SOZOPOL vs. NESSEBAR – Two beautiful Towns on the Black Sea Coast / SZOZOPOL vagy NESSZEBÁR – Két gyönyörű város a Fekete-tenger partján

Not everyone would go on holiday to Bulgaria. It is not famous for an exciting landscape like Lanzarote (no, here are rather mountains and lakes like the Rila Lakes), for culture like Sicily, for amazing beaches like the Maldives just some examples that pop into my mind. But there are also some things to see here at Sunny Beach. I write AT Sunny Beach because on Sunny Beach there is nothing to see except more than 400 hotels, thousands of shops, restaurants, bars, party venues.
No, in the nearby there is NESSEBAR, which is on the list of the UNESCO World heritage sites and a bit more far is SOZOPOL.
Nem mindenki menne nyaralni Bulgáriába. Itt a táj nem olyan izgalmas, mint Lanzaroten (nem, itt hegyek és tavak vannak, mint Rilai tavak), nincs olyan gazdag kultúrája, mint például Szicíliának, nincsenek olyan csodálatos strandok, mint például a Maldív-szigeteken, csak néhány példa, ami épp most eszembe jut. De van néhány dolog, amit itt látni kell Napospart közelében. Nem a Naposparton, mert itt nincs mit látni, maximum a több mint 400 szállodát, több ezer üzletet, éttermet, bárt, szórakozóhelyet.
Itt érdemes megnézni NESSZEBÁR városát, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel és az egy kicsit messzebb található SZOZOPOL-t.
Nessebar_16

Nessebar_53

Nessebar_37

DSC_1271

You can visit the Old Town of Sozopol from Sunny Beach by bus or you can go on an excursion – which is more comfortable – and then not only Sozopol but you will see the River Ropotamo too.
Szozopolba mehettek busszal vagy részt vehettek szervezett kiránduláson – ami sokkal kényelmesebb – és akkor nem csak Szozopolt fogjátok látni, hanem a Ropotamo folyót is.
DSC_1179_Fotor It is a Natural Reserve, there are many species of birds, fish and you can go on a short boat trip there. The Ropotamo is also called the Bulgarian Amazon, because its shores are so exotic…
Ez egy Természetvedelmi rezervátum, sok madárfaj, hal él itt és egy rövid hajóúton is részt lehet venni. A Ropotamot a bolgár Amazonasnak is nevezik, mert annyira egzotikus …

Sozopol is one of the oldest towns on the Black Sea coast in Bulgaria. It has a long history: Greek colony (Apollonia), part of the Byzantine, Bulgarian and Ottoman Empires, part of Bulgaria since the 19th century.
Szozopol a Fekete-tenger partjának egyik legrégebbi városa Bulgáriában. Hosszú története van: görög kolónia volt (Apollonia), a bizánci, bolgár és oszmán birodalmak része, Bulgáriához tartozik a 19. század óta.
DSC_1214h

DSC_1209b

DSC_1252

DSC_1248

The town is full of cobbled streets and pretty wooden houses.
A város tele van macskaköves utcákkal és csinos kis faházakkal.
DSC_1273

DSC_1235

DSC_1277

DSC_1276b

DSC_1269But not only those rather some nice beaches you can find here too,
Vannak gyönyörű strandok is,

a harbour with small boats / egy kikötő kis csónakokkal
DSC_1344_Fotor
and a very nice beach promenade. és egy tengerparti sétány.

Let’s not to forget that in the Archeological Museum you can find the Vampire of Sozopol: The remains of a skeleton pierced with an iron bar in the heart. It is believed he was a very cruel nobleman and the locals made sure he wouldn’t rise from the grave. Well, Romania with its Count Dracula is in the nearby.

Ne felejtsük el, hogy a Régészeti Múzeumban megtalálható a szozopoli Vámpír maradványa: Egy csontváz, aminek a szíve egy karóval van átfúrva. Egy nagyon kegyetlen nemesember lehetett és a helyiek igy akarták elérni, nehogy visszatérjen a tulvilágról. Nos, itt vannak hasonlóak, Románia a gróf Drakulával a közelben van….

 

Nessebar is very similar to Sozopol and is not that far from Sunny beach. You can go there by bus or you can take the small tourist trains. I was a bit lost in the streets of Nessebar the first time I went there, they are so similar but I must confess it is more charming than Sozopol.
It is on a peninsula and it is more than 3,000 years old. It was a Thracian settlement, then the Greeks came, the Romans, it was part of the Byzantine Empire, Bulgarian Empire, it was an Ottoman province and slowly from the 19th century it started to develop.
The symbols of Nessebar is the windmill that can be found at the entrance of the Old Town.
Nesszebár nagyon hasonlít Szozopolhoz és nincs is olyan messze Naposparttól. Busszal vagy kis turistavonatokkal lehet eljutni oda. Kissé elvesztem Nesszebár utcáin, amikor először ott voltam, az utcák nagyon hasonlóak, de be kell vallanom, én sokkal bájosabbnak találtam, mint Szozopolt.
Egy félszigeten található, több mint 3000 éves történelemmel rendelkezik. Thrák település volt, majd a görögök jöttek, a rómaiak, a bizánci birodalom része volt, a bolgár birodalomé, az Oszmán birodalomé és lassan a 19. századtól kezdett fejlődni.
Nesszebár szimbóluma az óváros bejáratánál található szélmalom.
Nessebar_40

Nessebar_46Now the most important attractions are the 40 Eastern Ortodox churches (some just ruins)
A legfontosabb látnivalók a 40 ortodox templom (néhánynak csak romjai)
Nessebar_05

Nessebar_02

Nessebar_38

Nessebar_31and the wooden houses. és a faházak.
Nessebar_20

Nessebar_30

Nessebar_55
These wooden houses (similar in Sozopol) built in the 19th century are typical of the Black Sea architecture. They are very romantic 🙂
A XIX. Században épült faházak (hasonlóak vannak Szozopolban) nagyon romantikusak 🙂

Nessebar vs Sozopol
Nessebar is in the nearby, Sozopol is more far. Nessebar is more beautiful (in my opinion) with the small narrow streets and the many wooden houses, Sozopol is more quiet, less tourists visit it. In Nessebar there are more restaurants (Bulgarian, fish..etc) than in Sozopol.
Nesszebár vagy Szozopol
Nesszebár közelebb van Naposparthoz, Szozopol messzebb van. Nesszebár gyönyörűbb (véleményem szerint) a kis keskeny utcákkal és a sok faházzal, Szozopol csendesebb, kevesebb turistát lehet találni. Nesszebárban több étterem található (bolgár, hal stb.), mint Szozopolban.Nessebar_25
Your decision which one you would visit, I would suggest both if you are in the nearby.
A Ti döntésetek, melyiket látogatjátok meg, azt javasolnám mindkettőt, ha már a közelben vagytok.
Vicky

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.