Driving around Havana in a Classic Car / Milyen egy klasszikus amerikai autóval bejárni Havannát

I stayed in Havana for 4 days, but I decided on my first day there that I wanted to have a ride in one of these “coches Americanos” (American vintage cars).
4 napig tartózkodtam Havannában, de már az első napon elhatároztam, hogy teszek egy kört egy ilyen régi amerikai autóval.

nov-28_138_fotor_fotor

nov-28_082_fotor

nov-28_159There are 2 types of these: the ones in top condition, well maintained, brand new looking, beautifully painted, luxurious taxis used by tourists and the not-in-such-a-good-shape, maintained-but-you-can-see-that-they-are-more-than-50-years-old, simple taxis used by locals mostly.
2 típusú van: A jó állapotban lévő, jól karbantartott, új kinézetű, szépen festett, luxus taxik, amiket a turisták használnak és a nem jó állapotban lévő, karbantartott, de látszik, hogy 50 éves, egyszerű taxik, amiket a helybéliek használnak.

The older ones are the shared taxis, you don’t ride alone in them, the driver picks up as many people as possible from the street, it costs 10 CUP (0.50 EUR ~ 0.50$) / ride. You just have to stand in the street, signal that you want to get in, if one stops there you just have to say where you want to go, either he goes there or not, hop in and at the end pay the 10 CUP. There can sit in it even 5 persons, tourists don’t use it often.
A másik régiek az iránytaxik, ahol nem egyedül utazik az ember, a vezető felveszi a lehető legtöbb embert az utcán, ára 10 CUP (0,50 EUR ~ 0,50 $) / út. Csak ki kell állni az utca szélére, jelezni, hogy szeretnénk egy taxit, ha az egyik megáll megmondani hova akarunk menni, a taxis vagy megy arra vagy nem, ha megy arra beszállunk és a végén fizetjük a 10 CUP-t. Néha 5 fő is utazik egy taxiban, a turisták nem gyakran használják.

nov-28_009_fotor
The shared taxis

 

nov-28_139
An average street

 

I read it somewhere that tourists should use it so that they shouldn’t ask the price of the ride otherwise the driver would charge them the tourist price (=more than 10 CUP). In my opinion even if you don’t ask anything, just stand there in the street, the drivers (and all Cubans) know that you are a tourist from your appearance and by holding a map / camera in your hand. So that is why I was afraid to try it out, since I was travelling alone the drivers would have set me up and if I hop in without having an agreement for the price at the end I would have paid much more than the normal price.
Olvastam valahol, hogy a turistáknak úgy kell használni, hogy ne kérdezzék az árát az útnak csak szálljanak be, mert különben a sofőr a turista árat kéri tőluk (több mint 10 CUP). Véleményem szerint, ha nem kerdezzük meg mennyi, csak kiállunk az útra és úgy csinálunk, mintha helyiek lennénk, a vezetők (és az összes kubai) eleve egyből tudják, hogy egy turistaval van dolguk, a kinézetből, meg a térkép / kamera a kézbenből. Tehát ezért féltem, hogy kipróbáljam, mert én egyedül utaztam, ha beszállok anélkül, hogy megkérdezném mennyi, a vezető felültetett volna és a végén jóval többet kellett volna fizetnem, mint a normális ár.

nov-28_122_fotor

nov-28_087

The good-looking Classic Cars are more expensive. Yes a drive can cost about $15 – $30 for a ride. Drivers park their cars outside the government-run hotels, they are very careful with their precious cars, they clean them every day, they repaint them often. The car drivers have a Classic route where they drive (eg. Passing by the Capitolio, driving along the Malecon, to the Revolutionary Square and back). They also explain to you what you see while driving.
A jó kinézetű klasszikus autók drágábbak. Igen, egy út költsége 15 $ – 30 $ is lehet. A vezetők az autóikat a kormány kézben lévő szállodák előtt parkolják, nagyon vigyáznak az értékes autóikra, minden nap letakaritjak, gyakran átfestik. Az autósoknak van egy klasszikus útvonaluk, ahol mennek (pl. Elhaladva a Capitolio mellett, Malecon-on végigmenve a Forradalmi térre és vissza). Azt is elmagyarázzák, hogy mit lát az ember vezetés közben.

nov-28_168_fotor

nov-24_024_central-havana

nov-27_085_havana_fotor

I chose a blue Chevrolet from the Square in front of Hotel Inglaterra (there are a lot of Classic cars, there even 2 stations of these cars on both sides of the square). He wanted to charge me 50 CUC (~ 50 EUR) for 50 minutes. I didn’t agree so I asked to take me around for 15 minutes for 15 EUR. We went along the Malecon through Chinatown, we skipped the Revolutionary Square because there was the memorial of Fidel Castro (it was Nov 2016) and after that the driver took me to the Cemetery of Colon and he left me there (I asked him to do so, I wanted to see the Cemetery). He didn’t speak much English, mostly Spanish, I didn’t mind and I guess if you can speak Spanish you can bargain better too.
Egy kék Chevrolet választottam a Hotel Inglaterra előtti térről (számtalan klasszikus autó parkol ott, a tér mindkét oldalán van egy-egy állomás). 50 CUC (~ 50 EUR) kért 50 percre. Nem értettem egyet, így megkértem, hogy vigyen 15 percig, 15 EUR-ért. Benne volt, elvitt a Maleconon keresztül a Kinai negyedbe, kimaradt a Forradalmi tér, mert ott volt épp Fidel Castro megemlékezése (ez november 2016), és azt követően, elvitt a temetőhöz és ott hagyott. Nem beszélt angolul, főleg spanyolul, nem bántam és azt hiszem, ha valaki tud spanyolul akkor alkudni is jobban tud.

nov-28_020

nov-28_027_fotor
The Blue Chevrolet inside

 

nov-28_032_fotor

There are more than 60.000 coches Americanos now in Cuba. In Havana I don’t know how many, but I felt myself being in the 1950s America, the one I know from Classic movies. It is like an live automobile museum, everywhere I went it didn’t take more than 5 minutes for a Classic Car to appear on the horizon.
Jelenleg több, mint 60.000 régi amerikai kocsi van Kubában. Havannában nem tudom mennyi pontosan, de úgy éreztem magam, mint az 1950-es évek Amerikájában, amit ismerek a klasszikus filmekből. Olyan ez, mint egy élő autó múzeum, bárhova mentem nem kellett több mint 5 perc, hogy felbukkanjon egy klasszikus autó a horizonton.

nov-27_063_beach_fotorhh
It looks like in a movie from the 50s

 

nov-27_115_havana-by-night_fotor
Usual scene at the Capitolio
nov-24_089_el-malecon_fotor
Sunset at the Malecon

 

nov-28_176
I dressed also a bit retro to the cars

I read it: in 1955, Cuba was the top importer of North American-manufactured cars, there were about 125,000 of them. But it changed some years later when Fidel Castro took over the country. It was prohibited to import parts to the cars so the owners had to improvise repairs. That is why the cars lost their values, they are not real anymore, for car collectors they are not worth. The bodies of these cars are old cars, but the inner parts like the engines are mostly from other cars e.g. From older Soviet vehicles. People call them Frankenstein automobiles…
Olvastam: 1955-ban, Kuba volt az első importőre az észak-amerikai gyártmányú autóknak, mintegy 125.000 ilyen autó volt. De ez megváltozott néhány évvel később, amikor Fidel Castro átvette a hatalmat az országban. Tilos volt importálni alkatrészeket az autókhoz, így a tulajdonosoknak improvizálni kellett a javításokat. Az autók elvesztették értéküket, ezek már nem igaziak, autó gyűjtőknek nem értékesek. Az autók váza eredeti, de a belsejük, mint pl, a motor, más autókból származnak, pl régebbi szovjet autókból. Frankenstein autóknak hivják őket…

I am not a big expert in cars (if you ask me what kind of car I drive I usually give the small red/white/grey answer…) but I even heard about the ones I saw here in “flesh”: Oldsmobile, Chevrolet, Buick, Ford, Dodge, Crysler’s, I even saw some Volgas, Ladas…
Nem vagyok egy nagy autó szakértő (ha engem kérdez valaki, milyen autót vezetek azt szoktam mondan kis piros / fehér / szürke …), de én is hallottam olyanokról, amiket itt láttam eloben: Chevrolet, Buick, Ford, Dodge, Crysler, meg néhány Volgat, Ladat is láttam … Remélem, hogy élvezni fogjátok a klasszikus autós képeimet!

collage_fotorcI hope you will enjoy my photos of these Classic Cars…

More about Cuba / Több bejegyzés Kubáról:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.