Island Hopping (Part 1) – in Greece / Szigetszökkenés (1.) – Görögországban

I have been traveling for almost 10 years for work. I have lived in many holiday destinations and in my free time what else would I do than travel. I thought I collect some of my experiences in island hopping.
Island hopping means you go on an excursion/ on your own from your island/destination to another island / destination crossing the ocean/sea and you spend there a/many day/days, then at the end of the day you either come back to your original destination or not. Huhh, was it clear? Some I did while being on an excursion, some I guided, some on my own. You can use this post to have some ideas what would be interesting for you to discover, I write down how it was, what I visited with photos.

Majdnem 10 éve utazom a munkám miatt, sok nyaralohelyen éltem és a szabadidőmben is mi mást tehetnék, mint utazom. Azt hiszem sikerult összegyűjtem néhány tapasztalatot a szigetszökkenéssel kapcsolatban.
A szigetszökkenés (angolul island hopping, nem igazán tudom máshogy leforditani, mint igy) azt jelenti, hogy egy szigetröl / célteruletröl egy másik szigetre / desztináciora átmesz a tengeren/ oceánon és ott töltesz egy napot/több napot, majd a nap végén vagy visszajössz az eredeti szigetedre / rendeltetési helyedre vagy nem. Na, elég világos voltam? 🙂 Néhány turát szervezett kirándulás keretei közt tettem, néhányat én idegenvezettem, néhányat egyedül fedeztem fel. Biztos tudjátok használni ezt a bejegyzést, hogy ötleteket meritsetek belöle, hogy legyen elképzelésetek milyen is ez, mit érdemes felfedezni. Irok arrol én mit lattam és ezt meg is mutatom fotókkal.

3482727C-6134-4CC2-8D77-346A31E970EC

644C1829-E3EA-481F-9278-159E5F7EE105

I love Greece, I lived on Crete, Kos, Corfu and Rhodes, all islands were amazing.

Imádom Görögországot, éltem Kréta, Kos, Korfu és Rodosz szigetein, mindegyik csodálatos volt.

From Crete to Santorini

It was an organized excursion, I lived in West Crete but you can do it from the East too. I went there many times.
You wake up really early (6.00ish) and you are taken to the harbour in Rethymnon, it takes by ferry more than an hour to get there. Then came a bus excursion during which we saw the capital Oia, we could go to have lunch, we took a short walk Admiring the white houses, we could go shopping… We arrived back to Crete very late, but it was always worth of the visit whenever I went there. Santorini IS GREECE, with its white-blue houses is the most photographed Greek island (and one of the most expensive ones).
Summer 2008 & Summer 2013

Krétárol – Szantorinire 

Szervezett kirándulás volt, Nyugat-Krétan éltem, de keletről is át lehet hajozni.
Nagyon korán kellett ébredni (6.00-kor), majd több mint egy óra alatt jutottunk el komppal Szantorinire. Azután jött a kirándulás busszal, amely során körbementunk a szigeten, meglátogattuk a fővárost, Oia-t, volt szabadidö, hogy ebédeljünk, tehettünk egy rövid sétát a fehér házakban gyönyörkodve, vásárolgathattunk … Későn érkeztünk vissza Krétára, de mindig érdemes volt ellátogatni Szantorinire. Szantorini maga GÖRÖGORSZÁG, a fehér-kék házakkal a legtöbbet fényképezett görög sziget (és az egyik legdrágább).
2008 nyár és 2013 nyár


From Kos to Kalymnos

Ah, lovely, absolutely lovely little island. First I went on an excursion, a ship tour to Pserimos (nice little beach), Kalymnos (visit of a sponge factory and the harbour) and Plati (turquoise blue water to swim in). And then I decided to go on my own there, I rented a car at the harbour in Kalymnos and went to the Aggios Savvas Monastery, Vlichadia (Sea Life Museum), Emborios Beach, Mirties Beach and some lookout points and back to the harbour and back home to Kos.
Summer 2012

 

Kos-ról Kalymnos-ra 

Ó, szép, nagyon kedves kis sziget. Először egy hajókiránduláson vettem részt Pserimos-ra (kis strandja van), Kalymnos-ra (látogatás egy szivacsgyárban és a kikötő megtekintése) és Plati-ra (türkiz kék tenger csalogat az uszásra). Aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek oda egyedul is: béreltem egy kocsit Kalymnos kikötőjében, és elmentem az Aggios Savvas kolostorba, Vlichadia-ba (Tengerészeti Múzeum), az Emborios tengerpartra, a Mirties tengerpartra és néhány kilátóponthoz majd vissza a kikötőbe és vissza Kos szigetére.
2012 nyara

 


From Corfu to Albania

During this excursion I saw in Albania Butrint, which is an ancient Greek and later Roman city. There was a guided tour, we heard some interesting stories about the buildings, about Butrint’s history. After that we had lunch in a really nice restaurant, the Albanian dishes were similar to the Greek ones. At the end of the day we even had free time at the harbour for some shopping or sightseeing or having a cup of coffee in one of the many restaurants.
Summer 2015

Korfuról Albániába

Ezalatt a kirándulás alatt Albániában Butrintot néztem meg, amely egy okori görög és késő római város. Az idegenvezetés alatt néhány érdekes történetet hallhattunk az épületekről és Butrint történelméről. Ezt követően egy szép kis étteremben ebédeltünk, az albán ételek nagyon hasonlóak a görögökhoz. A nap végén még volt szabadidö a kikötőben, hogy vásároljunk vagy körülnézzünk, vagy egy csésze kávét igyunk az egyik étteremben a sok közül.
2015 nyarán

 


From Kos to Nisyros

Nissyros is a tiny volcanic island in the Mediterranean Sea, I was guiding an excursion there from Kos every week. We went from the port of Kardamena by ship there, which took for an hour. After getting to Nissyros we visited the harbour, there are such white houses/streets like in Santorini. We had here in Mandraki free time, we could eat or go up to the Panagia Spiliani Monastery. The next stop was at the Silvestry Crater, where we could walk down to the bottom of the crater. After that came another little town, Emborio, from where we could take fantastic photos of the crater we had visited before. At the end of the day, while admiring the sunset, we sailed back to Kos.
I wrote about Nissyros here: Volcanoes and the Greek Island of Nisyros
Summer 2012

Kosról Nissziroszra 

Nisszirosz egy apró vulkánikus sziget a Földközi-tengeren, hetente egyszer kirándulást vezettem oda Kos-ról. Kardamena kikötőjében hajóra szálltunk, miután megérkeztünk Nisszirosra, meglátogattuk a kikötőt, olyan fehér házak / utcák vannak, mint Szantorinin. Itt – Mandraki-ban – szabadidö volt, ehettünk vagy felmehettünk a Panagia Spiliani kolostorba. A következő állomás a Silvestri kráter volt, ahol a kráter aljára is le lehetett gyalogolni. Ezt követően egy másik kisváros – Emborio – következett, ahonnan fantasztikus fotókat készíthettünk a korábban meglátogatott kráterről. A nap végén, miközben hazafelé a naplementében gyönyörködtünk a hajobol, lassan visszaértünk Kos-ra. Itt irtam erröl: A vulkánok és a görög Nisszirosz sziget
2012 nyara

 


From Rhodes to Chalki

Rhodes I didn’t like but Chalki yes, I went on my day-off there by ship. It takes for 40 minutes and then I stayed at the harbour which is full of real colourful houses, I went to a tiny beach and I had a delicious souvlaki.
Summer 2016
My post about Chalki is here: Discovering the tiny Island Chalki from Rhodes

Rodoszról Chalki-ra 

Rodosz nem tetszett, de Chalki igen, az egyik szabadnapomon hajóra szálltam, kb. 40 percet vett igénybe, majd ott maradtam a színes házakkal teli kikötőben, elmentem egy apró strandra. A kikötöben ki lehet probálni a görög specialitásokat, mint például a souvlaki. A Chalki-ról szóló bejegyzésem itt van: Fedezzék fel Chalki szigetét Rodoszról
2016 nyara

 


From Rhodes to Symi

This island is pretty but not exciting for me. We went to the harbour by ship, it took for 40 minutes I guess, then we stayed here. Going back home we stopped at a nearby island where there is a Monastery and pilgrimage and we could look around.
Summer 2016

Rodoszról Symi-re (Szimire)

Ez a sziget szép, de nem volt olyan izgalmas számomra. Hajóval azt hiszem 40 perc a kikötőbe az ut, itt volt szabadidönk sétálni, vásárolni, enni. Hazafele menet megálltunk egy közeli szigeten, ahol van egy kolostor és zarándokhely.
2016 nyara

 


From Corfu to Meteora

OK, the Meteora is not on an island, it is on the land of Greece but this excursion was from the Island of Corfu, so let’s put it on this list. No surprise: waking up early, ferry to Igoumrnitsa then by bus 150 km to Meteora. We visited there 3 monasteries. It was mostly in Russian some words every half hour in English so about the history and sights I had to search the internet afterwards.
Summer 2015

Korfuról a Meteorához 

OK, a Meteora nem egy szigeten van, hanem Görögország szarazföldjén, de ez a kirándulás Korfu szigetéről volt, szóval tegyük fel ezt is a listára. Nem meglepő: korán kellett felébredni, komppal Igoumrnitsa kikötöjébe érkeztünk, majd 150 km busszal a Meteorához. Meglátogattunk három kolostort. Többnyire oroszul beszélt az idegenvezetö, néhány szót félóránként angolul is mondott, így a történelemről és a látnivalókról utána az interneten kellett keresgélnem.
2015 nyara

 


From Kos to Rhodes

I decided one day I would take the ferry and go to Rhodes. I rented a car while being on the ferry, it wasn’t easy… I remember I stopped at the harbour to see the symbol of the island (statues of the Dama-Dama Deers where in the past the Colossus of Rhodes may have stood), I went to Lindos, I went there to a very nice beach and then driving around the island back to the harbour and I took a walk in the Old Town. I remember mostly driving…
Summer 2012

Kos-ról Rodoszra 

Egy napon úgy döntöttem, hogy átmegyek komppal Rodoszra. A kompon elintéztem az autobérlést, nem volt konnyü egy céget találni ilyen rövid idö alatt. Emlékszem megálltam a kikötőben, hogy megnézzem a sziget szimbólumát (a dámszarvas szobrokat, ott ahol a múltban a Rodoszi Kolosszus állhatott), elmentem Lindosba, ott lementem egy nagyon szép strandra, aztán körbeautoztam a szigeten vissza a kikötőbe, és sétáltam az óvárosban. Nagyrészt arra emlékszem, hogy vezettem …
2012 nyara

 


From Corfu to Paxos & Antipaxos

I almost forgot this excursion, it didn’t mean much to me, it didn’t impress me at all. There was some swimming, the port was also ok, but I didn’t even take many photos to remember.
Summer 2015

Korfuról Paxos és Antipaxos szigeteire 

Mar majdnem elfelejtettem ezt a kirándulást, nem sokat jelentett számomra, egyáltalán nem nyűgözött le. Volt némi úszás, a kikötőben séta, sok fotót sem csinaltam, hogy emlékezzem.
2015 nyara

 


From Kos to Bodrum

Yes, it was a nice day in Turkey, too many historic sights are not there but the harbour is beautiful. In the bazaar you can find some nice cheap souvenirs. In the restaurants some typical Turkish dishes… yummy.
Summer 2012

Kos-ról Bodrumba

Igen, ez egy szép nap volt Törökországban, túl sok történelmi látnivaló nincs ott, de a kikötő gyönyörű. A bazárban találhatsz néhány olcsó ajándéktárgyat. Az éttermekben néhány tipikus török ​​ételt ….
2012. Nyara

 


From Crete to Spinalonga

I visited Spinalonga I think 2 times, both were team events, to check the excursion when I was living in the East for some weeks. If I remember good the ship left from Agios Nikolaos and took an hour to get there. It is famous for its Venetian fortress (the ruins of it) and for being one of the last leper islands in Europe in the 20th century. Horrible but in the same time interesting stories were heard during the tour. This is where they lived, this is where they got married, this is where their children were born….

Krétáról Spinalongára

Spinalonga szigetén szerintem 2 alkalommal voltam, mindkétszer az aktualis team-mel, hogy megnézzuk a kirándulást, amikor Kréta keleti részén laktam néhány hétig. Ha jól emlékszem a hajó Agios Nikolaosból ment és egy órát vett igénybe. Spinalonga híres a velencei erőd (romjai)-ról és arról, hogy ez volt az egyik legutolsó leprasziget Európában a 20. században. Szörnyű, ugyanakkor érdekes történeteket hallottunk a túra során. Itt éltek, itt házasodtak, itt születtek a gyermekeik ….

 


From Crete to Gramvousa and Balos (Blue Lagoon)

We first went by ship from Crete to Gramvoussa, we could visit there a fortress. After that came Balos, where we could swim in the crystal clear water of the Blue Lagoon.
Summer 2008 & Summer 2013
I wrote about it here: Ahhh, the Blue Lagoon in Crete

Krétárol – Gramvousa és Balos szigeteire (Kék lagúnához)

Először Krétáról Gramvoussára mentünk, meglátogathatunk ott egy erődöt. Ezután jött Balos, ahol úszhatunk a Kék Lagúna kristálytiszta vízében. Itt írtam róla: Ahh, a krétai Kék Lagúna (Blue Lagoon)
2008 nyara & 2013 nyara

 

 

To be continued with / Folytatás

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.