The Devil is beating his Wife on Cozumel Island in Mexico / Veri az ördög a feleségét Cozumel szigetén Mexikóban

I spent only some days in Mexico when I was on my roundtrip in November 2016. You can read about it here  Csak néhány napot töltöttem Mexikóban, amikor 2016 novemberében részt vettem a körutamon . Itt olvashattatok róla => BUCKET LIST for a Holiday to New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana / Bakancslista: New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana
I asked many who had been in Mexico already which island would they suggest me to visit: Cozumel (the biggest island of the area), Isla Mujeres (nice can be discovered by a golf cart) or Holbox (for bird watching).
I listened to what they said, I did benchmarking by myself, I took a conclusion and I went to COZUMEL.
Megkérdeztem sokakat, akik már voltak Mexikóban , hogy melyik szigetet ajánlanák, hogy meglátogassam: Cozumel-t (az egyik legnagyobb sziget), Isla Mujeres-t (golfkocsival könnyen felfedezhető) vagy Holbox-ot (madármegfigyelés a fő attrakció)?
Meghallgattam, amit mondtak és végül ugy döntöttem, hogy COZUMEL-re megyek.
Fotor_150456088379194

Fotor_150454260391023

Fotor_150454262434268

Fotor_150456045117910

About the Island Cozumel: it is one of Mexico’s largest islands, it is 20 kilometers off the coast of Playa del Carmen. Not only beautiful, quiet beaches can be found there but also Mayan ruins, because it was an important place for worshippers of the sun gods. It was a refuge for pirates and smugglers in the 17-19th centuries.
The beaches, the sights to see are in the South.
Cozumel-szigetről: Mexikó egyik legnagyobb szigete, Playa del Carmen partjaitól 20 km-re van. Nemcsak gyönyörű, csendes strandok találhatóak ott, hanem maja romok is, mert fontos imahely volt a napisten hivőknek. Kalózok és csempészek menedéke volt a 17. – 19. században.
A strandok és a látnivalók délen vannak.Cozumel_map_01

San Miguel is the main town, most of the restaurants, shops, bars and rent a car companies can be found here.  San Miguel a legnagyobb város, a legtöbb étterem, üzlet, bár és autókölcsönző cég  itt található.

If you are staying in Playa del Carmen, the ferry station is near, at the beginning of the 5th Avenue. There are 3 companies (theoretically): Barcos Caribe, Ultramar, Mexico Waterjets. At the waterjets I never saw anyone….
So I went there with the Ultramar , came back with Barcos Caribe.
Ha Playa del Carmen-en tartózkodnak, a kompállomás közel van az 5. sugárúthoz. Három kompvállalat van (elméletileg): Barcos Caribe, Ultramar, Mexico Waterjets. A Waterjets-nél soha nem láttam senkit …
Tehát a Ultramar-al mentem oda és a Barcos Caribe-val jöttem vissza.
IMG_0844

 

 

IMG_0845

IMG_0846

The prices are similar and every 30 minutes there a ship. It is not necessary to book a roundtrip ticket and check your watch by what time you have to be back to reach your ferry. It is enough to just show up and buy one ticket before you want to leave. The ferry costs about 8$ each way and takes 30 minutes to get to Cozumel. The day was very exotic because it rained in a minute, the next minute the sun was shining, then rain again…and so on. Sunshower = in Hungarian we have a saying to this weather: “The Devil is beating his Wife”.

Az árak hasonlóak és 30 percenként van hajó. Nem szükséges foglalni oda-vissza jegyet és mindig nézni az órájukat, hogy elérjék a kompot. Elég csak indulás elött 20 perccel megvásárolni a vissza jegyet. A komp körülbelül 8 $ és 30 percet vesz igénybe Cozumel-re. A  nap nagyon egzotikus volt, mert egyik percben esett az es, a következő percben ragyogott a nap, majd ismét eső … és így tovább. Erre van egy mondás: Veri az ördög a feleségét.

IMG_0827 By the end of the day – when I was going back to Playa – it was nice again… Hmmm, typical, isn’t it?
It is a must to have a typical Mexican breakfast, Chilaquiles (corn tortillas – red and green, with cheese on it and scrambled eggs, fresh orange juice).
A nap végére – amikor indultam vissza Playa del Carmenre – újra szép lett az idő… Hmmm, tipikus, ugye?
Kezdjük egy tipikus mexikói reggelivel, Chilaquiles-el, a napot (kukorica tortilla – vörös és zöld sajttal és rántottával, plusz narancslé).
IMG_0840 I rented a car for about 20$ and I left the harbour San Miguel20 dollárért béreltem egy autót, elhagytam a kikötőt San Miguel-t

 

driving through the island on the highway. I stopped at some nice beachesés az autóut felé vettem az irányt, ami keresztül megy a szigeten. Sok szép strand található itt.
IMG_0835

IMG_0841

IMG_0832

IMG_0843

IMG_0851

The lunch at a beach bar was also delicious, tacos, fish, the view was also fantastic
Az ebédet bármelyik tengerparti bárban el lehet fogyasztani, nagyon finom a taco, a haltál, és a kilátás is fantasztikus.
IMG_0829

IMG_0828

IMG_0836

and in the restaurant I bumped into a maximum 10 grams heavy dog 🙂 an extra mini one… És az étteremben összeakadtam egy max 10 gramm súlyú kutyával 🙂egy extra minivel …
IMG_0837
I was driving on the highway to the South, unfortunately the Lighthouse was closed on Sunday so I went to Playa Palacar and spent the afternoon there.
Dél felé vettem az irányt, sajnos a világítótorony vasárnap zárva volt, ezért elmentem Playa Palacar-ra és ott töltöttem a délutánt.
IMG_0821

IMG_0822

IMG_0824

IMG_0825

IMG_0826

I had a small heart attack at the car rental company because nobody was there when I wanted to give back the car, I wanted to reach the next ferry and not wait for 1 more hour, and the deposit 50$ I also wanted to get back that had been blocked on my credit card. Next to the office nobody knew who I was looking for. If I hadn’t spoken Spanish, they wouldn’t have been able to help. At last the owner appeared, everything was clarified and I could go back to Playa del Carmen.
Kisebb szívrohamot kaptam az autókölcsönzőnél, mert senki sem volt ott, amikor vissza akartam adni az autót és el akartam érni a következő kompot, nem akartam még egy órát várni, plusz az 50 $ letétet is vissza akartam kapni, amit blokkoltak a kártyámon. Az autókölcsönző melletti üzletekben senki sem tudta, hogy kit keresek. Ha nem beszéltem volna spanyolul, nem tudtak volna segíteni. Végül megjelent a tulajdonos, minden tisztázódott és visszamentem Playa del Carmen-re.

What I had wanted to see but couldn’t because I didn’t have the time/mood/possibility are:

 • Stingray Beach – you can swim here with stingrays, you can even hug them ,
 • The Lighthouse – it was a Sunday and it was closed – I wish I had known, I saw amazing pictures of it :/
 • and the Playa del Cielo – you can see in the water big sea stars – you can go there only by boat on an excursion ( I didn’t know it before)

Amit látni akartam, de nem tudtam, mert nem volt időm / hangulatom / lehetőségem:

 • Stingray Beach – itt úszhatnak rájákkal, még ölelhetik is õket,
 •  A világítótorony – vasárnap zárva – bárcsak tudtam volna, csodálatos képeket láttam róla :/
 • és a Playa del Cielo – a vízben nagy tengericsillagokat lehet találni – csak kiránduló hajóval lehet oda menn

Why to go to Cozumel:

 • easily reachable from Playa del Carmen
 • can be visited in 1 day by car
 • renting a car is cheap
 • driving there is very easy, there was almost nobody in the streets

Miért menjetek Cozumel-re:

 • könnyen elérhető Playa del Carmen-rő l
 • 1 nap alatt fel lehet fedezni autóval
 • olcsón lehe autót bérelni
 • nagyon könnyű vezetni, szinte senki sem volt az utakon
 • gyönyörű strandok vannak – kristálytiszta a víz, kiváló búvárkodási / snorkelezési lehetőséggel

Why not to go to Cozumel:

 • San Miguel, where you arrive by the ferry, is nothing special, I expected more colourful houses or more life (but it was a Sunday, I agree it was also my fault)
 • At the car rental companies most of the cars are in bad condition

Miért ne menjetek Cozumel-re:

 • San Miguel, ahova a komp érkezik, semmi különleges, több színes házat vagy több életet vártam (de vasárnap volt, ok, igaz, az én hibám is volt)
 • A bérelhetö kocsik nagy része rossz állapotban van

Maybe because of the weather, I didn’t enjoy it as much as I had expected it. If you want to visit some quiet beaches without loud music coming from the nearby beach bar (Playa del Carmen) then go there.
But if I hadn’t gone there, I would have been sorry for not doing it. The overall impression about this island is very pleasant. Something else than visiting Mayan ruins, what I had been doing in Mexico that far 🙂
Talán a váltakozo időjárás miatt érzem, hogy többre számítottam. Ha szeretnétek meglátogatni néhány csendes strandot, ahol nincs hangos zene a közeli strandbárból (pl mint Playa del Carmen-en), akkor menjetek el Cozumel-re.
Viszont ugyanakkor, ha nem mentem volna el, sajnáltam volna. A szigetről az általános benyomásom nagyon kellemes. Végre valami más, mint a maja romok meglátogatása, amit Mexikóban tettem egészen addig 🙂
Vicky
IMG_0820

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.