Why I love Valletta, the City of the Knights in Malta? / Miért imádom Vallettát, a lovagok városát Máltán?

There aren’t so many blog posts/travel site posts about Malta. Isn’t it that popular anymore? It is a pity, because especially the Capital, Valletta is a small treasure box.
Nincs sok blogbejegyzés / utazási oldalakon cikk, élménybeszámolo Máltárol. Vajon már nem olyan népszerű? Kár, mert különösen a főváros, Valletta olyan, mint egy kis ékszeres doboz.
080_Valletta by night

Alarme Show_23

Fotor_150572541660352

Consider it as a Bucket List for Valletta. Another Bucket List about the Maltese Islands, about Gozo you can find here: Tekitsétek ezt Bakancslistának Valletta városához. Egy másik bakancslistát a Máltai szigetekről, Gozoról itt találhattok: 

Valletta is a tiny little city, but so much to see and experience. It is called the Capital of the Knights, because they built it. There are palaces, churches, medieval walls, a huge harbour, fortress, museums, cafeterias, cultural events… What else do you need? It is true in the winter there are limited possibilities, it rains a lot, it is cold, there are no open-air events. But in the summer a lot happens here.
A whole winter I didn’t experience there, because I stayed from January till October for the first time, for the second time for the summer. So I don’t know what Halloween, Christmas, New Years Eve are like. Still I thought I would show you my pictures I took during my stay.
On wikipedia you can read about the history, when it was built, facts etc. I will not copy paste…
Fact is that Valletta is the center of the island, cultural, touristic and generally center for everything… I suggest you go there by bus because by car only very far you can park.

Valletta egy apró kis város, ahol tomérdek látnivalo találhato. A lovagok városának nevezik, mert ok építették. Vannak paloták, templomok, középkori falak, hatalmas kikötő, erőd, múzeumok, kávézók, kulturális események … Mi más kell még az utazonak? Igaz, hogy télen csak korlátozott lehetőségek vannak, sokat esik az eso, hideg van, nincsenek szabadtéri rendezvények. De nyaranta sok minden történik. Egy egész telet nem toltottem Maltán, januártol októberig voltam ott első alkalommal, második alkalommal pedig csak nyáron. Nem tudom, milyen a Halloween, a karácsony, a Szilveszter. De ezért megmutatom a képeket, amelyeket az ott tartózkodásom alatt csináltam. A wikipédián olvashattok a történelemről, tényekről stb. Nem fogom bemásolni … Az tény, hogy Valletta a sziget kulturális és turisztikai központja…
Azt javaslom, menjetek busszal oda, mert autóval csak nagyon messze lehet parkolni.

Valletta_market last__03
Once upon a time there were yellow busses in Malta

The Main Street is full of palaces but in the nearby streets you can find lovely houses with balconies.
Fő utca palotákkal van tele, ám a közeli mellekutcákon szép házakat lehet találni kis erkélyekkel.

 

 

The first time I went to the Saint John’s Cathedral I almost jumped up of what I saw on the floor: a scary skeleton painting welcomed me. These are tombs of the Knights, there are about 400 of them.
Amikor először bementem a Szent János katedrálisba, majdnem felugrottam ijedtemben a padlón látott ijesztő csontváz festménytől. Ezek a lovagok kriptái, mintegy 400-a találhat a templomban.

 

I thought I had already visited everything worth (oh no, now looking back not true) so I decided to go to this small museum, Casa Rocca Piccola. It is an aristocratic Maltese House with elegant rooms, decorated with antique furniture, chandeliers.
Azt hittem, már mindent látttam, amit érdemes (oh nem, most visszanézve a képeimet nagyon nem), ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek ebbe a kis múzeumba, a Casa Rocca Piccola-ba. Ez egy máltai arisztokrata család háza elegáns szobákkal, díszített antik bútorokkal, csillárokkal
Collage_Fotorsfsfs
Near the Cathedral is the Grand Master’s Palace, it is really magnificent especially with its armory collection. It was the residence of the Knights of Malta.
A katedrális közelében található a Nagymesterek Palotája, igazán csodálatos, különösen a fegyvergyűjtemény. A Máltai Lovagok lakóhelye volt.

 

From the Upper Barracca Gardens the view over the Valletta harbor is gorgeous. A Felső Barakka kertből (Upper Barracca Gardens) gyönyörű a kilátás a kikötőre.

 

There is a traditional ceremony at noon (Alarme Show), I could see it once. Men in British Artillery uniforms fired cannons and saluted. Here were also a lot of concerts in the summer. Van egy hagyományos ünnepség délben (Alarme Show), egyszer sikerult megnéznem. Brit tüzérségi egyenruhás férfiak ágyúkat durrogtattak és tisztelegtek. Itt is sok koncertet tartottak nyáron.

 

In the Museum of Archaeology you can see artifacts from the many Prehistoric Temples. The Sleeping Lady is a tiny statue, but everyone thinks it is huge until they come to the museum.
Régészeti Múzeumban számos tárgyat lehet látni, amelyek a történelem elötti templomokbol származnak. Az Alvó Hölgy egy aprócska szobor, de mindenki azt hiszi, hogy oriási, amíg nem látja személyesen mekkora.
Collage_Fotorbbhgb

The Grand Harbor was important strategic location protecting the city from the Turks and other invaders. Kikötö (Grand Harbour) fontos stratégiai helyszín volt, innen védték a várost a törököktől és más betolakodóktól.
Fotor_150572652805390
The “Three Cities” ( Vittoriosa, Cospicua and Senglea) are at the Grand Harbour, they “belong to Valletta” too, these were the original settlement of the knights. A “Három város” (Vittoriosa, Cospicua és Senglea) a Kikötönél van, “Vallettához tartoznak”, ezek voltak a lovagok eredeti települései.

The Grand harbour best to discover during a Harbour Cruise, there are a lot of companies organising such trips. A kikötőt hajókirándulás alatt felfedezhetik fel a legkönnyebben, sok társaság szervez turákat.
Collage_Fotorhghjhjh
The Manoel Theater is one of the Oldest Theaters in Europe, we saw there a strange ballet show at the Notte Bianca. First oversized dancers came, who hardly could dance. I wanted to leave, my friend told me she just wanted to see the theater inside, nothing else. Then came the real dancers, they were better but having some knowledge about ballet (as a little girl I went to ballet courses at the National Ballet Institute in Budapest for 2 years) I wouldn’t have let them perform on stage. We just laughed and left in the middle of the show…
Manoel Színház az egyik legrégebbi színház Európában, láttunk egy furcsa balett elöadást a Notte Bianca alatt. Először túlsulyos táncosok léptek fel, akik alig tudtak táncolni. El akartam menni, a barátnöm azt mondta, hogy csak a színházat akarta látni, semmi mást. Aztán jöttek az igazi táncosok, jobbak voltak, de mivel ismerettel rendelkezem a balettről (kislányként 2 évig jártam balett tanfolyamra a budapesti Balett Intézetbe), én nem engedtem volna őket színpadon szerepelni. Csak nevetettünk és az elöadás közepén felálltunk és elmentunk…
Notte Bianca_10
I liked the cultural events in Valletta too, for example:
the Notte Bianca is in Autumn, it is an evening, in the streets they dance, there are cultural performances, exhibitions. Although some weren’t the best ones (above about the ballet performance in Manoel Theater)
Valletta kulturális eseményeit is szerettem, például:
Notte Bianca ősszel van, esti program, a helyiek az utcákon táncolnak, vannak kulturális előadások, kiállítások. Igaz, néhány nem a legjobb (lsd. balett előadás a Manoel Színházban),

the Carneval is in February, when huge decorated carts go on a procession in the main Street of Valletta. a Karnevál februárban van, amikor a hatalmas díszített kocsik vonulnak fel Valletta főutcáján .

Haven’t seen enough? Here are some impressions: Nem láttatok még eleget? Itt van még néhány kép:

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.