Good Morning, Saigon – CITY TOUR / Jó reggelt, Saigon

I never thought I would have been so impressed by a city. During my South Asia trip (Phuket – Singapore – Kuala Lumpur – Saigon (Ho Chi Minh City) – Siem Reap – Bangkok – Phuket) it was one of my favourite ones.

I don’t know why I love SAIGON so much. Maybe because of the chaos, maybe because of the “nostalgic feeling” I got from visiting the most important sights of the city including the War Museum, maybe because the people were the friendliest ones I met in South-East Asia. It has a special place in my heart and in my memories.

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy hatással lehet rám egy város. A délkelet-ázsiai utazásom során (Phuket – Szingapúr – Kuala Lumpur – Saigon (Ho Si Minh-város) – Siem Reap – Bangkok – Phuket) ez volt az egyik kedvencem.

Nem tudom, miért, de szeretem SAIGON-t. Talán mert olyan kaotikus, talán a “nosztalgikus érzés” miatt amit a város nevezetességeinek (beleértve a Háborús emlékmúzeumot) megnézése alatt éreztem, talán azért, mert itt voltak a legbarátságosabbak a lakosok. Különleges helye van a szívemben és az emlékeimben.

aakkk03

aakkk02

aakkk04

I saw there a lot although I didn’t stay there for such a long time. I went on 2 excursions to the Mekong Delta, including visiting floating markets, coconut factories, rice fields, boat ride along the river.
Sok mindent láttam, bár nem tartózkodtam ott hosszú ideig. Két kirándulásra is elmentem a Mekong-delta vidékére, meglátogattunk helyi piacokat, kókuszgyárat, rizsföldeket és hajóztunk a Mekong folyón.
The Mekong Delta Experience in Vietnam / Utazás a Mekong folyó vidékén Vietnámban

I went to the Cao Dai Tempel, the center of a Vietnamese religious movement and I went to the Cu Chi tunnels too, where the Vietkong soldiers were hiding from the U.S. army during the Vietnamese War.
Elmentem a Cao Dai templomba, egy vietnami vallási mozgalom központjába és elmentem a Cu Chi alagutakhoz is, ahol a Vietkong katonák az amerikai hadsereg elől rejtőzködtek a Vietnami háború idején.

And I went on a Saigon City Tour to see the most important sights and get some information about the history too.The tour began at 8.00 from the office of TNK tours, it cost about 15$. First we visited the War Remnants Museum (entrance was 50.000 VND) where we could get to know the history of the Vietnam War, effects of the war, victims, weapons, pictures of the people and military vehicles. It was terrible, I couldn’t take pictures of all the photos inside because some of them were disgusting. What the bombs, chemicals (like the ‘Agent Orange’) did to them and to their children is without words.
És természetesen elmentem egy Saigon-i városnéző túrára, hogy megnézzem a legfontosabb látnivalókat. A túra 8 órakor kezdődött az irodától, 15 dollárba kerül. Először meglátogattuk a Háborús emlékmúzeumot (War Remnants Museum) (belépő 50.000 VND), ahol megismerhettük a vietnami háború történetét, a háború hatásait, az áldozatokat, a fegyvereket, láttunk képeket és katonai járműveket. Rettenetes volt, nem tudtam fényképet készíteni minderől, mert némelyik fotó undorító volt. Amit a bombák és a vegyi anyagok (mint például az ‘Agent Orange’) okoztak, megnyomorították őket és a gyermekeiket is.
aakkk08

aakkk09

aakkk10
I read that the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs believed that there were 500,000 children born with birth defects while 4.8 million people were exposed to it from 1961 to 1971.
After that coffee and tea shop (commission to the guide:) came the Thien Hau Pagoda. It is a Buddhist temple dedicated to the Chinese sea goddess, Mazu.
Azt olvastam, hogy a vietnami Külügyminisztérium szerint 500 000 gyermek született születési rendellenességgel, miközben 4,8 millió ember volt kémiai vegyszerek áldozata 1961 – 1971 között.
Ezt követően egy kávé ~ és tea üzletbe mentünk (jutalék az idegenvezetőnek:) majd a Thien Hau Pagodához. Ez egy buddhista templom, amelyet a kínai tenger istennőnek, Mazu-nak szenteltek.

It is popular for its incenses, everywhere you find them burning, even from the ceiling. Mindenhol füstölők vannak, még a mennyezeten is égnek.
aakkk11

aakkk13
Before lunch we also visited a market, took a lot of pictures of the sellers, fishermen there and even bought a cute Vietnamese hat 🙂
Ebéd előtt meglátogattunk egy piacon, sok képet készítettem az eladókról, a halászokról és még egy vietnami kalapot is vásároltam 🙂
aakkk05

aakkk07

aakkk01

aakkk18
The last stop was at the Reunification Palace. Inside you can find a war room and a telecommunications center. It was the site of the end of the Vietnam War, when a North Vietnamese Army tank entered on 30th April in 1975.
Az utolsó megálló az Újraegyesítési Palotánál (Reunification Palace) volt. Ez volt a vietnami háború végének helyszíne, amikor is egy észak-vietnami tank belehajtott a palotába 1975. április 30-án.
aakkk19aakkk06
And we also went to a wood carving factory, where we could find beautiful wooden pictures, boxes, other decorations and furniture.
Még azért elmentünk egy gyárba is, ahol gyönyörű fából készült képeket, dobozokat, egyéb dekorációkat és bútorokat lehetett találni és vásárolni.

We arrived back at the starting point at around 18.00 and I was really amazed by this country and the people 🙂 Olyan 18.00 körülre értünk vissza a kiindulási ponthoz, nagyon jól éreztem magam az út során.
Suggestions: Book organized tours in the Pham Ngu Lao area, there are many agencies, the excursions are very cheap (8 – 14 $ for a whole day with lunch…) Otherwise you can’t see that many things in one day by yourself! (Thanks to the weather too, it is exhausting at that heat to discover everything alone with e.g. Public transport)
What I remember about Saigon (I prefer this name) are: French colonial buildings, Vietnam War memorials (tanks, posters), crossing the street while praying not to be hit by a scooter (you must walk slowly, stopping and not running to the other side), watching early morning Tai Chi exercise in the park, delicious Vietnamese dishes (yummy), sudden heavy rain that stopped 30 minutes later, the constant humidity…
Javaslatok: Foglaljatok szervezett túrákat a Pham Ngu Lao térségben, sok ügynökség van, a kirándulások nagyon olcsók (8 – 14 $ egész nap ebéddel). Ellenkező esetben nem láthattok ennyi mindent egy nap alatt (A páratartalom nagyon magas, kimerítő a hőségben, hogy egyedül például tömegközlekedési eszközzel fedezzétek fel a várost)
Amire Saigonról emlékszem (ezt a nevet jobb szeretem, mint Ho Chi Minh): francia gyarmati épületek, vietnami háborús emlékhelyek, átmenni az út másik oldalára imádkozva nehogy elüssenek a motorok (lassan kell setálni, meg-megállva, nem átrohanva), korai reggeli Tai Chi edzés figyelése a parkban, finom vietnami ételek, hirtelen leszakadó eső, amely 30 perccel később hirtelen eláll, állandó páratartalom …

 

Some sights I didn’t see or I don’t remember seeing, because we just passed by, the Notre Dame Cathedral, the City Post Office, the Opera House or the Hotel Majestic… Maybe next time. But when I visit Vietnam next time, I would rather go to see the Halong Bay (too).
Néhány nevezetességet nem láttam, vagy nem emlékszem, hogy láttam-e, mert csak elhaladtunk mellette, mint például a Notre Dame-katedrális, a Posta, az Operaház vagy a Hotel Majestic … Talán legközelebb. Ám, ha legközelebb ellátogatok Vietnámba, inkább a Halong öblöt szeretném megnézni.
Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.