Let’s go to the Tulip Garden in Keukenhof, Netherlands / Menjünk a hollandiai Tulipán kertbe Keukenhofba

We were so lucky that without intention we were in Amsterdam last year during the blooming time of the Tulip Garden in Keukenhof.
Mi annyira szerencsések voltunk, hogy éppen akkor voltunk Amszterdamban a múlt évben, amikor a Tulipánkert Keukenhofban virágzott.

img_0763

img_0761

We bought a combi ticket (bus + entrance) and went there first by bus from Amsterdam central to the airport and from the airport there are busses every half hour to Keukenhof. I don’t think it took more than 1 hour to go there altogether.
Vettünk egy kombi jegyet (busz + belepő) és elmentünk előszor busszal Amszterdam központjából a repülőtérre, a repülőtérről busszal Keukenhof-ba. A buszok félóránként járnak. Nem hiszem, hogy több mint 1 órába tellett, hogy oda jussunk.

 

First we wanted to book an excursion, I had been checking the internet for information about it, there are a lot of companies. We decided that we didn’t want to have a limited time in the garden, we wanted to be on our own, walk in the park freely until we had the mood to do so.

It is a huge park, we stopped by the bus near the entrance. The first impression while entering the park for me wasn’t so special, but the further we went inside, the more colourful it became, the more and more exciting it got.

Először kirándulásra akartunk helyet foglalni, én már otthonról kerésgeltem az interneten információkat, nagyon sok lehetőség van. Úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk, hogy korlátozott ideig lehessüunk a kertben, azt akartuk, hogy mi dönthessük el meddig maradunk és szabadon sétálhassunk, amig kedvünk van. Ezért döntöttünk a busz mellett.

Ez egy hatalmas park, a busz a bejárat közelében áll meg. Az első benyomás, miközben beléptünk a parkba számomra nem volt annyira különleges, de ahogy tovább mentünk ugy vált egyre szinesebbé és izgalmasabbá. 

img_0572
Welkom

img_0605

img_0765
Tulip field outside the park

Keukenhof is open officially from mid-March to mid-May. We went there in April, everything was blooming then 🙂 Keukenhof hivatalosan Március közepétől Május közepéig van nyitva. Mi Áprilisban mentünk, amikor minden virágzott:)

img_0766
Black Jack Tulip

img_0773

img_0756Not only tulips we could see there, rather Crocus, some Hyacinths and Daffodils too. There was a pavilions for Orchids, another one where we saw even more types of tulips than outside, some Lilac and even Roses. Most of the spring flowers were blooming. Unfortunately we couldn’t see any Snow whites, because it was already too late for them.
Nemcsak tulipánt láttunk, hanem krókuszt, jácintot és nárciszt is. Volt egy pavilon orchideáknak, egy másik, ahol láttuk még több típusú tulipánt, orgonát és rózsát. A legtöbb tavaszi virág már virágzott. Sajnos nem láttunk hóvirágot, mert már késő volt számukra.

img_0752
Hyacinths
img_0764
Crocus

img_0777

img_0749
Hyacinths

I like to collect interesting facts to add to my travel blog posts, here is what I have found about tulips:

  • There are about 150 species of tulip bulbs with in total 3000 different varieties. In the Keukenhof park more than 7 million flower bulbs are planted every year, 800 varieties of tulips.
  • Tulips come from the Himalaya, they were brought to Turkey and in the 16th century they were brought to the Netherlands.
  • The most popular flower is the rose, the second the chrysanthemum, the tulips are in third place.
  • During the tulip mania (17th century) one bulb was worth as much as a canal house in Amsterdam.
  • In 2016 there were more than 1 million visitors (including us) in the park in 2 months.

Szeretek gyűjteni érdekes információkat az blogbejegyzésekhez, találtam is néhányat tulipánokról:

  • Jelenleg mintegy 150 tulipán hagymafajta van, összesen 3000 különböző variáció. A keukenhof-i parkban több mint 7 millió virághagymát ültetnek évente, 800 fajta tulipánt.
  • A tulipán a Himalájaból származik, onnan vitték Törökországba és a 16. században hozták őket Hollandiába.
  • A legnépszerűbb virág a rózsa, a második a krizantém, a tulipán a harmadik helyen van.
  • A „tulipánmánia” alatt, a 17. században, egy hagyma annyit ért, mint egy ház a csatornán Amszterdamban.
  • 2016-ban már több mint 1 millió látogató (köztük mi) volt a parkban 2 hónap alatt.

I have a long history with Tulips, when I was a child we lived in a house with a big garden, where we used to have tulips too, yellow, red and since the 2 colours were too close to each other with the time we had a mix of yellow-red tulips.
Amikor gyerek voltam, egy házban éltünk és volt egy nagy kertünk, volt tulipán is, sárga, vörös és mivel a 2 szín túl közel volt egymáshoz idővel cirmosak lettek és lett sárga-vörös tulipán.

 

We bought 2 tulips in the Keukenhof Park on the way home, a blue one and a colourful one. They were taken care of, they grew, they bloomed and they are still alive 🙂
Vettünk 2 tulipánt a parkban hazafelé menet, egy kéket és egy színeset. Vigyáztunk rájuk, nőttek, kivirágoztak és még mindig élnek 🙂 

img_0755

img_0757

img_0753Next spring season in Keukenhof will be from March 23rd to May 21st 2017.
Ez év tavasszal Keukenhof március 23-május 21. 2017-ben van nyitva.

Further information (how to get there, what to see, when to go, how much it is) you can find on the website of Keukenhof Park.

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

img_0776

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.