Walk the line in the Samaria Gorge in Crete – short way & long way – same same but different / Séta a Szamária szurdokban – rövid és hosszú verzió – ugyanaz, de mégis más

When in Crete do as the hiking-nature-loving tourists do and go to the Samaria Gorge.
It is one of the longest gorges in Europe. It is an epic hike, in the Crete’s only national park and provides stunning views.

Ha Krétán vagy tégy úgy, mint a természet/túrabarát túristák és menj el a Szamária szurdokba. Európa egyik leghosszabb szurdoka. Csodás gyalogtúra Kréta egyetlen nemzeti parkjában.

There are 2 ways to do it, the short one and the long one. Yes same same but different, it requires different physical condition, it gives different memories and it makes you feel different after doing it.
Két módja van hogy megnézzük, egy rövid és egy hosszú út. Ugyanaz, de mégis más: más fizikai erőnlétet követel, más emléket ad és máshogy érezzük magunkat utána.

The short one – an easy walk / A rövid – egy kis egyszerű séta
I did the Samaria short way in 2008, during my first season. I never was a big hiking fan and I don’t do hiking that is why I thought it would be enough for me to do the ‘lazy way’. It was. The short way means you do the Samaria gorge backwards. You go by the excursion bus to the harbour Chora Sfakion, then by ship to the exit of the gorge, Agia Roumeli. Then there you have 5-6 hours free time and you can do whatever you want to do. You can go up the gorge as long as you want and as far as you want, you decide, you know you have to go back to the exit to take the ship back to the harbour. Or you can only stay at the harbour and swim a bit in the Libyan Sea. It is totally up to you, in my opinion to come here and ONLY swim in the sea is a waste of time.
Here you don’t need much physical strength, you don’t need hiking shoes (some did it even in flip flops ). You can go up to the narrowest part of the Gorge, to the ‘Iron Gates’ (max 1 hour there if you walk slowly). It is a rock wall, on one side it rises 300 meters and it is 3 meters wide, you can almost touch both sides. And there you can see magnificent landscape, you can take nice pictures.
You can say you saw the most beautiful part of the gorge, you will have nice memories.
What do you feel afterwards? You will have a pleasant feeling: ‘Good, I saw what everyone talks about in Crete’

2008-ban az első szezonom alat megcsináltam a Szamária rövid túrát. Soha nem voltam nagy természet/túrázás barát szóval úgy gondoltam a rövid elég lesz. Elég volt. A rövid azt jelenti, hogy a Szamária szurdokot visszafele nézitek meg. Először a kiránduló busszal Chora Sfakionba érkeztek, aztán hajóval Agia Roumelibe a szurdok kijáratához.
Itt 5-6 óra szabadidő van, azt lehet csinálni amit akartok. Fel lehet menni a szurdokba addig amig tetszik, Ti döntitek el meddig, utána vissza is kell jönni a kikötőhöz. Ott lehet maradni a kikötőben és a tengerben fürdeni. Véleményem eszerint annak nincs értelme, hogy valaki ide jön csak azért, hogy fürödjön a tengerben.
Itt nem kell nagy fizikai erőnlét, nem kell túracipő (voltak akik papucsban gyalogoltak). Fel lehet menni a legszűkebb részééig a szurdoknak a Vaskapuig (max 1 óra). Ez egy magas sziklafal oldala 300 m, 3 méter széles. Elmondhatjátok, hogy láttátok a legszebb részét a szudoknak. Mit éreztek utána? Kellemes érzés, ‘ok, láttam azt, amiről Krétán mindenki beszél’

img_1867
Walking back to the Iron Gates

img_1831
They can help you

 

img_1868

 

img_1844
At the harbour there are many restaurants where you can have Tzatziki and Cheese saganaki

The long one – a true challenge /  A hosszú – igazi kihívás
I was so lucky I spent another summer in Crete in 2013 and my team decided to do the long way. It was in June, so not soooo hot yet. I was asked if I wanted to do it and my first reaction was: “Are you crazy??? Me hiking 16 km long? No way”
Then I started to think, why not? Once in a lifetime opportunity. I can show it to myself and to the World that I can do it 🙂 And besides I can see more beautiful things there than during the short way (that’s what I heard). So I went. I collected as much information as possible about it because I was really afraid of it. I didn’t know I had the physical condition good enough to that, although there I used to work out in the gym almost every 2nd day. And what if the 5-6 hours are not enough for me there? So I prepared. I packed water (you can fill in the bottles in the gorge from many springs), crackers and banana and such things for avoiding low blood sugar level. Funny that then I had a low blood sugar problem, about which I didn’t know, so I was lucky I didn’t collapse in the middle of the gorge. Believe me, somehow I am always lucky 🙂

Olyan szerencsés voltam, hogy még egy nyarat töltöttem 2013-ban Krétán és a team-em elhatározta, hogy megcsinálja a hosszú túrát. Június volt, nem volt még olyan meleg. Megkérdezték mennék-e és az első reakcióm az volt: “Megőrültetek? Én 16 km-t gyalogolni? Soha” Aztán elkezdtem gondolkodni: Miért ne? Egyszer az életben adódik ilyen alkalom. Megmutatom magamnak és a világnak, hogy meg tudom csinálni. És meg szebb dolgokat láthatok, mint korábban a rövid alatt. Szóval elmentem. Annyi információt gyűjtöttem, amennyit csak tudtam, mert féltem. Nem tudtam, hogy eléggé fitt vagyok-e erre, holott akkor szinte minden második nap mentem konditerembe. Nagyon felkészültem. Csomagoltam vizet (kis forrásokból fel lehet tölteni a palackot a szurdokban), kekszet, banánt, ha lecsökkene a vércukrom. Vicces, hogy ekkor gondom volt az alacsony vércukorral, amiről nem tudtam, tehát kvazi bármikor összeeshettem volna. Nekem mindig nagy szerencsém van 🙂

 

 

It looks like that that first you stop for breakfast at a restaurant after waking up and being picked up at around 6.00 from Rethymnon. After arriving at the gorge at around 8.00 you buy the entrance ticket, you take some pictures/selfies of yourself smiling to see/show the others the “before” condition (full of energy, optimistic, shining) and you start. First it goes steep down on the “stairs” from more than 1200 meters, I don’t know how many step, if you ask, but for sure you walk and walk down for an hour. And from this process, at that moment already you will know that THE NEXT DAY IT WILL HURT LIKE HELL!
But you are already there in the gorge, you can’t turn back, you have to do it till the end. If you collapse, some donkeys can take you out of the gorge. I heard it happens often to hikers. At least good to know that someone can help you…:)
Deserted farmhouse, small bridges to cross, goats (the ‘Kri-kri’-s), small ghost town, some little churches, beautiful scenery.
My colleagues walked faster, i did it slower. My favourite part was with the high cliffs where there are patterns like waves (pictures).
And you reach the narrowest part, the ‘Iron Gates’ and you know you are there at the exit soon. You can’t feel your legs anymore, just some kilometres more.

A túra úgy néz ki, hogy először egy étteremnél állunk meg reggelizni miután a kiránduló busz felszedett reggel 6.00-kor a hoteltől Rethymnon-ból, kb 8.00-kor kezdjük a gyaloglást. Megvesszük a belépőt és indulás. Az út először meredeken lefelé megy 1200 méter magasról. Ne kérdezzétek mennyi lépcső, biztos volt 1 óra gyaloglás. És ez az amikor már tudtam, hogy másnap ez baromira fog fájni.
De már nem fordulhattam vissza, már a szudokban voltam. Már meg kell csinálnom a végéig. Ha összeesnétek vannak szamarak, amik kivisznek. Legalábbis ezt hallotam, sok turistával megesett. Jo tudni, hogy valaki fog segiteni.
Elhagyott erdei ház, kis hidak amiken át kell kelni, kecskék (kri-kri), kis szellemfalu, néhány templom, gyönyörű táj. A kollégáim gyorsabbak voltak, én lassabban csináltam. Nem baj.
A legszebb rész a magas szikláknál volt, ahol hullámos minták vannak.
És akkor elértem a legszűkebb részt, a Vaskaput, és tudtam, hogy nemsokára ott a kijárat. Már nem éreztem a lábam, de már csak néhány kilométer volt hátra.

Everyone gave me suggestions what to bring, what is important and everyone told me: “Viki, don’t sit down!” And I did so. I thought “Ahhh just for 5 minutes. I am almost there”. I sat down just for 5 minutes, so 20 meters from the bus stop, because there is a small bus that takes you from the exit of the gorge to the harbour the last 2 kilometres. (OK, I confess I didn’t walk 16 kilometres, I walked about 13-14 kilometres 🙂
The 5 minutes were 10 minutes and i realised I CAN’T GET UP. Simply my muscles didn’t work, that was it. I put my shyness away and asked the next couple to help me up. From then on I don’t remember how I went 20 meters more or how I got on the bus to take me to the harbour or what we were taking about at the harbour with my colleagues. I just didn’t feel my legs, my brain was dead tired as well and shut down. By boat we went to Chora Sfakion where the excursion bus was waiting for us and we went home.
And the next day was my day-off (thank God I will do nothing), they told me not to do anything, just go into the pool and relax there. I didn’t do so, I went to Seitan Limenes Beach (Devil’s Harbour) … 🙂 So it took for about 4-5 days by the time I didn’t feel the pain.
What I felt after this: I always envied those fellow reps who guided this excursion for example every week. I envied my colleagues who had done it and told me how beautiful it was. Now I know it too, because I DID IT TOO!

And you know what? If I get this destination in the future again, I will do it again! 🙂

Mindenki tanácsokat adott mit vigyek, mi fontos és mindenki mondta: “Viki, ne ülj le”. Leültem. Úgy gondoltam, hogy “ah csak 5 percre. Már majdnem ott vagyok”. Leültem csak 5 percre, már 20 méterre voltam buszmegállótól, mert van egy kisbusz ami elvisz a kijárattól a kikötőbe az utolsó 2 kilóméteren. OK, bevallom nem 16 km-t gyalogoltam, hanem csak 13-14-t 🙂
Az 5 perc 10 perc lett és rajöttem, hogy nem tudok felállni. Ennyi volt. Szimplán az izmaim nem mozdultak. Félretettem a szemérmességemet és megkértem a legközelebb jövő párt, hogy segitsen fel. Onnantól nem emlékszem, hogy mentem még 20 métert a buszig, hogy szálltam be a buszba, miről beszéltünk kollégáimmal a kikötőben. Teljesen lemerültem, az agyam kikapcsolt. Nem éreztem a lábaim. Hajóval elmentünk Chora Sfakionba, ahol a kirándulóbusz várt ránk és haza vitt.
Következő nap volt a szabadnapom (hála az égnek nem csinálok semmit) és mindenki mondta, hogy ne csináljak semmit csak a medencében relaxáljak. Nem igy tettem, elmentem a Seitan Limenes strandra (Az ördög kikötője – ford) Szóval eltartott 4-5 napig mig nem éreztem fájdalmat. Amit éreztem a túra után: mindig irigyeltem azokat a kollégáimat, akik hetente pl vezették ezt a túrát. Irigyeltem a kollégáim, akik megcsinálták és meséltek arról milyen szép. Most már én is tudom, mivel MEGCSINÁLTAM! És tudjátok mit? Ha a jövőben megint megkapom ezt a desztináciot, megint megcsinálom 

I am not an expert in hiking, if you want to know how the Samaria Gorge hiking looks like, what to expect, how to prepare yourselves, here is a really good web site: Egy nagyon jó weblap a Szamária szurdokról: http://www.west-crete.com/samaria-gorge.

More about Crete / Több bejegyzés Krétáról:

Ahhh, the Blue Lagoon in Crete /Ahh, a krétai Kék Lagúna

Island Hopping (Part 1) – in Greece / Szigetszökkenés (1.) – Görögországban

West Crete / Nyugat-Kréta

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

img_1856

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.