Trying to find the TreeTop Walk at the MacRitchie Reservoir in Singapore / A TreeTop Walk függőhíd nyomában a szingapúri MacRitchie Nemzeti Parkba

When I was in Singapore some years ago, I wanted to spend a whole day here, I saw amazing pictures of the bridge. Strange as it is almost no taxi driver knew what I was talking about. What Reservoir, what bridge??? TreeTop Walk? What is that?
At last I could find someone to take me to the entrance.
Amikor Szingapúrban voltam néhány évvel ezelőtt, úgy terveztem, hogy ebben a Nemzeti Parkban töltök egy egész napot és elgyaloglok a függőhídig. Csodás képeket láttam a parkról, ez adta az inspirációt. Furcsa, mert szinte egy taxis sem tudta miről beszélek. Milyen MacRitchie, milyen híd? TreeTop Walk? Mi az?
Végre találtam valakit, aki elvitt a bejárathoz.
MacRitchie_65_Fotor

MacRitchie_34_Fotor

I read it is 11 kilometres to reach the TreeTop Walk suspension bridge, ok I thought, not that difficult. Nana, but I didn’t think there the humidity would be about 80%. I was exhausted, totally tired at the end. It happened so that I entered the “wrong side” to the Reservoir and so it took longer to the bridge than entering from the other side. I know it now. I went out of the Reservoir the other side, it took half the time to get out. Anyway there are many trails through the forest.
Olvastam, hogy 11 kilométer gyaloglás vár rám, hogy elérjem a TreeTop Walk függőhidat. Oké, azt gondoltam, nem lesz olyan nehéz. Nana, de nem gondoltam, hogy a páratartalom 80% körüli lesz. Teljesen kimerült voltam a túra végén.
A gond az lehetett, hogy a “rossz oldalon” kezdtem a gyaloglást, így hosszabb ideig tartott a hídhoz érnem, mintha a másik oldalról kezdtem volna. Most már tudom. A hídtól kifelé menni fele annyi idő volt, mint a hídhoz. Van pár túravonal az erdőben, ez tény.
MacRitchie_77
The Treetop Walk is the main attraction, it is a 250-metre aerial free standing suspension bridge spanning the two highest points within MacRitchie.
A Treetop Walk a fő vonzereje a Nemzeti Parknak, ez egy 250 méteres szabadon álló függőhíd, amely a MacRitchie két legmagasabb pontja között helyezkedik el.
MacRitchie_47

MacRitchie_49
The bridge itself looks amazing, the jungle is very exciting, I saw some monkeys too. PS I don’t know how some were able to do jogging there, unbelievable what kind of stamina they would have… No wonder there were so many doing sports, I read the trails are used as cross-country running routes… It is Singapore’s largest reservoir.
Maga a híd csodálatos, a dzsungel nagyon izgalmas és láttam majmokat is.
Utóirat: Nem tudom, hogy vannak olyanok, akik ebben a hőségben és páratartalomban futnak a parkban, hihetetlen, hogy milyen állóképességgel rendelkeznek… Ám nem csoda, hogy sokan sportolnak itt, olvastam, hogy az ösvények futópályákként használatosak… Ez Szingapúr legnagyobb víztározója.

MacRitchie_75_Fotor_Fotor

MacRitchie_40_Fotor

MacRitchie_33_Fotor

 MacRitchie_24As I wrote I was dead tired after just walking to the bridge through the forest then getting out of it. I took a taxi, went to a McDonald’s (I didn’t have the strength to look for a proper meal), bought some green muffins 🙂
Mint ahogy azt írtam, borzasztóan fáradt voltam, miután csak elgyalogoltam az erdőben a hídig és vissza. Utána fogtam egy taxit és elmentem egy McDonald’s-hoz (nem volt erőm, hogy nagyobb horderejű ételt keressek), vásároltam néhány zöld muffint 🙂
MacRitchie_79and went home and fell onto the bed to sleep (it was about 5.00 p.m.!)
So here are some pictures of the MacRitchie Reservoir
hazament és bezuhantam az ágyba (kb. 17.00 óra volt csak!)
Itt van néhány kép a MacRitchie Parkról

Vicky

Useful sites about the MacRitchie Reservoir, TreeTop Walk
Wikipedia – MacRitchie Reservoir
National Parks Singapore – Macritchie Reservoir Park
VisitSingapore – MacRitchie nature reserve

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.