Jameos del Agua in Lanzarote – by Day & Night / Jameos del Agua Lanzarote-n – nappal és éjszaka

César Manrique was a great artist and architect, he created a lot of interesting things/sights on Lanzarote, where he was born. I honestly haven’t heard about him until I came here, although I like art and I am not ‘illiterate’ in it. Now I adore his works, the Jardin de Cactus is my favourite (I wrote about the Cactus Garden here), I love the Mirador del Rio, the Timanfaya Park (El Diabolo Restaurant, Ruta de los Volcanoes => here a post ‘It is like a Walk on the Moon in Lanzarote‘), I saw the Cueva los Verdes => Previous post “Bucket List for Lanzarote“.

The Jameos del Agua is also an architectural masterpiece! He transformed the cave into an auditorium, restaurant, bar and gardens. It was one of the first touristic sites created by him during the 1960’s.

César Manrique híres művész és építész volt, sok érdekes dolgot hozott létre Lanzarote-n, ahol született. Őszintén szólva nem hallottam róla, amíg ide nem jöttem, bár szeretem a művészetet és nem vagyok “analfabéta” a témában. Most már imádom a munkáit, a Jardin de Cactus a kedvencem (itt írtam a Cactus Gardenről=> Látogatás a Kaktusz kertben Lanzarote-n), imádom a Mirador del Riót, a Timanfaya Parkot (El Diabolo Étterem, Ruta de los Volcanoes = Olyan, mintha az ember a Holdon sétálna Lanzarote szigetén – korábbi bejegyzés), láttam a Cueva los Verdes => Előzmény “Bakancslista LANZAROTE szigetére“.

A Jameos del Agua is építészeti remekmű! Cesar Manqirue a barlangot egy étteremel, bárral és kertekkel rendelkező koncertteremmé alakította át. Ez volt az első turisztikai központ, amelyet az 1960-as években hoztak létre.IMG_1303

IMG_1260

The Jameos del Agua was formed when the Monte Corona volcano erupted 4,000 years ago. Together with the Cueva de los Verdes (Green Cave) it is inside the Tunnel of Atlantis. This cave system is the largest underwater volcanic tunnel in the world with its 1,5 kilometers.

I visited the Jameos del Agua many times, I can write here about it a bit, plus let’s not forget my photos of course 🙂

The Jameos del Agua is in the North of Lanzarote in the area of Haria. You can park your car at the entrance, the ticket costs 9 EUR.

After you enter the Jameos del Agua you must go down on the stairs to the entrance of the cave. There is a small restaurant here, where the concerts take place.

A Jameos del Agua akkor alakult ki, amikor a Monte Corona vulkán 4,000 évvel ezelőtt kitört. A Cueva de los Verdes (Zöldbarlang) mellett az Atlantisz alagút-on belül található. Ez a barlangrendszer a világon a legnagyobb víz alatti vulkanikus alagút, 1,5 kilométer.

Több alkalommal is meglátogattam a Jameos del Agua-t, ezért irok róla és teszem fel a képeimet, hogy kedvet csináljak a meglátogatására.

A Jameos del Agua Lanzarote északi részén található Haria közelében. Parkolni lehet a bejáratnál, a jegy ára 9 EUR.

Miután beléptek a Jameos del Agua-ba, le kell menni a lépcsőn a barlang bejáratáig. Itt van egy kis étterem, ahol a koncertek kerülnek megrendezésre.IMG_1293

There comes a small lake, where you can find the blind albino crabs, they only live here on Lanzarote. Cesar Manrique used these crabs to be the symbol of the Jameos del Agua, a huge statue of a crab you can find at the entrance of this attraction. Not only this symbol Manrique created, rather the symbol of Miradol del Rio lookout point (fish) and the symbol of the Timanfaya Park (the fire devil – El Diabolo). The artist was very much into the details, even the handles of some doors are crab shaped.

Jön egy kis tó, ahol a vak albínó rákokat találják, amik csak Lanzarote-n élnek. Cesar Manrique ezeket a rákokat használta a Jameos del Agua szimbólumául, egy rák nagy szobra a bejáratánál található.

Nem csak ezt a szimbólumot kreálta Manrique, hanem a Miradol del Rio szimbólumát (hal) és a Timanfaya Park szimbólumát (tűz ördög – El Diabolo).

A művész nagyon figyelt a részletekre, még az ajtók fogantyúi is rák alakúak.IMG_1302

IMG_1294

You must cross the lake on a narrow path to the exit of this part of the cave and go up on the stairs to the artificial lake decorated with tropical plants.
Át kell menni a tó mellett egy keskeny úton a barlang kijáratához és fel kell menni a lépcsőn a trópusi növényekkel díszített mesterséges tóhoz.
IMG_1261

IMG_1300

IMG_1297

Behind the artificial lake you can find the auditorium, where sometimes classical concerts take place (very rarely, the concerts Tuesday and Saturday nights take place at the restaurant near the entrance). The acoustics are fantastic not only here but in the whole cave.
A mesterséges tó mögött található a koncertterem, ahol néha klasszikus koncerteket rendeznek (nagyon ritkán, a koncertek kedd és szombat esténként a bejáratnál lévő étteremben kerülnek megrendezésre). Az akusztika fantasztikus, nemcsak itt, hanem az egész barlangban.
IMG_1299

IMG_1298

On the way up again on the stairs you reach a nice point from where you can take pictures of the whole artificial lake (ok, it is a bit fake, but decorative).
A lépcsőn felfelé haladva egy szép kilatóhoz értek, ahonnan képet lehet készíteni az egész mesterséges tóról (igaz, kissé túl művi, de azért szép).
IMG_1295

And then comes a small Museum, the Casa de los Volcanes (House of the Volcanoes), where you can find information about volcanoes, how they function, there are simulation machines to try out, there is a small room with mirrors to take funny pictures.
Aztán jön egy kis múzeum, a Casa de los Volcans (Vulkánok Háza), ahol információt találnak a vulkánokról, hogyan működnek, vannak szimulációs gépek, van egy kis szoba tükrökkel, ahol vicces képeket készíthetnek .
IMG_1296

When it gets dark, the Jameos del Agua gets a mystical atmosphere. You can visit it in the evening Tuesdays and Saturdays. I read on its website that it is open on Wednesdays till 12.30 am too. On Tuesdays there is a Menu, on Saturdays it is Á la Carte and at these nights there is a folk music concert, a timple concert. The timple is a traditional guitar of the Canary Islands. I could find a picture of it, here you are.
A561E07B-6E2A-415F-98BD-FE9A0B450E52-45569-0000155B92B1D66C

I think it is worth visiting the Jameos del Agua in the evening too, it looks different 🙂

Amikor besötétedik, a Jameos del Agua misztikus hangulatot kap, kedden és szombaton este van nyitva. Kedden menü van, szombaton A la Carte és mindkét este folklór-koncert, egy timple koncert. A timple egy hagyományos gitár a Kanári-szigeteken.

Érdemes meglátogatni a Jameos del Agua-t este is, teljesen másképp néz ki 🙂

IMG_1292

IMG_1259

IMG_1258 I went on Saturday evening only to see the sight not to have dinner nor to listen to the music. If you would like to have entertainment and food too, that would cost 39 EUR.

Hope it brings the mood to visit the Jameos del Agua in Lanzarote.

Én szombat este mentem, nem vacsoráztam ott és nem maradtam a koncertre sem. Ha szeretnétek szórakozást és finom falatokat is, akkor ez 39 EUR.

Itt vannak a képeim erről a látványosságról. Remélem, kedvet kaptok, hogy Lanzarote-n meglatogassátok a Jameos del Agua-t!

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.