Discovering Veliko Tarnovo and area in Bulgaria / Fedezzétek fel Veliko Tarnovót és környékét Bulgáriában

If you are staying in Sunny Beach in Bulgaria and you have already seen everything worth seeing in the nearby you can go a bit more far. It takes 3 hours (244km) by car to go to Veliko Tarnovo, to one of the oldest cities in Bulgaria. I went there on my last day-off.
Ha Bulgáriában a Naposparton tartózkodtok és már láttatok mindent, amit érdemes megnézni a közelben, akkor egy kicsit messzebb is lehet menni. Három óra (244km) autóval, hogy elérjétek Veliko Tarnovot  A legutóbbi szabadnapomon elmentem oda.
Veliko Tour_05

Veliko Tour_73

Veliko Tour_28

Fotor_150485414295599
The road there is also nice, if you go on the highway you have to turn sometime to the north and you can see some nice villages. If you choose not to go on the highway (it can be dangerous there, countless trucks, speeding 140 km / hrs) you can drive through more villages.
Veliko Tarnovo is called the “City of the Tsars”, located on the Yantra River and it was the historical capital of the Second Bulgarian Empire in the 12-14th century.
Az autópályán menve elöbb vagy utobb le kell fordulnotok északra, keresztülhaladtok néhány szép falun. Ha úgy döntötök, hogy nem az autópályán akartok menni (veszélyes, számtalan teherautó van 140 km / óra sebességgel haladva), akkor még több falun tudtok keresztül haladni.
Veliko Tarnovó a Yantra folyó mentén található, a “Cárok városaként” nevezik és a 12-14. században a második bolgár birodalom fővárosa volt.

What to See in Veliko Tarnovo
The most important highlight is the Tsaravets Forstress. It is easy to find it, coming into town you pass by the entrance of it. Don’t expect to find a parking place in the nearby, rather very far, under very far I mean maximal 20 minutes walk.
Mit nézzünk meg Veliko Tarnovóban?
A legfontosabb a Tsaravets eröd. Könnyű megtalálni, mert a városba érkezve elhaladtok a bejárat mellett. Parkolóhelyet a közelben nem lehet talalni, csak messze, de az is maximum 20 perces sétával elérhető.
Veliko Tour_44

Veliko Tour_42

Veliko Tour_52

Veliko Tour_50

Fotor_150485430643915

The entrance fee is 6 BGN and after passing by the lion statue you can walk up to the church. To go up it took for me good 15-20 minutes with stopping to take pictures.
Bad news for the dancers – pirouetting is forbidden on the walls. Ahh, what a pity… 🙂
A belépő díj 6 BGN, az oroszlán szobor mellett elhaladva fel lehet menni a templomhoz. Nekem jó 15-20 percet vett igénybe, hogy felmenjek, de persze sokszor megálltam képeket készíteni.
Rossz hír a táncosok számára – pirouettezni tilos a falakon. Ahh, milyen kár … 🙂
Veliko Tour_47 In the church you can find some dramatic modern paintings. I am not into this kind of communist art, but I must say it was impressive.
A templomban modern festmények találhatók. Nem vagyok az ilyenfajta kommunista művészet hive, de azt kell mondanom lenyűgöző volt.
Veliko Tour_56

Veliko Tour_59

Veliko Tour_63

You can also visit the Archeological Museum, there are artifacts from the prehistoric times through the Middle Ages.
I confess I rather went to eat in the Old town and I had the best meal since I have been in Bulgaria.
Meg lehet nézni a Régészeti Múzeumot is, ahol az őskortol a középkorig vannak leletek.
Bevallom, én inkább elmentem az óvárosba enni és a legklasszabb kaját ettem amiota Bulgáriában vagyok.
Veliko Tour_74
From the restaurant I could see the Assens Monument, the statues of Bulgarian Tsars and the Holy 40 Martyrs Church, it is more than 100 years old.
Az étteremből láttam az Assens emlékművet, a bolgár cárok szobrát és a Szent Mártír templomot, ami több mint 100 éves.

You feel like you have stepped back in time while walking in the streets of Velio Tarvono in the Old Town,
Úgy érezhetitek magatokat, mintha visszamentetek volna az időben, amikor Velio Tarvono Óvárosában sétáltok,
Fotor_150485428321288

Veliko Tour_69

Veliko Tour_31

Veliko Tour_30

Veliko Tour_35

Veliko Tour_72especially in the Samovodska charshya street (Rakovski Street), which is the main crafts street with dozens of souvenir shops.
különösen a Samovodska charshya utcán (Rakovski utca), amely a több tucat ajándéküzletet kínáló kézműves utca.
Fotor_150485424614890
In the 19th century, this was where artisans and farmers from the nearby village of Samovodene came on market days to sell their goods. I walked back to my car in this street, it is really lovely with the traditional houses.
A 19. században ezen a helyen árulták a közeli Samovodene falusbol a kézművesek a portékáikat. Ezen az utcán mentem vissza az autómhoz, nagyon szépek a régi házak.

What to see in the nearby of Veliko Tarnovo
If I came this far I thought I would discover the area too.

I heard there is a nice waterfall at Emen, 20 kilometers from Veliko. I didn’t have the time/mood to go there.

The village of Arbanasi is only 10 minutes ride on the hill. From above you have a beautiful view over Veliko. I could find the town easily and I visited the most famous church, the St Mary church, it has beautiful frescoes and decorations. It is a pity it wasn’t illuminated and I couldn’t take pictures inside. Just from outside.

Mit lehet látni Veliko Tarnovo közelében

Ha már idejöttem, arra gondoltam felfedezem a környéket is.

Hallottam, hogy van egy szép vízesés Emen-ben, Velikotól 20 km-re. Nem volt időm / hangulatom elmenni oda.

Arbanasi falu mindössze 10 percre van egy dombon. Felülről gyönyörű kilátás nyílik Velikóra. Könnyen megtaláltam a várost és meglátogattam a leghíresebb templomot, a Szent Mária templomot, benne freskókat lehet találni. Kár, hogy nem volt kivilágítva és nem lehetett fényképeket készíteni belülről, csak kívülről.
Veliko Tour_14

Veliko Tour_15There is also a small cemetery near the church. I guesss from the traditional dresses of the pictures on the graves that the people buried here were monks or associated with the monastery.
Van egy kis temető a templom közelében. A síron lévő képeken a hagyományos ruhájákból itélve, szerzeteseket és a kolostorhoz kötödö embereket temették ide.
Fotor_150485447776074

Fotor_150485409144782
The whole town is a living museum with small wooden houses, traditional architecture, cobbled streets.
Az egész város egy élő múzeum, kis faházak, hagyományos építészet, macskaköves utcák.

Going down from Arbanasi you can stop at the river bank and admire the view over the bridges and the fortress.
Arbanasi-ból lefelé menet meg lehet állni a folyó partján és megcsodálhatjátok a hidakat és az erődöt.
Fotor_150485454324811

The Transfiguration Monastery is about 7 kilometers far from Veliko Tarnovo. The name you can’t spell out, Preobrazhenski Monastery. I heard there are hiking trails. I am lazy, I went there by car. It is a monastery form the 14th. By this time I had already had enough of the monasteries for a long time but I checked the inside too. From the outside I didn’t expect it would be so nicely renovated inside.
Az Úr Színeváltozása kolostor körülbelül 7 km-re van Veliko Tarnovótól. Nem lehet kimondani a nevét, Preobrazhenski kolostor. Hallottam, hogy vannak túraútvonalak is oda.  Én lusta vagyok, inkább autóval mentem. Ez egy kolostor a 14. századból. Ekkorra már nagyon elegem volt a kolostorokból, de azért ezt még megnéztem belülről. A külső alapján nem számítottam ilyen szép belső diszitésre.
Fotor_150485411901379

Fotor_150464396537249

Veliko Tour_84

Veliko Tour_83

Well, I think this was the last time I went by car this far in Bulgaria, it was tiring especially driving back. Still, it was a nice experience.
I planned to go on a 2-day excursion to Sofia-Plovdiv-Rila Monastery while being here, I will rather skip it. It is exhausting even sitting in an excursion bus…
I hope you enjoy the pictures.
Nos, azt hiszem, ez volt az utolsó alkalom, hogy autóval ilyen messzire mentem Bugariában, fárasztó volt, különösen vissza vezetni. Mégis kellemes élmény volt.
Azt terveztem, hogy elmegyek egy 2 napos kirándulásra Szófia-Plovdiv-Rila kolostorhoz mialatt még itt vagyok, ám ezt inkább kihagyom. Fárasztó , akár csak a kiránduló buszon ülni …
Remélem, élvezik a képeket!
Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.