GOZO, I love you – BUCKET LIST / Szeretlek GOZO – BAKANCSLISTA

I spent more than 1,5 years on the Maltese Islands and I discovered the island where I lived, Malta, but I wanted to see more so I travelled frequently to Gozo. (The Maltese Islands consist of 3 islands: Malta, Gozo and Comino) I went on an excursion, I went on my own by car too. I could find secret beaches only locals (or maybe even no locals) heard about and this Island really had my heart.
Több mint 1,5 évet töltöttem a Máltai szigeteken és felfedeztem, ahol laktam, Máltát, de többet akartam látni, így gyakran utaztam Gozóra. (Málta 3 szigetből áll: Málta, Gozo és Comino). Elmentem kirándulásra és autóval is bejártam a szigetet. Találtam titkos strandokat, amelyeket csak a helyiek (vagy talán még a helyiek sem) ismernek és Gozo a szívem csücske lett.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vict_09

Hondoq Bay09

Vict_07

salty2_Fotor


It is easy to go there by ferry from Malta, it doesn’t cost much (even by car), it is fast and it goes regularly between Cirkewwa (Malta) and Mgarr (Gozo).
Könnyen át lehet menni komppal Máltáról, nem drága (még autóval sem), gyors és rendszeresen jár Cirkewwa (Málta) és Mgarr (Gozo) között.
Mgarr
Gozo is called the Island of Calypso because of its beauty. Calypso nymph seduced Odysseus in Homer’s Odyssey here (Some say). Gozo is totally different from the busy and always buzzing Malta. It is quiet, there is almost no traffic in the streets, few tourists, untouched beaches…
Gozót Kalüpszó szigetének nevezik a szépsége miatt. Állítólag Kalüpszó nimfa itt csábította el Odüsszeuszt. Gozo teljesen más, mint a forgalmas és mindig nyüzsgő Málta. Csendes, alig van forgalom az utcákon, kevés a turista, érintetlenek a strandok …
So here is a bucket list for Gozo, what I heard of, what I could see, what I couldn’t see, what I suggest to see: Tehát itt van egy bakancslista Gozóról, amiről hallottam, amit láttam, amit nem láttam, amit javaslok, hogy nézzetek meg:

 • The capital is Victoria, hehe then of course I love this town, that is my name too. A főváros Victoria, hehe természetesen szeretem ezt a várost, ez az én nevem is.
  Vict_24The citadel stands there for a long time, the Knights built it on ancient walls in the 16th century. You can walk around it on the walls admiring the view of the beautiful landscape. Fellegvár (Citadella) hosszú ideje áll, a lovagok a 16. században építették. A falakon körbe lehet menni és élvezhetitek a kilátást a csodálatos tájra.

  With the small narrow streets it is similar to Mdina, that can be found on the Island of Malta. kis szűk utcák hasonlóak Mdinához, amely Máltán található.

  In the heart of the citadel is the Cathedral, where sometimes you can see children doing their first communion (Malta is a Catholic country, 89% of the inhabitants are catholics and they are really religious).
  A Fellegvár szívében van a székesegyház, ahol akár elsőáldozó gyermekeket is lehet látni (Málta katolikus ország, a lakosság 89% -a katolikus és rendkívül vallásos).

 • Salt Pans at Xwejni: I accidentally bumped into the salt pans while looking for the Hondoq Bay. Impressive pictures you can take there and this salt pan area is much bigger than the ones on Malta.
  Xwejni sólepárlók: Véletlenül bukkantam rá erre a területre, mikor a Hondoq-öblöt kerestem. Lenyűgöző képek készíthetők itt és ez a sólepárló sokkal nagyobb, mint a máltai.
 • The Beach at Xwejni is near the salt pans, where you can take also some dramatic pictures of the cliffs.
  Xwejni-i tengerpart a sólepárlók közelében található, ahol szintén drámai felvételeket készíthettek a sziklákról.

 • The Hondoq Bay is not far from the salt pans, near Quala. If you want to see turquoise blue sea, shallow water without jellyfish and you are fed up with the crowd at the Blue Lagoon, you can choose to come here.
  Hondoq-öböl nem messze van a sólepárlóktól, Quala közelében. Ha medúza nélküli türkizkék tengert, sekély tengerpartot szeretnétek látni és elegetek van a Kék Lagúna embertömegéből, jöjjetek ide.
 • Ggantija Temples: The prehistoric temples on the Maltese Islands are believed to be older than the Pyramids in Egypt. The Ggantija Temples on Gozo are near Xaghra, if you are interested in this kind of historic monuments, you can visit them. Some would consider these temples to be on the bucket list because they are World Heritage sights.
  A máltai szigetek templomai régrbbiek, mint az egyiptomi piramisok. A Ggantija-templomok Xaghra közelében vannak, ha érdeklődtök az ilyen műemlékek iránt jöjjetek ide. Egyesek szerint ezeket is a bakancslistára kell tenni, mert a Világörökség részei.
  Gozo_18
 • The most famous site on Gozo was the Azure Window . It was a 60-meter-high natural window in the seaside cliff. I write it ‘was’ because some months ago due to a heavy storm it collapsed. Here you can read about it =>  Kék Ablak leghíresebb hely volt Gozón, egy hatalmas 60 méter magas természetes ablak a sziklába vájva. Azt írtam “volt”, mert néhány hónappal ezelőtt egy viharnak köszönhetően összeomlott. Itt olvashattok róla =>There was once an Azure Window in Malta / Volt egyszer egy Azúr Ablak Máltán
  Azure Window_2
 • The Azure Window  was at Dwerja Bay but not only on foot could you visit this area rather from the Inland sea by boats. You could see during the ride interesting stone formations on the cliff. Probably these boat rides still go, don’t get depressed.
  Az Kék Ablak a Dwerja-öbölben volt, de nem csak gyalogosan lehet megátogatni ezt a területet, hanem hajóval is a Belső tengertöl. A hajóút során érdekes kőalakzatokat láthattok a sziklákon. Valószínűleg ezt még mindig meg lehet tapasztalni, nem kell kétségbe esni.
 • Ramla Bay is Gozo’s most beautiful beach, it has reddish sand. In the middle of the beach is a Virgin Mary statue
  Ramla-öböl Gozo legszebb strandja, vöröses homokja van. A strand közepén van egy Szűz Mária szobor
 • The Calypso Cave is above Ramla Bay, nothing special only the view is nice. Kalüpszó barlangja a Ramla-óból felett helyezkedik el. Semmi különleges nincs ott, de a kilátás Pazar.
 • San Blas Bay is near Ramla Bay, it is nice, quiet, sandy but to go down there and especially coming up on a very steep hill is a challenge. I don’t know how some of the – probably local – tourists brought down their umbrellas, picnic baskets…
  San Blas-öböl a Ramla-öböl közelében van, szép, csendes, homokos, de lemenni oda és különösen visszajönni a meredek dombon igazi kihívás. Nem tudom, hogy egyes – valószínűleg helyi – turisták hogyan vitték le a napesernyőjüket és piknik kosaraikat …
  san blas
 • The Basilica of Ta’ Pinu is pilgrimage church devoted to the Virgin Mary. I always said that to my guests at my information meetings that “There are 365 churches on Malta, that means they have 1 church for each day of the year.” So there are a lot, but this is the most famous on Gozo.
  Ta ‘Pinu bazilika egy zarándokhely. Mindig azt mondtam, a vendégeimnek az információs találkozókon, hogy “Máltán 365 templom van, vagyis az év minden napjára jut egy.” Még Gozón is sok van, de ez a leghíresebb.
  Gozo_Ta pinub
 • Xlendi is an old fishing village, traditional fishing boats anchor at the bay and there are many restaurants there.
  Xlendi egy régi halászfalu, hagyományos halászhajók horgonyoznak az öbölben, ami tele van étteremmel.xlendi
 • The Ta’Cenc Cliffs are the highest cliffs on Gozo. I didn’t know back then how extremely dramatic they looked so I just went to a small bay. But if I had walked further 25 minutes I could have seen the 130 high cliffs.
  Ta’Cenc-sziklák Gozo legmagasabb sziklái. Nem tudtam akkor még, milyen rendkívülien nézett ki, így csak egy kis öbölig mentem. De ha további 25 percet mentem volna, láttam volna a 130 magas sziklákat.Ta'Cenc

So here is a complete bucket list for Gozo from a former Gozo expert 🙂 Hát ennyit tellett egy ex-Gozo szakértötöl.

Vikzy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.