It is like a ‘Walk on the Moon’ in Lanzarote / Olyan, mintha az ember a Holdon sétálna Lanzarote szigetén

Lanzarote is a volcanic Island, it is sometimes referred to as the “Island of the 1,000 volcanoes”. The most famous area is the Timanfaya Natural Park but it is not the only place here to find such amazing landscape I took photos of.

Lanzarote egy vulkánikus sziget, a leghíresebb terület a Timanfaya Nemzeti Park, de nem ez az egyetlen hely, ahol a csodálatos tájrol képeket lehet csinálni. img_0367

img_0537

Parque Nacional de Timanfaya / Timanfaya Nemzeti Park

The Timanfaya Natural Park is without question the most fascinating, there are hundreds of volcanic craters, every year, close to 1 million people visit the Park. The symbol of the Park, the Fire Devil (El Diabolo) was designed by Cesar Manrique, you can find it for example at the entrance.

A Timanfaya Nemzeti Park minden kétséget kizáróan a legérdekesebb, több száz vulkáni kráter található itt, minden évben közel 1 millió látogatója van. A Park szimbólumát, a tűz ördögot (El Diabolo) César Manrique tervezte, több helyen, például a bejáratnál található.

img_0536
Yes, this is the place where you can take pictures with the Devil without consequences

In the 18th century the volcanic eruptions created a lunar landscape, enclosing the Montañas del Fuego (Fire Mountains), with many craters, canyons and lava valleys.
A 18. században a vulkánkitörések létrehoztak egy holdbéli tájat, Montañas del Fuego-t (tűz-hegység), tömérdek kráterrel, kanyonnal és a lávavölggyel.img_0543Inside the Park in the El Diablo Restaurant (what other name would it have…?) the geothermal heat is used to make the barbeque on a cast iron grill placed over a hole in the ground – Cesar Manrique’s idea. Temperatures just a few meters below the surface can reach 600°C, so it takes for about half an hour for the chicken to be ready to eat The restaurant sits on top of the Islote de Hilario, a black volcano – which is the tallest of all the Fire Mountains.
A Parkon belül van az El Diablo étterem (= Ördög étterme, mi más neve lenne…?), ahol a geotermikus hőt használják, hogy egy öntöttvas grill fölött sussék a pecsenyét – Cesar Manrique ötlete. Csak néhány méterre a felszín alatt a hő elérheti a 600 ° C-ot, így fél órát vesz igénybe, hogy a csirke kész legyen 🙂 Az étterem az Islote de Hilario, fekete vulkán tetején helyezkedik el – ez a legmagasabb hegység a parkban.

img_0368

After you arrive at the visitors’ Car Park you will witness several demonstrations of ‘how hot’ the area is. The staff will pour water down a number of holes in the ground and then the water bursts back up a few seconds later – like a mini-geyser Another demonstration shows how quickly hay will catch fire when exposed to the heat beneath the earth.
Miután megérkeznek a vendégek parkolóhoz tanúi lesznek a bemutatóknak, amelyek megmutatják a nagyközönségnek “milyen forró” a terület. A személyzet vizet önt egy a lyukba a földön, majd a víz feltör gejzir formájában 🙂 Egy másik bemutató megmutatja, hogy milyen gyorsan gyulladhat meg a széna, ha ki vannak téve a hőnek a föld alatt.

 

It is not allowed to just walk in the Park and with that damage the natural environment. You can visit the Timanfaya Park by bus (cars can go only to the car park), bus tours leave from the visitor centre and go through the park on the La Ruta de los Volcanos, it takes for about 40 minutes. During the tour you can take really nice photos from the bus. Sometimes the light shining onto the window can “destroy” the pictures/the view unfortunately.
Nem lehet a parkban szabadon sétálni, nehogy károsítsák a természetes környezetet, csak a látogatóközpontnál. A túristák busszal mennek keresztül a parkon (autó csak a parkolóig mehet), buszos túrák a látogatóközponttól indulnak és végigmennek a Vulkánok Útján, körülbelül 40 perc. A túra során szép képet csinálhatunk a buszbol, néha sajnos rásüt az üvegre a fény és nem lesz olyan jo fotó.

img_0358

img_0357

img_0528I read that there are organised walking tours too, they are free but you must reserve it in advance. Where you can do it is on  the website of the Park   

Azt olvastam, hogy vannak szervezett gyalogtúrák is, de arra előre kell helyet foglalni a park honlapján.

INTERESTING FACTS ABOUT THE TIMANFAYA NATURAL PARK

  • Due to the incredible surreal lunar landscape, it’s said that NASA used it to train the Apollo crew: the astronauts looked at pictures of the area to get an idea of what the surface of the Moon might look like.
  • This landscape was featured in films such as Almodovar’s Los Abrazos Rotos (Broken Embraces) (I like Almodovar very much) and Doctor Who!
  • During the eruptions in the 18th century (nobody died at it, but many villages were destoyed) many of the inhabitants left to the New World in a new life. The cigar trade in Cuba was helped by many former Lanzaroteños, as were many banana and sugar plantations in countries such as Venezuela.

Érdekes tények a Timanfaya Természeti Parkról

  • Timanfaya 1974-ben lett nemzeti park, 51km2 vulkanikus táj (csaknem 10% -a Lanzarote-nak)
  • Mivel a hihetetlenül szürreális táj olyan mint a Holdon, azt mondják, hogy a NASA használta az Apollo 17 legénységének a kiképzésénél, az űrhajósok képeket nézegettek a területről, hogy elképzeljék milyen lehet a Hold felszine .
  • Lanzarote-t néha az 1000 vulkán szigetének nevezik
  • Ez a táj szerepelt több filmben is: Almodóvar Los Abrazos Rotos (Megtort ölelések) és a Doctor Who!
  • A kitörés előtt (senki sem halt meg, de számos falu elpusztult) sok lakó elhagyta a szigetet és kivándorolt az Új Világba,hogy munkát találjon. Kubában a szivar-kereskedelmet lanzaroteiak segítették, mint ahogy sok banán és cukornád ültetvényt is például Venezuelában.

The area between Teguise and Guatiza – volcanic stone formations

Since I am an enthusiastic discoverer I could find some places outside the park where you can see a “lunar landscape”. Between Teguise and Guatiza you can stop at a small parking area and see this:

Teguise és Guatiza közti terület – vulkáni kőképződmények

Mivel én egy lelkes felfedező vagyok, találtam a parkon kivul is “holdbéli tájat”, Teguise és Guatiza között meg lehet állni egy parkolónál és meg lehet nézni.

img_0541

img_0540

img_0539

img_0538

Caldera del Cuervo – awalk inside a crater 

There are a lot of craters (calderas) you can discover here too. Caldera Colorada, going around its crater can be amazing (I will do it in the near future) and it is where you can find the La Bomba (the bomb), a huge volcanic stone too. The Caldera Blanca looks interesting too, it is a bit further in the North, I will go there too soon.

Caldera del Cuervo (Varjú kráter)

Több krátert (calderas) lehet itt is felfedezni. Caldera Colorada (Szines kráter), a kráter körüli séta lenyűgöző lehet (el fogok menni hamarosan oda is), ez az, ahol a La Bomba (a bomba) található, egy hatalmas vulkánikus kő. A Caldera Blanca (Fehér Kráter) érdekesnek tűnik, egy kicsit északabbra van, nemsokára oda is elmegyek.

img_0534

img_0385

img_0379

What I saw during an excursion is the Caldera del Cuervo, you can find it near the Caldera Colorada. I was really excited to go into this crater. First I thought it is a tiring walking, but it is absolutely not. The parking is just max 20 minutes from the crater, the walk is easy. The crater looks amazing from the outside, the surface, the whole are where it is, the entrance. And inside it is like being on the Moon. You are really walking in an extinct volcanic crater Where can you do that? Not many places exist in the Earth, but I checked Google, there are some in Hawaii, Vanuatu, New Zealand, Iceland and the Canary Islands.
Amit láttam egy kirándulás alkalmavál az a Caldera del Cuervo, közel van a Caldera Colorada-hoz. Nagyon izgatott voltam, hogy elmenjek ehhez a kráterhez. Először azt hittem, hogy egy fárasztó séta lesz, de ez egyáltalán nem így van. A parkoló csak max 20 percre van a krátertől, könnyű gyalogtúra. A kráter csodálatos kívülről, a felszíne, a bejárata. És belül olyan mintha az ember a Holdon lenne. Egy kialudt vulkáni kráterben sétál az ember 🙂 Hol lehet ilyet csinálni? Nem sok hely létezik a Földön, de megnéztem a Google-n, van néhány: Hawaii, Vanuatu, Új-Zéland, Izland és a Kanári-szigetek.

img_0381

img_0375

img_0376

img_0380

img_0339Isn’t it like a lunar or even a martian landscape??

I hope now you are in the mood to discover the “Moon” on Lanzarote.-

Hát nem olyan, mint egy Holdbéli, vagy akár egy marson lévő táj??

Remélem most már kedvet kaptatok, hogy felfedezzétek a “Holdat” Lanzarote-n.

More posts about Lanzarote / Több bejegyzés Lanzarotéról:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.