What can you do in UBUD, Bali? / Mit csinálhattok UBUD-ban, Bali szigetén?

So here is another article of “what to do in UBUD”. Why is it different from the others? Maybe because of my photos, in most of the blog/travel sites you find per topic just some pictures, here many more 🙂

Itt van megint egy cikk arrol, hogy “Mit csináljatok UBUD-ban”. Miért különbözik ez a többitől? A fotók miatt, más blogokon / utazási weblapokon csak néhány képet találtok , itt sokkal, de sokkal többet 🙂

D79B9EED-C9CE-46FE-A6F1-753950F98CA9

19A0CD24-B991-4254-AA9A-B2C4DEE13B5F

0FC32420-2598-49E6-9C93-9C8006871CDB

We went on holiday to Bali in 2017. October, before the eruption of the Agung volcano. There was a threat at that time too, but we got lucky that nothing happed. We were planning the trip for a long time, we collected a lot of information but only after you visit a destination in real you will know what was useful, what you didn’t need, what was bullshit, …etc. of the many pieces of information.
We stayed in Ubud, in the centre of the island. I was thinking about booking for 4 days Ubud and for 3 days a beach resort, let’s say Sanur / Kuta / Seminyak. It was good I didn’t do it like that.
In Ubud most of the hotels have pools so if you want to sunbathe and swim like at the beach you would do, you can do similar there. Only if it doesn’t rain… It rained a lot in October, it was the beginning of the rainy season. But I read even in the summer it rains almost every day.
The biggest advantage of Ubud is its location, from there you can reach everything easily. Choose Ubud if you plan to visit this rich in culture island. Of course if you want to lie on the beach and do nothing I can suggest you to go to Sanur (close to the airport, good cheap restaurants and the beach is amazing).

2017. Októberben elutaztunk Balira, mielőtt az Agung vulkán kitört volna. Már akkor is aggodtunk, mi lesz ha valami történik, de szerencsénk volt, épségben hazaértünk. Sokáig terveztük az utat, rengeteg információt gyűjtöttünk, de véleményem szerint csak miután meglátogattatok egy helyet, fogjátok tudni , mi hasznos, mire nincs szükseg, mi hülyeseg a sok információból …
Ubudban laktunk, a sziget közepén. Arra gondoltam, hogy 4 napra foglalok Ubudban és 3 napra egy tengerparti üdülőhelyen szállást, mondjuk Sanur / Kuta / Seminyak-ban. Jó, hogy nem igy csináltam.
Ubudban a legtöbb hotelben van medence, így ha napozni és úszni szeretnétek, azt itt is átélhetitek. Persze csak akkor, ha nem esik … Sokat esett októberben, ez volt az esős évszak kezdete. De olvastam, hogy nyáron is szinte minden nap esik.
Ubud legnagyobb előnye az elhelyezkedése, minden könnyen elérhető innen. Válasszátok Ubudot, ha szeretnétek felfedezni a sziget gazdag kultúráját. Persze, ha csak a tengerparton akartok feküdni, és semmi mást nem csinálni, menjetek Sanurba (közel van a repülőtérhez, az éttermek jók es olcsók és a strand csodálatos).


What can you do in Ubud / Mit csinálhattok Ubudban? 

Go shopping – dozens of shops with international brands and there is the market also for cheap souvenirs. /
Menjetek el vásárolni – több tucat üzlet található nemzetközi márkákkal, és van egy piac ahol olcsó ajándéktárgyakat is lehet kapni.

Go on a culinary discovery tour on your own – there are hundreds of different restaurants, cheap and not that cheap too. Indonesian, European, vegan, Asian…countless and in each and every (where we ate) the food was fantastic. /
Fedezzétek fel egyedül Ubud gasztronomiáját – több száz különböző, olcsó és nem olcsó étterem van. Indonéz, európai, vegán, ázsiai … megszámlalhatatlan és mindegyikben (ahol ettünk) az étel fantasztikus volt.

Watch a dance performance – at the Tourist Information office you can have a list of the different dance performances, there are every day at least 5 in the area of Ubud. The 3 most well known dances are: Barong (based on mythology, Lion dance), Legong (its style has intense finger and facial movement) and Kecak Fire (100 or more men chant together, some dancers perform a mythological story) – this is what we saw on a rainy day, it was inside in a covered area but usually it is outside. /
Nézzetek meg egy táncelöadást – a Turistainformációs Irodában kaphattok a táncelőadásokrol egy listát, naponta legalább 5 különbözö program van Ubud környékén. A 3 legismertebb tánc: Barong (mitológiára épül, oroszlán tánc), Legong (intenzív ujj- és arcmozgással jár) és a Kecak (100 vagy több férfi énekel, a táncosok mitológiai történetet adnak elö) – ezt néztük meg egy esős napon , egy fedett területen volt, de általában kint szoktak játszani.

Visit the temples – The Palace and the Saraswati Water temple – is not it amazing with the water lily pond? And almost at every corner at private houses you can see decorations of monsters, mythological figures, dragons, just like in the temples. /
Látogassatok el a templomokba – A Palotába és a Saraswati Vizitemplomba – Hát nem csodálatos a vízililiomos tó? És szinte minden háznál az utcákon szörnyek, mitológiai alakok, sárkányok láthatóak, olyanok, mint a templomokban.

Walk through the rice fields – Bali is famous for its green rice fields, the most famous are in the middle of the island, Tegalalang and Jatiluwih. But near / in Ubud you can also see some: Kajeng Rice field walks, Campuhan Ridge Walk or a walk to Sari Organik. Just write in the Google these key words, you will get some suggestions how to do it. We had enough of rice fields during the cooking course. /
Sétáljatok egyet a rizsföldeken – Bali híres a zöld rizsföldjeiről, a leghíresebbek a sziget közepén vannak, Tegalalang és Jatiluwih. Közel Ubudhoz / Ubudban is van néhány: a Kajeng Rice Field, a Campuhan Ridge sétány vagy a Sari Organik sétány. Csak irjátok be a Google-be ezeket a kulcsszavakat és elég informáciot kaptok. Nekünk elég volt a rizsföldekböl a főzőtanfolyam alatt.

Feed the monkeys in the Monkey Forest – My mom was so nervous to go there, we had read the monkeys can attack people…etc. There were warnings everywhere what to do and not to do. At the end nothing happened, I bought some bananas at the entrance because I wanted some really cool picture with a monkey on my shoulder. I couldn’t, they were too fast, they grabbed the banana and ran away. Insider tips from me, even if you don’t have banana in your bag, don’t open it, because the monkeys would think you have food in it and they would attack you (it happened to me). Prices, opening times, general info here: https://www.monkeyforestubud.com/   /
Etessetek majmokat a Majom erdőben –
Az anyukám nagyon félt ide elmenni, olvastuk, hogy a majmok megtámadják az embereket … Mindenütt táblák figyelmeztettek, hogy mit tegyünk, és ne tegyünk. Végül nem történt semmi, vettem néhány banánt a bejáratnál, mert képeket akartam csinálni ahogy egy majom a vállamon ül. Nem sikerült, túl gyorsak voltak, megragadták a banánt és elszaladtak. Bennfentes tippek tőlem: még akkor is, ha nincs banán a táskátokban, ne nyissátok ki, mert a majmok azt gondolják, hogy kaja van benne, és támadni fognak (ez megtörtént velem). Árak, nyitvatartási idő, általános információ itt: https://www.monkeyforestubud.com/

Treat yourselves in the Spa – there is one Massage studio/Spa/Cosmetician every 200 meters in the main street of Ubud. They are cheap and know what they do. We didn’t try them, but some of you maybe would go there. /
Kényeztessétek magatokat egy masszázzsal – Ubud főutcáján minden 200 méteren található egy masszázsstúdió / spa / kozmetikus. Olcsók és tudják, mit csinálnak. Nem próbáltuk őket, de nehányotok talán elmenne oda.

Go on a cooking course – there are a lot of cooking classes in Ubud, check first Tripadvisor, Cookly and Viator. All are similar: we went to the market (some shocking experience for some the goat head lying on the table just so… the smell too..), then we stoped at the rice fields and got some explanation about rice production (we could see the harvest) and after that you we went to an open-air kitchen and started to cook together. We even had in the beginning an “origami class”, we prepared our own offerings. And we chopped, stirred, boiled, fried, seasoned, added and tasted. And at the end we ate everything.
I like cooking courses, a previous post about a Cooking course in Sicily you can find here: When in Sicily do as the Sicilians do and cook some Italian dishes  /
Menjetek el egy főzőtanfolyamra – Ubudban sokféle főzőtanfolyam van, nézzétek meg a Tripadvisor, Cookly és Viator weblapokat. Mindegyik hasonló: mi elöször elmentünk a piacra (sokkoló élmény volt az asztalon fekvő kecskefej … a szag is …), majd megálltunk a rizsföldeken, és meséltek a rizstermesztésről (láttuk az aratást), aztán elmentünk egy szabadtéri konyhába és együtt elkezdtünk főzni. Még “origami orán” is részt vettünk , elkészítettük a saját felajánlásunkat. Aztán apritottunk, kevertünk, sütöttük, fűszereztük, adagoltunk és kóstoltunk. És végül mindent megettünk.
Szeretem a fözötanfolyamokat, korábbi bejegyzést egy sziciliai tanfolyamrol itt találtok: Ha Szicíliában élsz, élj úgy, mint a sziciliaiak és főzz valami finom olasz ételt

Rent a car with a driver and discover the island – since Ubud is in the center it is easy to start from here your excursions. It is better to rent a car with a driver because it costs for 1 day as much as an organised excursion for 1 person. You can choose where to go, you don’t have to drive on your own in these streets, you won’t be lost (there are no signs in the streets) and it costs as well as much without a driver as with a driver. We went to the East (Pura Lempunyan, Tirta Gangga, Ujung Watertemple and Whitesand Beach) and to the Center (Tirta Empul Temple, Satria Coffee Plantation, Ulun Danu Bratan Temple and Tanah Lot). And it was enough! Plan maximal 2-3 day on tours on this island because it is huge, you wouldn’t enjoy more. /
Béreljetek autót sofőrrel és fedezzétek fel a szigetet – mivel Ubud a központban van, könnyedén elmehettek innen kirándulni. Jobb, ha béreltek egy autót sofőrrel, ami 1 napra ugyanannyiba kerül, mint egy szervezett kirándulás 1 főre. Ti döntitek el hová menjetek, nem kell vezetneket, nem fogtok eltévedni (nincsenek táblák az utcákon), és az autobérlés annyiba kerül soförrel, mint sofőr nélkül . Mi elmentünk Keletre (Pura Lempunyan, Tirta Gangga, Ujung Vizitemplom és Whitesand Beach) és a sziget Közepére (Tirta Empul Templom, Satria Kávéültetvény, Ulun Danu Bratan Templom és Tanah Lot). És ennyi elég volt! Max 2-3 napot tervezzetek túrákra , mert a sziget hatalmas, nem élveznétek többet.

 

Go for 1 day to the beach – We were thinking about going to Kuta, but we had heard it is too touristy, too dirty. So we went for 1 day to Sanur, we asked at one of the hotels to rent sun beds and sun umbrellas and we could use the pool of the hotel for very reasonable price. The beach is beautiful in the morning, because in the afternoon the low tide comes and the colours are not that nice anymore. /
Menjetek el 1 napra a tengerpartra – Arra gondoltunk, hogy Kuta-ba megyünk, de hallottuk, hogy ott túl sok a turista, túl piszkos. Szóval 1 napra elmentünk Sanur-ba, az egyik szállodánál napozóágyakat és napernyőket bértunk és még a szálloda medencéjét is használhattuk. A tengerpart reggel gyönyörű , mert délután jön az apály, és a színek már nem olyan szépek.

I am sure I could help you with my tips to discover Ubud and area. It was one of my most amazing holidays 🙂
Biztos vagyok benne, hogy tudtam segíteni a tippjeimmel Ubud és környékének felfedezésében. Nekem ez volt az egyik legcsodálatosabb nyaralásom 🙂

Vicky

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.