütt tilos). Fotózkodtam egyikükkel, megérinthettem és oda hajoltam hozzá. A lepkeház az orchideákkal és a kaktusz kert csodálatos volt. A papagáj show és a ragadozó madár show hihetetlen volt (hasonlóak Fuerteventurahoz). Sok időt töltöttem a madaraknál, az egyikük majdnem kiszúrta a szememet, szerencsém volt, hogy épp hátrafordultam valakihez, miközben a madarat 20 cm-re tőle néztem, és az hirtelen az éles csőrével felém kapott. Azóta nem közelítek madarakhoz …
Palmitos Park

 

 

All three parks were great, I can’t decide which one was my favourite.
If you feel offended by this post because you protect animals and you think it is cruel to keep them in captivity, simply don’t read this post, thanks.

Mind a három park nagyszerű volt, nem tudom eldönteni, melyik volt a kedvencem.
Ha úgy érzed, hogy ez a bejegyzés sértő, mert nagy állatvédő vagy, és szerinted ez állatkínzás fogságban tartani őket, egyszerűen ne olvasd el ezt a bejegyzést, köszi.

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.