Bucket List for Malta / Bakancslista a Máltai szigetekre

You can find on these 3 islands (Malta, Gozo and Comino) everything you need: history, culture, beaches, good food, religion. No wonder I wanted to go back there after my first season to spend there another one.
Ezen a 3 szigeten (Málta, Gozo és Comino) mindenki megtalálhatja mindazt, amire szüksége van: történelem, kultúra, strandok, jó ételek, vallás. Nem csoda, hogy az első szezonom után vissza akartam menni, hogy ott töltsek még egyet.
47A458DA-30E1-4035-BE2A-D33A4AAC718F

FD2B6C67-B842-41DD-ACB3-2046123DAC08

515A9D86-50D4-4EC0-BE53-D0AD9659DCA6

64669820-60F8-413A-8CC3-523AFC71BF74

AA88C162-1A57-4BEE-A463-4022C843A993

No worries I have created a bucket list for the whole Maltese Islands. Here you are: Mit érdemes megnézni? Nem kell aggódni, irtam egy bakancslistát a Máltai szigetekre. Tessék:

 • About the sights worth to see on Gozo you could read here:   the capital Victoria, the salt pans, the beaches, the former Azure Window, the fishing villages, the cliffs… and so on.
  Gozó látnivalóiról itt olvashattatok: a főváros Victoria, a sólepárlok, a strandok, a néhai Kék ablak, a halász falvak, a sziklák … stb GOZO, I love you – BUCKET LIST / Szeretlek GOZO – BAKANCSLISTA

  There was once an Azure Window in Malta… / Volt egyszer egy Azúr Ablak Máltán

 • For the capital Valletta, a bucket list here: St John’s Cathedral, Grand Masters Palace, Upper Baraka Gardens, Archaeological Museum…etc / Valletta, a főváros, itt egy lista:  Szent János székesegyház, Nagymesterek palotája, Felső Baraka kertek, Régészeti Múzeum … stb Why I love Valletta, the City of the Knights in Malta? / Miért imádom Vallettát, a lovagok városát Máltán?
 • Mdina should be also on the bucket list => Mdina is legyen rajta a listán =>  Back to the Past – Photos of the Silent City, Mdina in Malta /Vissza a múltba – a “Csendes város”, fotók a máltai Mdináról
 • And let’s not forget the amazing excursion to Sicily:  És ne felejtsük el a csodálatos kirándulást Szicíliára: Máltáról Szicíliára – kirándulás Taorminába és az Etnához From Malta to Sicily – an excursion to Taormina & to the Etna / Máltáról Szicíliára – kirándulás Taorminába és az Etnához
 • The Blue Lagoon is the favourite spot in the summer for young and old, here you can read about it: Kék lagúna a legkedveltebb strand nyaranta a fiatalok és idősek korében, itt olvashattok róla Another Blue Lagoon but this time on Malta / Egy másik Kék Lagúna, ezúttal Máltán
 • Sliema together with St. Julians are  the touristic center, most of the hotels can be found here. No wonder, the party center can be found also here (in the summer mostly students from language schools come to Paceville. I know it because I was one of them many many years ago)
  St. Julian’s és Sliema egymás mellett vannak, ez a turisztikai központ, a legtöbb szálloda itt található. Nem csoda, hogy a szorakozonegyed is itt van (nyáron többnyire a nyelvtanfolyamokon résztvevo diákok jönnek Paceville-be. Onnan tudom, hogy én is egyike voltam ezeknek sok évvel ezelőtt)
 • Don’t forget that the underwater world is also amazing, there are many diving spots but you can see even during snorkeling a lot.
  Ne felejtsuk el, hogy a víz alatti világ is csodálatos, sok búváriskola van, de még a sznorkelezés során is láthatunk halakat.
 • Ghar Lapsi, I don’t remember how I found this bay, but I went back there at least once again. It wasn’t crowded and the sea was beautiful there…
  Ghar Lapsi öböl, nem emlékszem, hogy találtam, de még egyszer visszamentem. Nem zsúfolt és a tenger is gyönyörű …
 • What I also liked was the rich cultural life: events, religious and non-religious festivals, fireworks every evening somewhere in the nearby of Sliema, exhibitions, outdoor concerts. Strawberry Festival, Feast of Saint John, MTV Isle of Malta, Notte Bianca, car exhibitions, Carnival. Amazing!! In such a “rich in culture” destination I only was in Sicily some years later.
  Szerettem a gazdag kulturális életet: vallásos és nem vallásos fesztiválok, tűzijátékok minden este Sliema közelében, kiállítások, szabadtéri koncertek. Eper Fesztivál, Szent János ünnepe, MTV Isle of Malta koncert, Notte Bianca, autókiállítások, karnevál. Elképesztő!! Egy ilyen “gazdag kultúrában” célteruletem csak Szicília volt néhány évvel később. Strawberry Festival in Malta / Az Eper Fesztiválon Máltán
 • The Luzzus are the typical fishing boats in Malta, everywhere you can find them, Sliema, St Julians, Marsaxlokk, Valletta… Colourful small boats, at the front of the boat are Osiris eyes, to protect the owner.
  Luzzuk a tipikus halászhajók Máltán, mindenhol megtalálhatóak, Sliema, St Julians, Marsaxlokk, Valletta … A hajó elején színes kis szem rajz van, az Osiris szemek, hogy védje a tulajdonost.
  843C0C2C-33D6-4AF8-9F86-9A8233B5D368
 • The doors and balconies are also on my bucket list, in Valletta, Sliema, St. Julians, Mdina are so many. I loved walking in the streets there…
  Az ajtók és az erkélyek is a listámon vannak, Valletta, Sliema, St. Julians, Mdina. Szerettem sétálni az utcákon …
 • Chocolate Cake in Mdina – THE BEST I HAVE EVER EATEN! Kinnie – only made in Malta, bittersweet soft drink. I miss its taste. Csokitorta Mdinaban – A LEGJOBB, AMIT ÉLETEMBEN ETTEM! Kinnie – csak Máltán készül, keserédes üdítőital.
 • Go to Ta’Quali crafts village and you can buy there amazing glass souvenirs / Menjetek el a Ta’Quali kézműves faluhoz, ahol csodálatos uveg ajándékokat vásárolhattok
 • Mosta – the biggest church on Malta, a miracle happened during the WW II., a bomb landed in the middle of the church while having a ceremony, it didn’t explode and nobody died. In the church you can find this bomb…
  Mosta – itt találhato a sziget legnagyobb temploma. Egy csoda történt a II. Világháború alatt, mise kozben egy bomba landolt a templom közepén és nem robbant fel, senki sem halt meg. A templomban megtalálhatjatok ezt a bombát (természetesen mar hatástalanitva)…
 • Rabat is the neighboring town of Mdina. The Church of Saint Paul was built on the site of the Grotto where it is believed that Saint Paul was living after his shipwreck off the coast of Malta. He was the father of Christianity in Malta.
  Rabat Mdinával szomszédos város. A Szent Pál templom egy barlang helyén épult, ahol egyesek szerint Szent Pál a Málta partjainál tortent hajótörése után menedéket talált. O volt a máltai kereszténység atyja.
  5F8076BA-20D4-4D0B-9FEF-571DB1983724
 • The Hal Saflieni Hypogeum is an underground Neolithic cult site. Yes, you say “Ah noo, another archeological site…” Yes but it is different from the others. It is an underground labyrinth and its uniqueness proves that only 10 visitors can go down every hour, you must reserve your ticket in advance and there is an obligatory guided tour. Interesting stories I heard, pity it is not allowed to take pictures inside.
 • Hal Saflieni Hypogeum egy földalatti neolit kultikus hely. Igen, azt mondjátok: “Ah nem, még egy régészeti lelőhely …” Igen, de ez különbözik a többitől. Ez egy földalatti labirintus és egyedülállóságat bizonyítja, hogy mindössze 10 látogatónak szabad óránkénti lemenni, előre kell foglalni jegyet és kötelezõ túran részt venni. Érdekes történeteket hallottam ott lent, kár, hogy nem szabad fényképeket készíteni.
 • The Prehistoric Temples: besides the Hypogeum (which I found interesting) there are other temples, Tarxien is the largest, Hagar Qim, Mnajdra…etc. I wrote this is not my type of art, but historically significant.
  Az őskori templomok: a Hypogeumon kívül (amelyet én is érdekesnek találtam) vannak más hasonlo templomok, Tarxien a legnagyobb, Hagar Qim, Mnajdra … stb. Már írtam, hogy ez a fajta művészet nem a kedvencem, de történelmileg jelentős.
  769E78CC-492C-4618-8423-98C61935A8DE
 • The Blue Grotto is in Wied iz Zurrieq. According to mythology, the sirens captivated sailors with their charms here. You can admire the view of the limestone caves. You can go to the caves by traditional fishing boats, luzzus too. I think early in the morning the lights are much more beautiful
  Kék barlang Wied iz Zurrieq-ben található. A legenda szerint a szirének itt csábították el a tengerészeket az énekukkel. A barlangokhoz motoros halászhajókkal, luzzukal lehet eljutni. Szerintem a kora reggeli fényben sokkal szebb.
 • In Marsaxlokk fishing village you can find a lot of luzzus, fish market regularly and great fish restaurants.
  Marsaxlokk halászfaluban számos luzzu van, rendszeres a halpiac és nagyszerű halételeket lehet enni .
 • The Dingli Cliffs are near the Blue Grotto, they are 250 high. There is a small trail; unfortunately I didn’t have the mood to see the whole just part of it. I could find the small Maria statue.
  Dingli-sziklák a Kék barlang közelében vannak, 250 magas sziklafalak. Van egy kis nyomvonal; sajnos nem volt kedvem elgyalogolni csak egy részét láttam, elmentem a kis Maria szoborig.
  DAD8D82E-EE23-40D9-A6BE-AFF3256CFFA7
 • Golden Bay is one of the best beaches, sandy, wide shoreline, shallow water, no jellyfish, good restaurants. In the high season it is extremely crowded, but still lovely…
  Golden Bay az egyik legjobb strand, homokos, a víz sekély, nincs medúza, jó éttermek vannak. Nyáron rendkívül zsúfolt, de még igy is szép …
 • Ghajn Tuffieha Bay and Gnejna Bay are next to each others, I must say to the Gnejna I didn’t manage to go. Maybe the 7-kilometre-walk withheld me from in that heat. But the Ghajn Tuffieha is really nice and there aren’t that many tourists there than let’s say at the Mellieha or Golden Bay. The 200 steps down to the beach weren’t that pleasant either.
  Ghajn Tuffieha-öböl és a Gnejna-öböl egymás mellett vannak, be kell valljam a Gnejnához nem sikerült elmennem. Talán a 7 kilométeres séta tartott vissza. De a Ghajn Tuffieha nagyon szép és nincs annyi turista ott, mint mondjuk a Mellieha vagy a Golden Bay-en. Azért a 200 lépcso lefelé a tengerpartra nem volt olyan kellemes.
  347FF585-1248-4EBE-8AD7-AD41D599DAE0
 • The Mellieha Bay is nice, sandy, surprisingly I didn’t find any pictures of mine among the 2000 ones I took during my stay on Malta. We tried here with one of my friends the parasailing
  Mellieha-öböl szép, homokos, meglepő módon nem találtam képeket a 2000 fotom között, amiket Máltán keszitettem… Itt kipróbáltuk az egyik barátommal a parasailing-et (ejtoernyos motorcsonakázás, ha igy hivják magyarul)
  E6C95E41-C375-4846-A619-53A41940ACEC
 • The Popeye Village was originally a film set for the movie Popeye with Robin Williams. There are painted wooden houses. Honestly here I thought a renovation was necessary, probably they did that since that.
  Popeye falut eredetileg a Popeye filmhez készítették, Robin Williams volt a foszereplo. Kis festett faházak vannak itt. Őszintén szólva egy felújítás raférne, de valószínűleg ezt azota már megtették.
 • St Peter’s pool is in the south, it is an unspoiled beach. It is called a pool because it looks like a natural swimming pool carved into the rocks. St Peter’s pool (Szent Péter medencéje) délen van, ez egy turisták által nem ismert tengerpart. Medencének nevezik, mert úgy néz ki, mint egy természetes úszómedence, amelyet a sziklákba véstek.
 • There are Salt Pans not only on Gozo, but on Malta too. They look like these / Sólepárlok nem csak Gozón vannak, hanem Máltán is. Igy néznek ki:

It was nice reliving my memories 🙂

I hope you can use this list if you plan to go to Malta.
Jó volt újra élni az emlékeket 🙂
Remélem, használhatjátok ezt a listát, ha Máltára akartok utazni.

Vicky

D2764740-69BA-4DE7-B00D-0DAC568FF1D1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.