Lipari and Vulcano, a Trip to Two Pearls of the Mediterranean Sea in Italy / Lipari és Vulcano – utazás a Földközi-tenger két gyöngyszeméhez Sziciliából

I like volcanoes and volcanic islands. I used to live in Kos, from where I guided an excursion every week to Nissyros to visit a crater and a small town there. Here info :
Szeretem a vulkánokat és a vulkánikus szigeteket. Amikor Kos-on laktam, minden héten vezettem kirándulást Nissyros szigetére meglátogatni egy krátert és egy kis falut. Itt van róla egy cikk: Volcanoes and the Greek Island of Nisyros / A vulkánok és a görög Nisszirosz sziget
Now I live in Lanzarote famous for its Timanfaya Natural Park with its 300 volcanoes (I wrote about its lunar landscape). Most Lanzarote-n élek, ami híres a Timanfaya Park-ról annak 300 vulkánjával (írtam a holdbéli tájról itt => It is like a ‘Walk on the Moon’ in Lanzarote / Olyan, mintha az ember a Holdon sétálna Lanzarote szigetén
And I used to live in Sicily, which is itself a huge volcanic island, living at the feet of the Etna was amazing. Now it erupted again… In 2014 it happened too, we were there with my team on the top of the mountain and we could experience it LIVE.
És éltem Szicíliában, amely maga is egy hatalmas vulkánikus sziget, az Etna lábánál fantasztikus volt. Most ismét kitört… 2014-ben is kitört a vulkán, élőben tapasztalhattuk meg ezt a hegy tetején a team-emmel.

IMG_0614

However not only on Sicily can you find volcanic activities in that area. From Sicily you can visit the Aeolian Islands, which are created by volcanoes (Stromboli and Vulcano).
Azonban nem csak Szicílián lehet vulkánikus tevékenységet találni a közelben. Szicíliából el lehet látogatni a Lipari-szigetekre, melyeket vulkánok alakitottak ki (Stromboli és Vulcano).

75326697-19B1-4213-81BA-0B5F22F0CFFF-13258-00000B195DF7D3E7_tmp
The Aeolian Islands

IMG_0653

IMG_0621

The Aeolian Islands are named after Aeolus, the demigod of the winds and are one of UNESCO World Heritage sites in Italy. It consist of 7 islands off the coast of Sicily: Lipari is the largest island, where you can find historical sights too. Panarea is where you can find white houses with blue windows, Stromboli is for those who would like to climb a volcano and see an active volcano that erupts every 5 minutes. Vulcano is famous for its mud baths. Salina, Alicudi and Filicudi are the most remote ones.
On one day I went on our excursion to Lipari & Volcano. From Sicily the ships / ferries can go from Cefalu and from Milazzo too. The day started really early, we had to go by bus from Taormina/Giardini Naxos to Milazzo’s harbour on the North coast of Sicily, then it took for about 1,5 hours to reach Lipari.
Lipari-szigeteket a görög mitológiából ismert Aiolosz, a szelek istene után nevezték el. Olaszország egyik világöröksége. 7 szigetből áll: Liparia legnagyobb sziget, ahol történelmi látnivalók is vannak. Panarea, ahol fehér házakat, kék ablakokkal lehet találni, Stromboli azok számára való, akik szeretnének egy vulkánra felmászni és szeretének látni egy aktív vulkánt, ami minden 5 percben kitör. Vulcano híres az iszappakolásáról. Salina, Alicudi és Filicudi a legtávolabbi kis szigetek.
Egy nap elmentem kirándulni a Lipari & Vulcano szigetekre. Szicíliából a hajó / komp Cefalubol és Milazzobol is mehet.
A nap korán kezdődött, először elmentünk busszal Taormina / Giardini Naxos-bol Milazzo kikötőjebe, Szicília északi partján, ahonnan hajóval kb 1,5 óra alatt értünk Lipari szigetére.

LIPARI

On Lipari you can do many things in those few hours. You can walk up to the Acropolis and visit the Archeological Museum.
Liparin sok mindent lehet csinálni pár óra alatt. Fel lehet menni az Akropoliszba és megnézni a Régészeti Múzeumot és végig lehet sétálni az óváros utcáin.

IMG_0651
The harbour with the Acropolis

Stroll along the streets of the old town. The main street is called Corso Vittorio Emanuel. A főutca neve Corso Vittorio Emanuel.

IMG_0619

IMG_0618

IMG_0620

Have an ice-cream or a cold drink at one of the restaurants at the harbourLehet enni egy fagylaltot vagy inni egy frissitő hideg italt a kikötő egyik éttermében. 

IMG_0617

Go shopping, there are plenty of shops. Lehet vásárolni, sok üzlet található itt.

IMG_0616

Go to the beach. Or go on an island tour to see the shores from different lookout points.

I did the tour, we went around the island and stopped at many lookout points, like
– on the top of the hill to see Lipari town from there;

Le lehet menni a strandra. Vagy el lehet menni egy szigettúrára és megnézni a partot különbozo kilatóhelyekről.

Én részt vettem a túrán, tettünk egy kört a szigeten és megálltunk pár helyen, hogy fotókat csináljunk, mint
– buszból rálátás Lipari városra

IMG_0649

  • at the Quattrocchi, from where we had a view over Vulcano. Quattrocchi means ‘four eyes’, some say because we would need four eyes to take in the view of Lipari and Vulcano;
    – a Quattrocchi, ahonnan rálátas nyilt Vulcano-ra. Quattrocchi jelentése „négy szem”, egyesek szerint azért, mert szükségünk lenne négy szemre, hogy be tudjuk fogni a látványt, ami elénk tárul;
IMG_0627
Quattrocchi

– at the Quattropani we could see 3 other small islands, Salina, Alicudi and Filicudi.
– a Quattropani ahonnan további 3 szigetet lehet látni, Salina, Alicudi és Filicudit.

IMG_0629
Quattropani

IMG_0623

After returning to Lipari town we got on the ship again and sailed to Vulcano. It didn’t take more than 20 minutes to get there.

The journey between the two islands is also exciting since you can find many interesting stone formations, caves, cliffs on the way like “Faraglioni” (‘Rocks’),

Miután visszatértünk a kikötőbe visszaszálltunk a hajóra, hogy átmenjünk Vulcanora. Ez nem tartott tovább, mint 20 perc.

Az út a két sziget között is izgalmas, mert érdekes kőképződmény, barlang, szikla van az hajóút során, pl a „Faraglioni” („Sziklák”),

IMG_0646
Faraglioni

“La Grotta degli Angeli” (‘The Angels’ Cave’), „La Grotta degli Angeli” (“Angyalok barlangja”),

IMG_0644
The Angels’ Cave

“Lo scoglio della Mummia” (‘The Rock of The Mummy’), “Piscina di Venere” (‘The pool of Venus’) until you reach Vulcano. „Lo scoglio della Mummia” („A múmia sziklája”), „Piscina di Venere” („Vénusz medencéje”), amíg el nem érijük Vulcanot.

VULCANO

Vulcano, which gives its name to all volcanoes, is famous for its sulfurous mud baths and its main crater. On Vulcano according to the Greek mythology was the forge of Hephaestus (in the Roman mythology Vulcan), the God of Fire who worked as a blacksmith. The Romans believed that Vulcano was the chimney of Vulcan’s workshop and that is why named the island after him. Vulcano was making weapons for Mars and his armies in his forge.
What you can do on Vulcano during these 2,5 hours free time is easy:
Either you can go to the volcanic crater, good walking shoes are recommended.
Or you can do what I did and go and have a swim in the hot sulphurous water and have a mud bath.
It is not only a beauty treatment, it has healing effects too. Swimming in the sulphuric water helps with respiratory diseases (eg. asthma), dermatological problems (eg. eczema) and problems with the motor system (eg. rheumatism, sprains, dislocations).

Vulcano, amely a nevét az összes vulkánnnak adja, híres kénes iszappakolásáról és a kráteréről. A görög mitológia szerint Vulcano volt a kovácsműhelye Héphaisztosz-nak (a római mitológiában Vulcan), a Tűz istenének, aki kovácsként dolgozott.
A rómaiak úgy tartották, hogy Vulcano volt a kémény Vulcan műhelyéhez és ezért nevezték a szigetet utána. Vulcano fegyvert gyártott Mars istennek és hadseregének.
Mit csinálhattok Vulcanon ezalatt a 2,5 óra szabadidő alatt, egyszerű: Vagy felmentek a kráterhez, jó túracipő ajánlott. Vagy azt csinálhatjátok, mint én, elmentek úszni a meleg kénes vízben és iszapfürdőztök egyet.
Ez nem csak egy kozmetikai kezelés, hanem egészségjavitó hatása is van. Az úszás a kénes vízben segít légúti betegségeknél (pl. Asztma), bőrgyógyászati​ problémáknál (pl. Ekcéma) és mozgásszervi problémáknál (pl. Reuma, ficamok, diszlokációk).

IMG_0640

I went in it because I had heard it makes the skin beautiful and it is true. My skin became so smooth after it, even weeks later I could feel it.
Én azért mentem a vízbe, mert azt hallottam széppé teszi a bőrt és ez igaz is. A bőröm annyira sima lett utána, hogy még hetek múlva is éreztem.

IMG_0643

IMG_0642The same thing was with the smell too unfortunately. The sulphur has a strong not so pleasant smell (in Nissyros those who went down to the crater smelled for days). The dress I was wearing I had to wash 2 times at least to let the smell go. My bathing suite was already old, but the water destroyed it totally (I suggest you too not to go into the water in your brand new bikini). And I smelled too for days, even after taking a shower and washing my hair at least 3 times a day it didn’t go away easily. Never mind… The whole day was a great experience 🙂
Ugyanez vonatkozik a szagra is sajnos. A kén erős, nem túl kellemes illatú (akik Nissyroson lementek a kráterbe napokig búzlöttek). A ruhát, amit viseltem, legalább 2-szer kellett kimosnom, hogy kimenjen a szag belőle. A furdőruhám már régi volt, de a viz teljesen tönkre tette (Azt javaslom senki ne menjen a vadunatúj bikinijében a vizbe). És én is, hiába zuhanyoztam és mostam hajat naponta 3szor, a szag nem ment ki a bőrömből egykönnyen. Sebaj… Az egész nagyon nagy élmény volt 🙂

More info on Lipari: Italy Heaven – Lipari

More info on the Aeolian Islands: Italy Heaven – Aeolian Islands

More blog posts about my summer in Sicily / Több bejegyzés a nyaramról SZicíliában:

A Summer in Sicily in Giardini Naxos & Taormina / Egy nyár Szicíliában, Giardini Naxos és Taormina városaiban

The obligatory Godfather Tour in Sicily / A kötelező keresztapa túra Szicíliában

The Isola Bella in Sicily / Az Isola Bella sziget Szicíliában

When in Sicily do as the Sicilians do and cook some Italian dishes / Ha Szicíliában élsz, élj úgy, mint a sziciliaiak és főzz valami finom olasz ételt

Who is afraid of the Capuchin Catacombs and the Monster Villa in Sicily? / Nem félünk a Kapucinus katakombáktól és a Szörny Villától Szicíliában

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.