Siem Reap beyond Angkor / Siem Reap Angkoron túl

Siem Reap is the starting point for everyone who wants to see the Angkor Temples. I have already written about the temples here: Amazing Angkor – (re)discovering the Temples / Csodás Angkor
To the Angkor Park tickets are available for 1-2-3-7 days. If you have an extra day before you fly to your next destination, or you just want to spend a day outside the Angkor Park, here are the sights you can see / things you can do in Siem Reap town:

Siem Reap a kiindulási pont mindenkinek, aki szeretné látni az Angkor-templomokat. Már írtam Angkorról itt: Csodás Angkor
Az Angkor Parkba 1-2-3-7 napra lehet jegyet venni. Ha még van egy napotok, mielőtt a következő helyre repülnétek, vagy csak egy napot szeretnétek az Angkor Parkon kívül eltölteni, itt van egy lista arról mit nézhettek meg /mit csinálhattok Siem Reap városban:

1.
Visit the Pub Street
– of course you will go there, this is the tourist center, this is the heart of Siem Reap, this is where you will eat, this is where you will rent a tuk-tuk to go to Angkor, this is where you will party, this is where you will go shopping at the market, this is where you can see the Aspara dance. It is the Cambodian version of Khao San Road in Bangkok
Látogassatok el a Pub Street-re – biztos el fogtok menni ide, ez a turisták központja, ez Siem Reap szive, itt fogtok enni, itt bérelhettek tuk-tuk-ot, hogy Angkorba menjetek, itt fogtok bulizni, itt fogtok vásárolni a piacon, itt láthattok Apsara táncot. Ez a bangkoki Khao San Road kambodzsai változata

 

2.
Explore the Old Market (Psah Chas)
– it is near Pub Street you can buy here your cheap souvenirs. But now only that, it is in the same time a food market with pig head at one stand on the table, alive fish and frog at another. The smell is sometimes unbearable… But it was fun Opening Hours: Daily 07:00 – 20:00
Fedezzétek fel a (Régi) Piacot (Psah Chas) – a Pub Street közelében van, itt lehet olcsó ajándéktárgyakat kapni. De nem csak azokat, ez egy élelmiszerpiac sertésfejjel az egyik pultnál, élő hallal és békával a másiknál. A szag néha elviselhetetlen …, de az egész szórakoztató volt 🙂 Nyitva: Naponta 07:00 – 20:00

 

3.
Participate in a cooking course
– there are now many companies/restaurants that organize cooking courses. When I went there for the first time (2010) there were just some. I went to the Temple Club Restaurant to see the free Aspara Dance performance and I saw there were cooking classes so I registered for the next day. The 2 girls who were cooking with me were really nice and we prepared some really delicious Cambodian dishes.
Vegyetek részt egy főzőtanfolyamon – ma már számos cég / étterem szervez főzőtanfolyamokat. Amikor én először voltam itt (2010), csak néhány helyen volt. Egyszer elmentem a Temple Club Étterembe, hogy megnézzem az ingyenes Apsara táncot, és láttam, hogy van főzőtanfolyamuk, így regisztráltam magam másnapra. A két lány, aki velem főzött , nagyon kedves volt, elmagyaráztak mindent és készítettünk néhány nagyon finom kambodzsai ételt.

 

4.
Shop in the Night Market
– similar to the Old Market but bigger in many streets near Pub Street and open only in the afternoon. I preferred the Old Market. Opening Hours: 16:00 – 24:00
Vásároljatok az Éjszakai Piacon – hasonló a régi piachoz, de nagyobb, a Pub Street közelében van, és csak délután nyit. Nyitva : 16:00 – 24:00.

 

5.
Experience the Apsara Dance
– it is a traditional Khmer dance, with many dancers, many colourful costumes. If you like cultural performances it might be the highlight of your Siem Reap visit. There are many companies and restaurants that organize such performance, where I was is the Temple Club restaurant, there used to be every day at 19:30 Apsara dance and it is FREE (of course it is politely “obligatory” to consume something during the show)
Nézzetek meg egy Apsara táncbemutatót – ez egy hagyományos khmer tánc, sok táncossal, sok színes jelmezzel. Ha szeretitek a kulturális előadásokat, akkor ez lehet a siem reap-i látogatásotok csúcspontja. Számos cég és étterem szervez ilyen rendezvényt, ahol én voltam az a Temple Club étterem, minden nap 19: 30-kor van Apsara tánc bemutató, és INGYENES (persze udvariasságból “kötelező” valamit fogyasztani az előadás alatt)

 

6.
Go to a market to meet the locals
– There is a market only for locals where you can see even more bizarre things, it is the Phsar Leu (The Upper Market). Don’t expect that anyone can speak a word of English, if you want something – fruit, spices, meat – just point at them…
Menjetek el egy piacra, ahol csak helyiekkel találkozhattok – Van egy piac csak a helyiek számára, ahol még bizarrabb dolgokat láthattok, ez a Phsar Leu piac. Ne gondoljátok, hogy bárki beszél angolul, ha valamit szeretnétek – gyümölcsöt, fűszert, húst – csak mutassatok rá…

 

7.
Go to Wat Bo
– one of the oldest temples in Siem Reap with stupas, monks, wall paintings. We were lucky because we arrived at lunch time, so we could see the monks going to their canteen and eat (otherwise they would have been in their residential areas)
Menjetek el a Wat Bo-hoz – az egyik legrégebbi templom Siem Reap-ben, sztupák, szerzetesek, falfestmények vannak itt. Szerencsénk volt, mert ebédidőben érkeztünk, így láttuk, ahogy a szerzetesek az étkezöjükbe mentek enni (különben csak a lakóhelyükön lettek volna)

 

8.
Visit the Angkor National Museum – we spent there an hour, it was an interesting museum on the Khmer civilization, especially the Gallery of the thousand Buddhas was amazing. It is a pity it wasn’t allowed to take pictures inside. Info about the museum: http://www.angkornationalmuseum.com
Látogassatok el az Angkor Nemzeti Múzeumba – egy órát töltöttünk ott, érdekes múzeum a khmer civilizációról, különösen az Ezer Buddha Galériája volt csodálatos. Kár, hogy nem volt szabad bent képeket készíteni. Információ a múzeumról itt: http://www.angkornationalmuseum.com

9.
Visit the Wat Thmey – it is similar to the Killing Fields in Phnom Penh, it is a small memorial for the victims of the Khmer Rouge. In some stupas you can find bones and skulls of the victims. They could improve the photo exhibition, very few pictures are there.
Nézzétek meg a Wat Thmey-t – hasonlít a phnom penh-i Gyilkos mezőkhöz, ez egy emlékmű a Khmer terror áldozatainak. Néhány sztupában az áldozatok csontjai és koponyái is megtalálhatók. Javíthatnának a fotókiállításon, mert nagyon kevés kép volt.

 

10.
Discover the Cambodian dishes – go on a food tour on your own in the many different restaurants. You can try the shark, crocodile meat and other delicious dishes for very cheap prices.
Menjetek kulináris felfedezöturára – probáljátok ki a kambodzsai ételeket a sok különböző étteremben. Ehettek cápát, krokodil hust és kulönbözö más inyencséget potom áron.

 

11.
Eat some bugs – since Pub Street concentrates on tourists, the “bug ladies“ sell their products here. There is Bug Café and there are different street vendors where you can try the scorpios, tarantulas, cockroaches, ants, worms…etc and similar delicacies.
Egyetek bogarat – mivel a Pub Street a turistákra koncentrál, a ”bogarasok“ itt értékesítik áruikat. Van Bug Café (Bogár kávézó), és vannak különböző utcai árusok, ahol ehettek skorpiót, tarantellát, csótányt, hangyát, hernyót… stb és hasonló finomságokat.

 

 

What you can also see although I wasn’t there / Amit még megnézhettek, habár én nem voltam ott:

12.
See a Silk Farm – silk is an important product in Cambodia. Nézzetek meg egy selyem farmot – a selyem fontos termék Kambodzsában

13.
Go to the Landmine Museum – outside Siem Reap, you have a chance to see landmines (Thousands were victims of landmines in Cambodia). Menjetek el a Landmine (Taposoakna) Múzeumba – Siem Reap városon kivül, megnézhetitek milyenek a taposóaknák (többezer ember esett már áldozatul a taposoaknáknak Kambodzsában)

14.
Visit a floating village – see traditional fishermen’s lives (Kompong Khleang, Kompong Phluk, Chong Kneas, Kompong Khleang). Látogassatok el egy úszó faluba – nézzétek meg milyen a halászok hagyományos élete (Kompong Khleang, Kompong Phluk, Chong Kneas, Kompong Khleang)

15.
Visit the Lake Tonlé Sap – outside Siem Reap, it is a bird sanctuary, I heard it wasn’t that interesting, you can decide if you want to visit it when you are in Siem Reap. Menjetek el a Tonlé Sap-tóhoz – Siem Reap mellett van, ez egy madár rezervátum, azt hallottam, hogy nem annyira érdekes, de ti döntitek el, hogy meglátogatjátok-e, ha Siem Reapban vagytok.

I hope this list is enough to spend a day in Siem Reap besides visiting the Angkor Park 🙂
Remélem, hogy ez a lista elég, hogy Angkor Park mellett egy napot Siem Reap-ben is eltöltsetek:)

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.