The Road Full of Rebel Monkeys and Pilgrims in Jaipur, India / Egy utca az indiai Jaipurban tele vad majmokkal és zarándokokkal

There is a temple near Jaipur called Monkey Temple (Galta Ji), because of the dozens of wild monkeys living in that area. It is a Hindu pilgrimage site, about 10 kilometes from Jaipur. When we spent in India some years ago about 20 days visiting Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Mumbai and Varanasi, I thought it was a great idea to see this sight too, not because of its beauty (it is nothing compared to the Taj Mahal or to the Jaipur Castle) but because we have never seen so many monkeys living in the streets, following you for food, playing in front of you with their babies.
Van egy templom Jaipur közelében, amit Majom templomnak neveznek (Galta Ji), mert több tucat vad majom él itt. Ez egy hindu zarándokhely, mintegy 10 kilométerre Jaipurtól. Amikor néhány évvel ezelőtt 20 napot töltöttünk Indiában meglátogattuk Delhit, Agrat, Jaipurt, Jodhpurt, Mumbait és Varanasit. Úgy gondoltam jo ötlet lenne elmenni ide, nem az épület szépsége miatt (ez semmi ahhoz képest amilyen a Taj Mahal vagy a jaipuri vár), de mivel még soha nem láttunk ennyi majmot, akik az utcán élnek, akik követnek az ennivalóért, akik az utcán játszanak a kicsinyeikkel, igy elhatároztuk, hogy megnézzük.

IMG_0948

IMG_0944

IMG_0932

So from Jaipur centre, where we had our hotel, we went by tuk-tuk (motor taxi) to this temple. All around was rubbish at the bottom of the hill from where we had to go up to the temple.
Tehát Jaipur központjából, ahol a hotelünk volt, elmentünk tuk-tuk-kal (motor taxi) a templomhoz. Körös-körül volt szeméttel a domb alján, ahonnan el kellett indulnunk felfelé a templomba.

IMG_0938We started our trip up and we just left the gate and met already the first monkeys. There were locals feeding them but we were prepared too with some food (cookies, biscuits, nuts).
Alig kezdtünk el felfele menni, máris találkoztunk az első majommal. Voltak helyiek, akik etették őket, de mi is felkeszültünk és vittünk ételt (sütit, kekszet, diót).
IMG_0939

IMG_0941

IMG_0937

There were bigger ones and a lot of babies too, in the same time 10-20 of them surrounding us.

On the way up on the hill you can see not only monkeys but also cows (they are holy animals here, you mustn’t touch them, mustn’t eat them, they wander around every city), goats, pigs and dogs and cats. All are street animals, so I suggest you not to touch any of them if you don’t want to get illnesses.
Voltak nagyobbak és sok kis majom is, egyszerre 10-20 vett körbe minket. AZ úton felfelé nem csak majmok voltak, hanem tehenek (szent állatok itt, nem érheti meg őket senki, nem eszik meg őket, csak úgy sétálgatnak minden városban), kecskék, disznók és kutyák és macskák. Mindegyik utcán elő állat, ezért javaslom, hogy ne érjen senki hozzájuk, ha nem akar valami betegséget elkapni.
IMG_0925

Of course not only animals are there but rather pilgrims. Természetesen nem csak állatok voltak, hanem zarándokok is.
IMG_0929In the Hindu religion it is not obligatory for Hindus to undertake pilgrimage during their life. Although most Hindus go on such a journey for example to Varanasi in India. At these temples there is a natural spring that flows into water tanks in which the pilgrims bathe. According to the legend a Saint had lived here.
During our visit they were sitting in the streets watching the people walking there. I shot some photos of them.
A hindu vallás nem teszi kötelezővé, hogy a hinduk vállaljanak zarándoklatot életük során., bár a legtöbb hindu elmegy egy ilyen útra, például Varanasiba. Ennél a templomnál van egy természetes forrás, ami beleömlik a víztartályokba, amelyben a zarándokok fürdenek. A legenda szerint egy Szent élt itt. Látogatásunk során ezek a zarándokok az utcán ültek és az embereket szemlélték, akik ott sétáltak. Csináltam róluk pár jó fotót.
IMG_0943

IMG_0933

IMG_0934

IMG_0945

The buildings on the road up to the temple are mostly abandoned, it is a pity they weren’t restored.
Az épületek az úton többnyire elhagyottak voltak, kár értük, hogy senki nem állitotta vissza őket eredeti állapotukba.
IMG_0931

IMG_0947To the temple we couldn’t go because it was too far and going up in that heat and humidity we just said in the middle of the road it was enough and we turned back.

I went a bit upper to see the view (pictures) but that is all. We saw similar buildings during our stay even in Jaipur so I am not sure if we missed much.

A templomba nem tudtunk menni, mert túl messze volt, a hőség és nedvesség miatt úgy döntöttünk az út felénél, hogy elég volt és visszafordultunk.

Én kicsit tovább mentem felfelé, hogy megnézzem milyen a kilátás. Láttunk hasonló épületeket a tartózkodásunk alatt még Jaipurban is, így nem vagyok biztos benne, hogy sokat vesztettünk, hogy nem mentünk egészen fel.IMG_0942

IMG_0936

IMG_0935

Anyway the monkeys were fun until there was a local guy feeding them with bananas. After he had already given them a whole box of bananas and disappeared, they concentrated on us. Especially me since I had the food. They became pretty aggressive and annoying. Never mind, we could handle them but the way back we were almost running to get away of them…
Egyébként a majmok mókasak voltak, amíg volt egy helyi aki etette őket banánnal. Miután már odaadta az egész doboz banánt, amit hozott és eltűnt, a majmok ránk kezdtek koncentrálni. Főleg rám, mivel nálam volt az étel. Elég agresszívek és bosszantóak lettek. Mindegy, tudtuk kezelni őket, de a visszaúton szinte futottunk, hogy lerázzuk őket…
IMG_0928

IMG_0927

IMG_0926

This country is not only about beautiful sights rather about activities like this one… We did some charity, the main thing is we could feed some poor monkeys in India…:)
Segitettünk és a legfontosabb, hogy enni adtunk néhány szegény majomnak Indiában … 🙂

More posts about India / Több bejegyzés Indiáról:

The Blue City – Jodhpur, India / A Kék város – Jodhpur, India

Bishnoi Village Safari from Jodhpur, India / Bishnoi Szafari Jodhpurból, Indiában

Visiting Bombay (Mumbai) / Rövid látogatás Bombay-ben

AT THE TAJ MAHAL IN INDIA / A TAJ MAHAL-NÁL INDIÁBAN

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.