Who is afraid of the Capuchin Catacombs and the Monster Villa in Sicily? / Nem félünk a Kapucinus katakombáktól és a Szörny Villától Szicíliában

I loved Sicily, I wish I could go back to enjoy another summer there. I spent already one in Giardini Naxos / Taormina in 2014. You could read some stories about it here: Szerettem Szicíliát, bárcsak visszamehetnék oda. 2014. Nyarát Giardini Naxos / Taorminában töltöttem, itt olvashattok erről néhány történetet:

I went to Palermo many times, it is the capital of Sicily, the cultural center of the island. Sokszor utaztam Palermoba, Szicília fővárosába, a sziget kulturális központjába.
Villa Palagonia_38_Fotor

Villa Palagonia_24_Fotor

Collage_Fotor

One of the most impressive places to visit – if you are not scared – is the Capuchin Catacombs (Catacombe dei Cappuccini), where you can find mummified bodies and skeletons of 8000 people, who died between the 17th and 19th centuries. They are divided into groups by gender, religion, profession and there is a separate area for virgins.
It is not allowed to take pictures inside, but since everyone around me ‘broke the law’ and were taking photos I thought I would follow their footsteps.
Az egyik leglenyűgözőbb hely, ha nem félnek meglátogatni, a Kapucinus kolostor katakombái (Catacombe dei Cappuccini), ahol 8000 ember mumifikált teste és csontváza található, akik a 17.-19. század között haltak meg. Nemek, vallás, szakmák szerint vannak csoportosítva és van egy külön rész a szüzek számára. Nem szabad bent képeket készíteni, de mivel mindenki körülöttem “megszegte a szabályt” gondoltam én is követem a példájukat…:)
Palermo_40_Capucchini_Fotor

Palermo_39_Capucchini

Palermo_36_Capucchini_Fotor

Palermo_35_Capucchiniv_Fotor
It started in the 16th century with friars to find their final resting place here. In  time it became a status symbol and more and more wanted to be “buried” here. People were clothed in contemporary fashion and the catacombs were maintained via donations of the relatives of the deceased. No donations anymore meant the body was put on a shelf until the money didn’t continue to come again.

The last burial was the Rosalia, a 2 year-old girl, she died in the 1920s. She lies in a glass coffin in the middle of a corridor. She looks really frightening.
It is on the Via Cappuccini, I couldn’t park there directly just a bit far.
If you have a strong heart go there, it is a unique experience, but be prepared for a shocking sensation. Look at my face while I was coming out from the ground to the light. I had to sit down outside onto the ground after this experience.
A 16. században kezdtek el ide szerzeteseket temetni, de idővel státusz szimbólum lett és egyre többen akarták itt meglelni végső nyughelyüket. Az embereket korabeli ruhákba öltöztették és a katakombákat az elhunyt rokonai adományai révén tartották fenn. Ha az adományok megszüntek a testeket egy polcra tették és ott maradtak mindaddig, amig újra nem kezdett befolyni a kivánt összeg.
Az utolsó, akit ide temettek Rosalia volt, egy 2 éves kislány, aki az 1920-as években halt meg. Egy folyosó közepén egy üvegkoporsóban fekszik. Nagyon ijesztő látvány. A Katakombák a Via Cappuccini-on vannak. Csak erős idegzetüeknek ajánlom, mert egyedülálló, de ugyanakkor megrázó élmény. Nézzétek meg az arcomat, mikor jöttem felfelé a mélyböl.
Palermo_42_Capucchini

Another frightening story I had in Bagheria, not far from Palermo.
The local aristocracy first moved to Palermo (there are beautiful palaces in ruins because imagine most of them hadn’t been renovated since WW II.). Later the rich and famous moved to the countryside and Bagheria was a really good spot to build their villas. The most famous is the Villa Palagonia or the “Monster Villa” (Villa dei Mostri), a palace from the 18th century.
It is not easy to find it, I saw only some signs on the road pointing towards it. At the entrance you can see some funny creatures already, but they are nothing like the ones inside, not that frightening at all.
Egy másik ijesztő történet Bagheria-ban nem messze Palermo-tól esett velem. A helyi arisztokrácia először Palermoba költözött (gyönyörű paloták vannak sajnos romokban, mert a legtöbbet a II. Világháború óta nem újították fel). Később a gazdagok és híresek vidékre költöztek és Bagheria nagyon jó hely volt a villáik építéséhez. A leghíresebb a Villa Palagonia vagy “Szörny Villa” (Villa dei Mostri), egy 18. századi palota. Nem könnyű megtalálni, csak néhány táblát láttam az úton, ami a villa felé mutatott. A bejáratnál már látni néhány vicces teremtményt, de ezek korántsem olyanok, mint a villán belüliek, egyáltalán nem olyan ijesztőek.
Villa Palagonia_01bbb_Fotor
Once you enter there is a long avenue leading to the palace, on the top of the stone wall are about 200 statues. Miután beléptek, egy hosszú út vezet a palotába, a kő fal tetején mintegy 200 szobor találhato.
Villa Palagonia_02bv_Fotor

Villa Palagonia_33_Fotor
The monsters are carved with a typically Baroque taste for the grotesque. Some have human head and animal body, musicians, frightening ghost-like women, creatures with deformed bodies…etc.
A szörnyeket tipikus barokk stilusban faragták, rendkivül groteszk látványt nyújtanak. Vannak, amiknek emberi feje és állati teste van, zenészek, félelmetes kisértetszerű nők, deformált testű teremtmények… stb.
Villa Palagonia_44_Fotor

Villa Palagonia_39_Fotor

Villa Palagonia_29b_Fotorbhbh

Villa Palagonia_25_Fotor

Villa Palagonia_22_Fotor

Villa Palagonia_20

Villa Palagonia_18_Fotor
They say the owner who filled his mansion with monsters was a madman, but even in the past everyone wanted to see the villa and its monsters. Even Goethe visited the park to admire the statues. I think it is a pity it is not that popular nowadays. I accidentally bumped into information about the villa on the internet. Maybe the villa should advertise itself more or better. The villa itself is richly decorated, mirrors on the ceilings, marble, ornaments but I think a renovation could boost tourism a bit. Na ok it is a private property, but still…
Azt mondják, hogy a tulajdonos, aki a kastélyt szörnyekkel töltötte tele, őrült volt, de ennek ellenére már a múltban is mindenki szerette volna látni a villa szörnyeit. Még Goethe is meglátogatta a parkot, hogy megcsodálja a szobrokat. Sajnálatos, hogy manapság már nem olyan népszerű. Csak véletlenül találtam én is a villárol az interneten információit. Talán jobban kéne hirdetnie magát.
Maga a villa gazdagon díszített, tükrök a mennyezeten, márvány, díszités a falakon, de azt hiszem, egy felújítás egy kicsit felturbozná a turizmust. Na ok ez magántulajdon, de akkor is…
Villa Palagonia_13_Fotor

Villa Palagonia_12_Fotor

Villa Palagonia_09c

Villa Palagonia_08_Fotor

Villa Palagonia_06vv_Fotor

Villa Palagonia_03b

Villa Palagonia_45

It was really like being in a ghost story, I wouldn’t come here after sundown… Olyan volt, mintha egy kisértettörténetben lettem volna, nem jönnék ide naplemente után az egyszer biztos…
Vicky

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.