Exploring the Viñales Valley in Cuba / A Viñales-völgy felfedezése Kubában

This Vinales Valley excursion is a really exciting one. When I was in Havana some months ago I wanted to do something else than visiting the city and driving in Havana by an Old Car (as you read it in a previous post:
A Vinales völgyhöz egy nagyon izgalmas kirándulás alatt juthattok el. Amikor Havannában jártam néhány hónappal ezelőtt, valami mást is akartam csinálni, mint megnézni a várost és egy régi autón körbevezetni Havannában (ahogy olvastátok egy korábbi írásomban 🙂  Driving around Havana in a Classic Car / Milyen egy klasszikus amerikai autóval bejárni Havannát

Nov 26_052_Fotor

Nov 26_048_Fotor

Nov 26_093

Nov 26_041_Fotor

So I booked in my hotel an excursion to the Vinales Valley to see the the countryside. There are many companies where you can reserve a place, all offer similar or even the same program.
The Vinales Valley is an UNESCO World Heritage Site for its landscape, it is Cuba’s most beautiful landscape.
It was a long long day spent on bus first going to a Rum Factory. When we entered, the smell of rum was so strong, I could hardly breath 🙂 I am not a big fan of rum, but I also tried it, it was delicious.
Így foglaltam a szállodámban egy kirándulást a Vinales-völgybe, hogy megnézzem a vidéki életet. Számos cég van, ahol helyet tudnak foglalni, mindegyik hasonló vagy ugyanazt a programot kínálja.
Vinales-völgy az UNESCO világörökség listán szerepel, Kuba legszebb tája.
A nap korán kezdődött és hosszú órákat töltöttünk a buszon, míg megérkeztünk az első megállóhoz, egy Rum gyárhoz. Amikor beléptünk, úgy megcsapott a rum erős illata, hogy alig tudtam levegőt kapni. Nem vagyok nagy rajongó a rumnak, de kipróbáltam és egész finom volt.
Nov 26_008 - Copy

Nov 26_011

Nov 26_013

Nov 26_014

Nov 26_017
We were on the way to the next stop, when our bus broke down. In the middle of the road, in the jungle…
A következő megálló felé haladva a buszunk lerobbant, az út közepén, a dzsungelben …
Nov 26_027 Hmmm, we got out, we were waiting, laughing at the situation, taking pictures of the Old vintage cars driving by
Hmmm, kiszálltunk, vártunk, nevetünk az egészen, fotóztuk a régi autókat amik elhaladtak
Nov 26_029

Nov 26_027band a miracle happened, the bus – which I think was at least 20 years old – got fixed and we could continue our journey… 🙂

The next we could see was the Prehistoric Mural (Mural de la Prehistoria). Perhaps the worst tourist attraction in Cuba. In 1961 Fidel Castro visited the valley of the two sisters (Valley de Dos Hermanas) and he ordered that the cliff should be painted with snails, dinosaurs, cavepersons! Awful and ridiculous, but funny in the same time.,..
és csodák csodájára a busz – ami szerintem legalább 20 éves volt – elindult, sikerült megjavítani és folytathattuk az utunkat … 🙂
A következő volt az őskori sziklafal (Mural de la Prehistoria). Talán a legrondább látnivaló Kubában. 1961-ben Fidel Castro meglátogatta ezt a völgyet és elrendelte, hogy a sziklát csigákkal, dinoszauruszokkal és ősemberekkel fessék színesre! Rettenetes és nevetséges, de ugyanakkor vicces is..

Nov 26_049
On this day, 26. Nov I had an anniversary baceuse 2 years earlier I was operated with kind of pancreatic cancer, Victoria comes from the word ‘victory’ showing that 🙂

Nov 26_045

Nov 26_037b
After the Country lunch / A vidéki ebéd után
Nov 26_037we went to a Tobacco Farm. There are a lot of such farms, we visited one of them. They showed us around,
elmentünk egy dohány ültetvényre. Sok ilyen gazdaság van, meglátogattuk az egyiket. Körbevezettek,
Nov 26_083

Nov 26_071

Nov 26_069

Nov 26_075_Fotor

Nov 26_077

Nov 26_074 they explained to us how the tobbaco is made. The method is the same for 200 years, the plants are picked by hands, then they are dried for 1 month in barns until they turn brown. For fermentation a special mixture of pinapple, vanilla, cinnamon etc is used and after that the cigars are rolled.
elmagyarázták, hogyan készül a dohány. A módszer 200 évre ugyanaz, a növényt kézzel szedik, majd 1 hónapig szárítják a pajtában, amíg bebarnul. Ananász, vanília, fahéj stb. egy speciális keverékét használják ezután a dohánylevelekre, majd ezt követően tekerik fel a szivarokat.
Nov 26_055_Fotor_Fotor

Nov 26_053_Fotor

Nov 26_056b

Nov 26_056d

Nov 26_056

Nov 26_056e

Nov 26_056f
1 cigar was about 20 $… Cuban cigars are World famous…and very expensive… 🙂
1 szivar körülbelül 20 $ … A kubai szivar világhírű … és nagyon drága … 🙂
Nov 26_068

Nov 26_068b
I heard some interesting stories about the cigars too: Christopher Columbus found native Cubans smoking tobacco leaves. It was exported to Europe and smoking cigars became popular for wealthy men. The Cuban government buys 90% of the tobacco and the locals are allowed to keep 10% for themselves. Huhh, tough…

In the Indian Cave (Cueva del Indio) we had a small boat ride on the underground river that flows through the cave. (I will never again go to a cave, we were waiting there for the boat in lines for at least 30 minutes, I even had a claustrophobic feeling down there).
Néhány érdekes történetet hallottam a szivarokról: Columbus Kristóf találkozott először a szivar őskori változatával, a helyi indiánok dohányleveleket szivtak. Európába exportálták és a szivarok ezután népszerűvé váltak a gazdag emberek körében. A kubai kormány a dohány 90% -át megvásárolja a és a helyiek 10% -ot tarthatnak meg. Huhh, kemény …
Az indiai barlangban (Cueva del Indio) egy kis hajóút volt a földalatti folyón, amely keresztülfolyik a barlangon. (Soha többé nem megyek barlangba, legalább 30 percig várakoztunk a csónakra, még klausztrofóbiás érzésem is volt ott).
Nov 26_085

Nov 26_094_Fotor
Later from a lookout point we had a beautiful view of the Valley. / Az utolsó egy kilátó volt, ahonnan látni lehetett a Vinales Völgyet.
Nov 26_098_Fotor
The day was long, we arrived back to our hotels at around 22.00.
So this is the ususal program if you would like to go from Havana to the Vinales Valley, one day in the village is enough in my opinion, but then another side of Cuba you can discover.
Hosszú nap volt, kb 22.00 körül érkeztünk vissza a szállodáinkhoz.
Tehát ez a megszokott program, ha Havanánból a Vinales-völgyhöz akartok menni, egy nap a vidéken elég az én véleményem szerint, de itt fel lehet fedezni Kuba egy másik oldalát.
Vicky

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.