In the Streets of Szentendre, Hungary / Szentendre utcáin

Szentendre is a charming little town on the Danube River in Hungary, about 19 kilometres from Budapest.
Szentendre egy bájos kis város a Duna partján, mintegy 19 km-re Budapesttől.
IMG_0715

The town has centuries long Serbian past, Serbs settled here after the Turkish Occupation in the late 17th century. Szentendre became the religious, cultural and political centre of the Serbs in Hungary. Nowadays the connection with the Serb culture has disappeared, it is better known being the centre for artists and small galleries.

A városnak évszázados szerb múltja van, szerbek telepedtek meg itt a török ​​hódoltság után a 17. század végén. Szentendre a szerbek vallási, kulturális és politikai központja lett Magyarországon. Manapság eltűnt a szerb kapcsolat és művészek központja lett és sok kis galériát lehet itt találni ..

We visited the city by suburban train (HEV) from the Batthyany Square. The train leaves every 20 minutes and it didn’t take more than 45 minutes to get there. This is the easiest and fastest way, but not only by this suburban train can you go there. You can go by bus from Ujpest, busses leave every 20-30 minutes or by boat from Vigado or Batthyany Square every day regular ships go there (in the Winter not every day) or by car / bike.

The most famous sight of Szentendre is the Open-Air Museum (Skanzen), but it is not in Szentendre’s centre, you can go there by bus from the HEV station. It is filled with traditional buildings from all parts of the country: Farm houses, barns and typical houses from the countryside, here you can get to know Hungarian folk arts.

We didn’t go there, we rather spent some hours discovering the Old town.
The Main Street (Fő tér) is about 10 minutes walk from the HEV Station, the huge column with a cross on it can’t be missed.

Meglátogattuk ezt a kis várost, HÉV-el mentünk a Batthyány tértől. A HÉV 20 percenként jár és nem több, mint 45 perc alatt juthatunk el oda. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja, de nem csak HÉV-el lehet oda menni. Mehetünk busszal Újpestről, a buszok 20-30 percenként mennek, vagy hajóval a Vigadó vagy Batthyány tértől minden nap rendszeres hajó indul (télen nem minden nap) vagy autóval / kerékpárral.

A legismertebb látványossága Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen), de ez nem Szentendre központjában van, busszal lehet oda jutni a HÉV megállótól. Magyarország minden tájegységéről építettek itt fel házakat: Farmházak, pajták és tipikus vidéki házak, itt meg lehet ismerni a magyar népművészetet. Mi nem mentünk el oda, inkább az Szentendre Óvárosának felfedezesévél töltöttünk néhány órát.

Fő tér kb. 10 perc séta a HÉV-től, a hatalmas oszlopot egy kereszttel a tetején nem lehet nem észrevenni.IMG_0712The cobbled streets full of restaurants, cafeterias and shops give a certain charm to the city. On foot everything is reachable, we spent there hours just by walking.
A macskaköves utcákon sok étterem, kávézó és üzlet található, amelyektől van egy bizonyos varázsa van a városnak. Gyalogosan minden elérhető, több órát töltöttünk sétálással.

IMG_0697
I have a tiny Szentendre at my feet 🙂

IMG_0696

IMG_0710
The cobbled streets
IMG_0724
Lavender ice-cream parlour

We took a stroll along the streets and accidentally found a small train going up to the hill overlooking the town. From above the view is lovely over the small churches and the Danube.
Véletlenül találtunk egy kisvonatot, ami felmegy a dombra, ahonnan kilátás van a városra, a kis templomokra és a Dunára.

IMG_0700

IMG_0699
There are many beautiful churches, most of them are Orthodox ones.
Sok templom található itt, ezek többsége ortodox.
IMG_0711

Szamos Marzipan Museum was one of my favourite museums, not only because I love marzipan. We entered the Museum and the first thing we saw was a small room, where the marzipan figures are made, through the window you can take pictures of how they form these tiny figures (bunny, fox, cat, dog, bear…etc).
Szamos Marcipán Múzeum volt az egyik kedvenc múzeumom, nem csak azért, mert szeretem a marcipánt. Beléptünk és az első dolog, amit láttunk egy kis szoba volt, ahol a marcipán figurák készülnek, az ablakon keresztül lehet fotózni, hogyan alkotják ezeket az apró figurákat (nyúl, róka, macska, kutya, medve, stb … ).

IMG_0752On the first floor you can find the masterpieces of the museum: portraits of famous people, cartoon scenes, a huge parliament building….etc.
Az első emeleten találhatóak a múzeum remekművei: portrék híres emberekről, rajzfilm-jelenetek, hatalmas parlament épülete….stb.
IMG_0698

IMG_0701

IMG_0702
Just for you to know that the founder Mathias Szamos learnt from a Danish confectioner in the 1930s how to make marzipan. He became world famous. Now the Szamos Marzipan is a real Hungarikum, like the Palinka, Unicum or the Herend porcelain etc…
Of course I don’t have to mention that there is a marcipan store in the same building with Marzipan Museum. Yummy…

Many artists were working here in Szentendre the past decades. There are a lot of Museums and Galleries, the Ferenczy Museum or the Kovacs Margit Museum (she was a famous sculptor and made beautiful ceramics) just to mention some.

Ah and let’s not forget the Christmas Museum, with hundreds of Christmas decorations. I saw here some original glass decorations from the 1920s-1030s, they were amazing. The shop is very expensive by the way.

Csak néhány információ: az alapító Mathias Szamos egy dán cukrásztól tanulta az 1930-as években, hogyan kell csinálni a marcipánt, világhírű lett. Ma a Szamos Marcipán egy igazi Hungarikum, csakugy mint a Pálinka, Unicum, vagy a Herendi porcelán, stb …

Persze nem is kell mondanom, mert egyértelmű, hogy van egy Marcipán bolt ugyanabban az épületben. Isteni finom…

Sok művész dolgozott Szentendrén az elmúlt évtizedekben. Számtalan múzeum és galéria található itt, a Ferenczy Múzeum és a Kovács Margit Múzeum (egy híres szobrász volt és gyönyörű kerámiakat csinált), csak hogy néhányat említsünk.

Ah és ne felejtsük el a Karácsony Múzeumot, a több száz karácsonyi dísszel. Láttam néhány eredeti üveg dekorációt az 1920-1030s évekből, hihetetlenek voltak. Nagyon drága üzlet.IMG_0728

 

The Danube Corso is not far from the centre, it is really romantic to walk there, you can bump into freshly married couples taking pictures in wedding costumes.
A Duna Korzó nem messze a központtól, igazán romantikus, sok friss házaspárt lehet látni fotózkodni a parton az esküvői ruhájukban.

IMG_0729
At the Danube Corso

There are a lot of restaurants, mostly fresh fish and traditional Hungarian dishes you can have here, but there are also some Serbian restaurants.
Az éttermek a parton főleg friss halat és hagyományos magyar ételeket lehet kínálnak, de vannak szerb éttermek is.

IMG_0748

IMG_0747

IMG_0746
Even some Serbian folk dance performance you can catch there any time, like we did 🙂
Még szerb népitánc bemutatót is láttunk.IMG_0749

IMG_0751
Sitting there on a bench on the promenade, enjoying the sun and watching the Danube was a good end for our day. We went back to Budapest by ship, we enjoyed it very much looking at the weekend houses built at the Danube bend.
Ültünk a Duna parton és élveztük a napsütést, néztük a Dunát a nap végén. Hajóval mentünk vissza Budapestre, nagyon élveztük a látványát a Duna parti hétvégi házaknak.

More information on Szentendre (history, sights, artists) you can get eg. on Wikipedia Szentendre

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.