Amazing Angkor – (re)discovering the Temples / Csodás Angkor

This was the second time I visited the Angkor Archeological Park, first in 2010 and now in 2016 December. I find it simply amazing and I feel lucky I had the opportunity to see it and also to show it to my mother 🙂
Ez volt a második alkalom, hogy ellátogattam az Angkor Régészeti Parkba, az első 2010-ben és most, 2016-ban December. Az egész park egyszerűen lenyűgöző és szerencsésnek érzem magam, hogy alkalmam volt látni és, hogy meg tudtam mutatni az anyukámnak 🙂

dec-14_210ggI think you can find many articles about the park if you write in the Google ‘angkor’. I Have found some useful web sites: HAsznos cikkek találhatóak itt:

Some facts are: There are different 3 types of tickets, 1, 3, 7 day-tickets. The prices so far were 20$, 40$, 60$, but as fas as I know from February 2017 the prices will almost double, now the tickets will cost 37$/62$/72$ (I read it in the Telegraph).
I bought the 3-day-ticket each time. The park is open from early in the morning till late afternoon, you can plan your visits so.

Néhány hasznos informació a parkról: 3 típusú jegy van, 1, 3, 7 napos. Az áruk eddig 20$, 40$, 60$ volt, de amennyire én tudom 2017. Februártól az ár csaknem kétszerese lesz a korábbinak, 37 $ / 62 $ / 72 $ (olvastam a Telegraph-ban).

Én mindkét alkalommal 3 napos jegyet vettem. A park kora reggeltől késő délutánig van nyitva, igy lehet tervezni a látogatást.

dec-14_136_fotord
Catching the sunrise at Angkor Wat

The traditional routes are:
– The Small Circuit is 17 km long and it begins at Angkor Wat going to Angkor Thom (including Bayon, the Elephant Terrace, The Terrace of the Leper King, Baphuon, Phimeanakas) and Ta Keo, Ta Prohm and returns to Angkor Wat.
– The Grand Circuit is 26 kilometers long is an extension of the small one, taking Preah Khan, Neak Pean (one of the hospitals) to the Eastern Mebon and monuments like Ta Som (a Bayon-styled temple), Pre Rup, Banteay Kdei and returning to Angkow Wat.

I wish we had more time to see more temples, we managed to see the Angkor Wat, Angkor Thom including Bayon and some gates, Ta Phrom, Elephant Terrace and Bentley Srei. We rather went to see some in the remaining time some distant-special-jungle temples, the Kbal Spean and the Beng Mealea. They were fantastic too (in a later post I will write about them 🙂

My favourite one is Bayon but I also loved Ta Phrom and the most amazing is without question the Angkor Wat!!!

A hagyományos útvonalak a következők:

– KIS KÖR: 17 kilométer hosszú és Angkor Wat-tal kezdődik, majd jön Angkor Thom (beleértve Bayon, Elefént Terasz, A leprás király terasza, Baphuon, Phimeanakasz), Ta Keo, Ta Prohm és visszatér Angkor Wat-hoz

– NAGY KÖR: 26 kilométer hosszú, a kis kör kiterjesztése, Preah Khan, Neak Pean (az egyik kórház), a Kelet-Mebon és további templomok mint, Ta Som (a Bayon-stílusú templom), Pre Rup, Bantej Kdei és visszatér Angkow Wat-hoz

Bárcsak több időnk lett volna, hogy több templomot megnezzünk ezek közül, ebből sikerült megnezni: Angkor Wat, Angkor Thom beleértve Bayon és néhány kaput, Ta Phrom, Elefánt terasz és Bentley Srei.

Mi inkább a fennmaradó időben elmentünk néhány távoli speciális dzsungel templomhoz, a Kbal Spean és Beng Mealea-hoz.

Szintén fantasztikusak voltak (egy későbbi bejegyzésben fogok írni róluk 🙂

Kedvencem a Bayon, de tetszett Ta Phrom is és a legcsodálatosabb kétség sem fér hozzá az Angkor Wat !!!

dec-14_299_fotorSo what we did in 3 days:

Day 1. The small circle: We went to the Pub Street to have a proper breakfast there and we picked a tuk-tuk driver randomly from the crowd for 15$ to take us to the small circle during the day. I think the price is about so much everywhere (at hotels, at tour operators, at street tuk-tuk drivers), if you can bargain harder than me you are very good 🙂
The first stop was at the ticket office outside the park. After that in the park the Angkor Wat since it is the nearest one to the entrance.

Tehát mit csináltunk 3 nap alatt:

1. Nap: A kis kör: Elmentünk a Pub Street-re, hogy egy kiadósat reggelizzünk és ott véletlenszerüen kiválasztottunk egy tuk-tuk vezetőt a tömegből 15 $-ért, hogy vigyen minket mindenhova a parkban a nap folyamán. Azt hiszem, az ár körülbelül ennyi lehet mindenütt (a hotelben, utazásszervezőknel, utcai tuk-tuk vezetőknel), ha valaki jobban tud alkudni, mint én akkor az nagyon ügyes 🙂

Az első állomás a jegypénztár volt a parkon kívül, azt követően a parkban az Angkor Wat, mivel ez a legközelebbi a bejárathoz.

I read in a book that it takes about 1-2 hours to discover Angkor Wat. It is correct, we also spent there at least 1 hour without noticing how fast the time passed. It is difficult to describe with words what you feel when you visit these ruins. When I was here in 2010 the temple was renovated from outside, it was a bit covered, so I couldn’t take really nice pictures there. Now I could 🙂
Olvastam egy könyvben, hogy kb 1-2 óra alatt lehet felfedezni Angkor Wat-ot. Ez stimmel, mi is legalább 1 órán át voltunk ott anélkül, hogy észrevettük volna, hogy elrepült az idő. Nehéz leírni szavakkal, mit lehet érezni a romok felfedezése közben. Mikor itt voltam 2010-ben a templomot kívülről felújították, egy kicsit be volt fedve, úgyhogy nem tudtam igazán szép képeket csináalni. Most tudtam 🙂

dec-14_050b
Apsara dancer

dec-14_094

dec-14_136_fotor

dec-14_117v

Some things to know about Angkor Wat: You arrive there, the parking of the tuk-tuks is a bit far from the bridge, which you have to cross. After crossing the bridge you arrive at a temple complex, which is also exciting looking but passing these buildings you arrive at a small road that leads you to the temple itself. The carvings inside take your breath away. Angkor Wat is included in the list of World Heritage Sites and serves as Cambodia’s national symbol.

Néhány dolog, amit tudni érdemes Angkor Watrol: a tuk-tuk parkoló kicsit messze van a hidtól, amin át kell kelni. Miután átkelünk a hidon megérkezünk egy templom együtteshez, ami szintén izgalmasan néz ki, de ezt az épületet elhagyva jutunk a belső fő templomhoz.

A templom diszitése olyan gyönyörű, hogy eláll az ember lélegzete. Angkor Wat a legnagyobb vallási épület az egész világon, szerepel a Világörökség listáján és kambodzsai nemzeti szimbólumnak számit.

dec-14_055_fotor

dec-14_094b

dec-14_050_fotorc

dec-14_083_fotor

dec-14_059

dec-14_079_fotor

Next temple was the Bayon in Angkor Thom. In the upper terrace you can find the “face towers” of the Bayon. There are about 200 smiling buddha faces, often called “the smile of Angkor.” To climb up is a bit difficult, the steps are really narrow and high. Try to take a picture with one of the faces while looking into his eyes/kissing him… It is fun 🙂
Következő templom Bayon volt, Angkor Thom-on belül. A felső teraszon találhatóak az “arcok”, mintegy 200 mosolygó buddha arca, gyakran nevezik “Angkor mosolyának.” Felmászni egy kicsit nehéz, a lepcsők valóban keskenyek és magasak. Próbáljanak megképet csinálni az egyik arccal, amikor szemebe néznek vagy megpuszilják. Élvezetes szórakozás beállitani a képet 🙂

dec-14_193_fotor

dec-14_201_fotor

dec-14_240-fot_fot-2_fotor

dec-14_245

dec-14_245b

dec-14_245c

dec-14_245d

We stopped at the Elephant Terrace (in the ancient Khmer times the king received guests here) and at some gates.  Megálltunk az Elefánt Terasznál (az ősi khmer időkben a király itt fogadta a vendégeket)

dec-14_281_fotor

dec-14_273_fotor

dec-14_187_fotor

dec-14_170b

After that we went to Ta Prohm, where giant tees grow round the temple walls. It was so crowded, my God, you could hardly take a picture without a lot of people in it. You have to find the proper time, we went in the afternoon, maybe it is not the best if you are disturbed by the crowd. We weren’t disturbed, simply pushed some away or asked them to get the hell out of our pictures 🙂 Of course in a polite way, you know me…
és elmentünk a Ta Prohm-hoz, ahol óriás gyökerek nőnek a templom falai körül. Ez annyira zsúfolt volt, alig lehetett képet csinálni emberek hada nélkül. Meg kell találni a megfelelő időt, amikor nincsenek sokan, mi délután mentünk, talán nem a legjobb időben. Minket a tömeg nem zavarta, csak arrébb toltuk a többieket vagy megkertük őket, hogy menjenek ki a kepeinkből 🙂 Természetesen udvarias módon…

dec-14_337_fotor4

dec-14_338_fotor

dec-14_359_fotor_fotor

dec-14_344_fotor

dec-14_348_fotor

dec-14_372_fotor

Day 2. The biggest challenge, the Kbal Spean trekking. Surprisingly it is not so popular among visitors, maybe because it is outside the park. It took for us 3 hours to walk to the carvings in the river bed and to go to the small waterfall there. After that we went to the Banteay Srei temple, the “Citadel of the Women”, legend says it must have been built by women, as the carvings are too fine for the hand of a man. I wrote about it here =
2. Nap: A legnagyobb kihívás, a Kbal Spean gyaloglás volt. Meglepő módon nem annyira népszerű a látogatók körében, talán azért, mert ez a parkon kívül van. Nekünk 3 órába tellett, hogy elmenjünk a folyóban lévő faragványokhoz és a kis vizeséshez. Ezután jött a Bentley Sreitemplom ‘a Nők Citadellája’, a legenda szerint nők építették, mert a faragasok túul szépek ahhoz, hogy férfi csinálja. Irtam róla itt: Jungle trekking in Cambodia – Kbal Spean, the Valley of a 1000 Lingas / Dzsungeltúra Kambodzsában – Kbal Spean, az 1000 Linga völgye

viki-dec-15_229_fot-2

viki-dec-15_230_fotor

viki-dec-15_253_fotor

viki-dec-15_255_fotor

viki-dec-15_277

Day 3. was for the Jungle temple Beng Mealea, which is also pretty far from Siem Reap but while discovering it you would really feel like being Indiana Jones. Here are some photos taken in the Angkor Park during these days, enjoy 🙂 I wrote about it here:
3. Nap: a dzsungel templom Beng Mealea felfedezésére szolgált, ami szintén elég messze van Siem Reap-től, de érdemes elmenni oda, mert az embernek olyan érzése van ott, mintha Indiana Jones lenne… Itt írtam róla: Beng Mealea,the Jungle Temple in Cambodia / Beng Mealea, a dzsungel templom Kambodzsában

More posts about Cambodia / Több bejegyzés Kambodzsáról:

Siem Reap beyond Angkor / Siem Reap Angkoron túl

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

dec-14_245e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.