The obligatory Godfather Tour in Sicily / A kötelező keresztapa túra Szicíliában

I have already written in a previous post that ‘When in Sicily do as the Sicilians do…’.  The first thing that comes to everyone’s mind about Sicily is the Mafia, then Corleone, then the Godfather movies. You can visit near Taormina 2 iconic spots connected to this famous movie and imagine to be a bit ‘Sicilian’.
Egy egész nyarat töltöttem Taormina/Giardi Naxosban, már korábban írtam, Sziciliáról. Az első dolog, ami mindenkinek eszébe jut Szicíliárol, a maffia, majd Corleone, majd a Keresztapa filmek. Taorminából el lehet látogatni a híres filmhez kapcsolódó 2 ikonikus helyszínre , ahol kicsit “szicíliai”-nak érezhetitek magatokat.
When in Sicily do as the Sicilians do and cook some Italian dishes / Ha Szicíliában élsz, élj úgy, mint a sziciliaiak és főzz valami finom olasz ételt

IMG_0574

IMG_0573

IMG_0592

I spent a whole summer some years ago in Sicily Taormina/Giardini Naxos and one afternoon our whole team went on a team jolly to see the Godfather movie spots. The difference between my feedback about this tour and the many others’ is that that I saw the Godfather, I agree the actors were amazing, it is a classic, but I hardly remember much of it. I am not a fan of this movie, but I found the villages charming 🙂
Egy egész nyarat töltöttem néhány évvel ezelőtt Szicíliában, Taormina / Giardini Naxosban és egy délután az egész team-ünk el ment, hogy láthassa a Keresztapa film helyszineit. A különbség az én bejegyzésem és sok más interneten található bejegyzés között, hogy láttam a Keresztapa, egyetértek azzal, hogy a színészek elképesztőek, de alig emlékszem a filmre. Nem vagyok rajongója ennek a filmnek, de a falvakat bájosnak talaltam 🙂
IMG_0638

Now I know where some scenes were filmed, in the Sicilian villages of Savoca and Forza d’Agro outside Taormina. I read that Corleone was even in the 1970s too developed to film there that is why the directors chose these 2 villages. What scene was filmed in which area(s) of the town(s) I wouldn’t like to copy and paste from another articles.

The most famous spot in Savoca is the Bar Vitelli. It is in a 200-year-old building and inside are the Godfather movie relics and souvenirs.

Most már tudom, hogy hol rendeztek néhány jelenet a szicíliai Savoca és Forza d’Agro falvakban Taorminától nem messze. Olvastam, hogy Corleone falu már az 1970-es években is túlságosan fejlett volt ahhoz, hogy helyszínnek használják a film egyes részeihez, ezért választottak ezt a két másik falut. Melyik jelenetet forgatták, melyik a városban nem részletezem.

Savoca leghíresebb helyszine a Bar Vitelli. Egy 200 éves épületben van, belül pedig a Keresztapa film emlékei és ajándéktárgyai találhatóak.IMG_0584

In front of the Bar Vitelli is a modern sculpture of the director Francis Ford Coppola. There is also a wedding church from the movie here.

The Capuchin monastery is a few hundred metres away where, until the end of the 19th century, the town’s most important people were mummified. Now there are about 30 mummies in glass coffins. It is nothing comparing to the Capuchin Monastery in Palermo with the hundreds of mummies, but it has a nice atmosphere.

A bár előtt egy modern szobor van, a rendező Francis Ford Coppoláról. Itt van egy templom is, amit egy esküvőnél használtak a filmben.

A kapucinus kolostor néhány száz méterre található, itt a 19. század végéig a város legfontosabb embereit mumifikáltak. Most körülbelül 30 múmia van üveg koporsókban. Semmi sem hasonlítható a palermói kapucinus kolostorban lévő több száz múmiához, de érdemes ezt is megnézni. Who is afraid of the Capuchin Catacombs and the Monster Villa in Sicily? / Nem félünk a Kapucinus katakombáktól és a Szörny Villától SzicíliábanIMG_0762

IMG_0637

The sleepy streets in Forza d’Agro were also something I will remember. Balconies overlooking the streets, flowers at the balconies, narrow streets, small restaurants with Italian pasta and a lot of steps everywhere.
A Forza d’Agro álmos utcáira szintén emlékezni fogok. Az utcára néző erkélyek, virágok az erkélyeken, kis éttermek olasz tésztával, keskeny utcák és sok lépcső mindenütt.
IMG_0582

IMG_0763

IMG_0589

If you have already seen almost everything for example at Taormina/Giardini Naxos the Amphitheatre, the Etna, Siracusa that is built on an ancient Greek settlement, Agrigento and the Valley of the Temples, the Aeolian Islands (Lipari & Vulcano and Stromboli & Panarea), Palermo, the capital of Sicily then you can go to visit the Gadfather’s villages too.
Fél nap alatt meg lehet nézni ezt a 2 falut. Ha már szinte mindent láttatok például Taorminában a görög Amfiteátrumot, az Etnát, Siracusa-t, amely egy ősi görög településre épült, Agrigentóban a Templomok völgyét, a Lipari szigeteket (Lipari & Vulcano és Stromboli & Panarea), Palermót, Szicília fővárosat, akkor meg lehet látogatni a „Keresztapa falvakat” is.

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.