Sahara Experience in Egypt / Szahara-élmény Egyiptomban

I found the Sahara a very exciting place while I was living in Egypt some years ago. We had a lot of Sahara tours during which we could go by jeep/quad/buggy in the desert, we could ride a camel, we could see cobras, belly dancers and fakirs, we could visit local villages and try local food and we could admire the amazing sunsets in the desert.

Nagyon izgalmas helynek találtam a Szaharát, amikor néhány éve Egyiptomban éltem. Számos Szahara túránk volt, amelyek során a sivatagban dzsippel / quad-al / buggy-val mehettünk, tevén lovagoltunk, láttunk kobrákat, hastáncosokat és fakirt, meglátogattunk helyi falvakat, helyi ételeket kóstolhattunk és megcsodálhattuk a naplementét a sivatagban.
002

003

004

Badawya / Badawya

During the Badawya excursion we could try out how is it to drive a buggy in the desert. They seemed so old and so difficult to drive. Then the obligatory camel ride came, which is fun, you just have to grab the saddle and hold it strong. That very day I did it we were on the way to a local village when we had a flat tire and imagine that the guests were changing tires not the drivers… They knew better how to do it
At the village in the middle of the desert we met a woman making traditional breads the locals eat in the desert. We had dinner and a show: we could see a real fakir who lay down on a bed of nails and swallowed fire; many different traditional dances; a cobra charmer, who made the cobras fall asleep with his hand. (The Egyptian cobra is one of Africa’s most dangerous snake, its poison kills humans in 10 minutes. Legend says that Cleopatra committed suicide by being bitten by such an aspis.)

A Badawya kirándulás során vezethettünk buggy-t a sivatagban.. jajj, olyan régiek voltak és olyan nehéz volt vezetni öket. Aztán jött a kötelező tevegelés , ami igen szórakoztató, ám jol meg kell ragadni a nyerget, és tartani erősen. Útban egy helyi faluba defektet kaptunk és képzeljétek nem a soförök cseréltek kereket, hanem a vendégek . Ugy látszik ök jobban tudták, hogyan kell csinálni…
Egy faluban a sivatag közepén találkoztunk egy asszonnyal, aki a helyiek eledelét, hagyományos kenyeret sütött. A vacsora és az esti show rendkivül izgalmas volt: láttunk egy igazi fakirt, aki szöges ágyra feküdt és tüzet nyelt; különbözö hagyományos táncot; egy kobra bűvölöt, aki a kezével “elaltatta” a kobrákat (Az egyiptomi kobra Afrika legveszedelmesebb kígyóinak egyike, mérge 10 perc alatt megölheti az embert. A legenda szerint Kleopátra egy ilyen kígyó marásával követett el öngyilkosságot.)

 

Sahara Park / Szahara Park 

The Sahara Park Tour was similar but here we could try out how to ride a quad. We went in circles in the desert. We climbed up to the dunes to see the mountains, hills and the desert. In a local village we could buy some medicinal herbs, drink some delicious local tea and we could try out the shishas (water pipes). The evening show was similar to the Badawya with belly dancers and fire eaters.

A Szahara Park túra hasonló volt, itt kipróbálhattuk a quadozást. Körbe-körbe mentünk vele a sivatagban. Felmásztunk a dűnékre, hogy megtekintsük fentröl a hegyeket, a dombokat és a sivatagot. Egy faluban gyógynövényt vásárolhattunk, helyi teát ihattunk, és kipróbálhattuk a shishát (vízipipa). Az esti show hasonlított a Badawyára, hastáncosokkal és tűznyelőkkel.

Very few go nowadays to Egypt, isn’t it so? Why did I write this post now? Because I found some interesting activities, which you could try out if you are among the minority and go there now. As you can see both excursions were similar and I don’t think now you wouldn’t be able to find excursion to the Sahara there.
Manapság nagyon kevesen mennek Egyiptomba, nem igaz? Miért írtam ezt a bejegyzést? Mert találtam néhány érdekes tevékenységet, amit ti is kipróbálhattok, ha azon kevesek közé tartoztok akik mostanság oda mennek. Amint látjátok mindkét tura hasonló volt, és nem hiszem, hogy manapság ne lehetne találni szervezett kirándulást a Szaharába.

Vicky

Related Post / kapcsolódó cikk:

The Pyramids of Giza and the Legend of the Sphinx / A Gízai Piramisok és a Szfinx legendája

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.