Not Barefoot in the Park / Nem mezítláb a parkban

I just wanted to go for a walk in the Park, emphasising: not barefoot :). If you are a big movie fan like me from the title you know which park I am talking about: Yes, the Central Park (and Robert Redford…).
Csak sétálni akartam a parkban, hangsúlyozom: nem mezítláb :). Ha Ti is nagy film rajongók vagytok, úgy mint én, a címről tudjátok, melyik parkról beszélek: Igen, a Central Parkról (és Robert Redford …).
IMG_1224

IMG_1218My hotel was next to it so I saw from my room through the window that the sun was shining. I opened the window and it was pretty ok to go out in a hoodie and in long sweat-pants. Hmmm, in November maybe it wasn’t the best idea of my life.
A Central Park a szállodám mellett volt, így láttam a szobámból az ablakon keresztül, hogy a nap ragyog. Kinyitottam az ablakot és nagyon jól volt az idő, igy egy kapucnis pulcsinban és treningnadrágban indultam el. Hmmm, Novemberben talán nem ez volt az életem legjobb döntése.
IMG_1219

Anyway, yes, the Central Park is huge 4 km x 800 m and yes, there are a lot of things to see there. Of course I didn’t see everything, of course I didn’t become an expert of the park, of course I can’t give you here advice of how to discover it. Maybe only one thing, download also a map of the park in your telephone like I did, it can help a lot…
Igen, a Central Park hatalmas 4 km x 800 m és igen, sok mindent lehet látni. Természetesen nem láttam mindent, természetesen nem lettem szakértője a parknak, természetesen nem tudok tanácsokat adni arra, hogyan fedezzétek fel. Talán csak egy dolog, töltsétek le a park térképét a telefonotokra, amit magatokkal visztek, mint én, sokat segíthet …
IMG_1227

I will not copy paste information about the Central Park, please check the wikipedia. Here my pictures speak…

Strawberry Fields is where John Lennon was shot, there is written ‘Imagine” after Lennon’s famous song.

Nem akarom másol-beilleszteni a Central Parkra vonatkozó információkat, arra ott a wikipedia. Itt a képeim beszélnek …

Strawberry Fields, ahol John Lennont lelőtték, a földre “Imagine” van irva Lennon híres dala után.IMG_1226

IMG_1229

The Bethesda Fountain and Terrace (You could see it in many movies): the fountain is also called Angel of Waters
Bethesda-szökőkút és terasz (sok filmben látni): a szökőkút másik neve a Vizek Angyala
IMG_1223

IMG_1215

IMG_1216

Conservatory Water
IMG_1222

 The Bow Bridge is an iron cast bridge completed in 1862
Bow Bridge: vasöntvény híd 1862-ben készült
IMG_1225

Who doesn’t know Andersen and his stories from his/her childhood? He has a statue here, which is popular among children not because they can climb on it but because Saturday mornings in the Summer there are storytelling hours. Lovely 🙂
Ki nem ismeri Andersen-t és az meséit gyermekkorából? Itt van egy szobor, amit a gyermekek nagyon szeretnek, nem csak azért, mert felnak tudna mászni rá, hanem mert nyaranta szombat reggelenként mesedélután van itt .
IMG_1221

The Jaqueline Kennedy Onassis Reservoir is Central Park’s main attraction
Jaqueline Kennedy Onassis víztározó: a Central Park fő attrakciója
IMG_1228

I was lost (as usual, I am lost everywhere) and couldn’t find the way back to my hotel. I know, I just should have gone backwards (thanks for the advice), but I wanted to see other parts of the park while visiting so I went to the wrong direction. My ears, hands and nose were frozen, then I found the way out and I walked from the other end backwards towards my hotel. Nah, not such an interesting story, but it is a photo blog, so why not posting my pictures…
Elvesztem (mindig, mindenütt elveszem) és nem találtam utat vissza a szállodámhoz. Tudom, vissza kellett volna mennem ugyanazon az úton, ahol jöttem, de a park más részeit is szerettem volna látni, ha már ott voltam, így rossz irányba indultam. A fülem, a kezem és az orrom átfagyott, aztán végül megtaláltam a kijáratot és a park másik végétől elindultam a szállodám felé. Nah, nem olyan érdekes történet, de ez egy fotó blog, miért ne mutathatnám meg a képeket …

More blog posts about my trip to New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana here / Több blog bejegyzés a  New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana utamról itt: 

BUCKET LIST for a Holiday to New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana / Bakancslista: New York City – Fort Lauderdale – Playa del Carmen – Havana

Key West just for a Day / Key West csak egy napra

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.