Rhodes – Something Different and Unusual – An Abandoned Sanatorium and the Mussolini Villa / Rodosz – másképp – Egy elhagyatott szanatórium és a Mussolini Villa

I’m Living on the Island Rhodes the whole summer gives you the opportunity to see all the important places, all the nice sights everyone talks about and Rhodes is famous for and of course all the beautiful beaches. If you have seen everything, let’s say: Rhodes Old Town, Mandraki harbour, Lindos, Prassonissi, Monolithos castle, the nice beaches like Afandou, Tsambika, St. Paul’s Bay, Anthony Quinn Bay…etc, then I have something different to suggest to you to see, other than the traditional touristy stuff:
These are remnants of the Italian history in Rhodes. Naming there is an old abandoned Sanatorium in Eleousa and a Villa called ‘Mussolini Villa’ in Profitis Ilias built for Mussolini, who had never seen it.
Annak köszönhetően, hogy Rodoszon töltöm az egész nyarat lehetőségem van, hogy lássam azokat fontos helyeket és amikről mindenki beszél, amikről Rodosz hires. Ha már mindent láttatok, mint például: Rodosz város, Mandraki, Lindosz, Prassonissi, Monolithos kastély, a tengerpartok mint Afandou, Tsambika, St. Paul’s öböl, Anthony Quinn öböl…stb, akkor van valami más, amit ajánlhatok, hogy megnézzetek.
Más mint a szokványos turistalátvanyosság: Ezek az olasz korszak maradványai, nevezetesen egy öreg elhagyatott szanatórium Elousa-ban és a Mussolini villa Profitis Ilias-ban, amit Mussolini maga soha nem lakott.

The Sanatorium in Eleousa / A szanatórium Eleousa-ban
So turning to the west at Kolymbia and later passing by the Seven Springs you soon reach a small square on the left with a church and some abandoned buildings. The sanatorium is on the right. I have a vivid imagination so I connect an abandoned sanatorium from the 1930s to a hospital, there comes connection to an asylum, there the abandoned & haunted part and we end at something like ‘The House on the Haunted Hill’ … (I hope most of you have seen the movie…)
But actually – thank God – it is nothing like that in the reality. It is an abandoned house, yes, hopefully no ghosts living there (we didn’t meet any, but you never know), but there a photography fan can have much inspiration if one has much imagination!
Kolymbia-nál nyugatra fordulva a 7 Forrást elhagyva elérünk egy kis teret, ahol van egy templom és elhagyatott házak. A szanatórium jobb oldalon van. Nekem élénk a fantáziám, ezért az 1930-as évekből szarmazó szanatórioumot összekötöm a kórházzal, azután jön a kapcsolat az elmegyógyintézettel, azután az elhagyatott és szellemjárta rész és máris a “Visszatérés a kísértethegyre” címu horrorba képzelem magam. (remélem mindenki látta a filmet)
De hál istennek nem teljesen olyan volt. Igen, ez egy elhagyatott ház, remélhetőleg nincsenek szellemek (nem láttunk egyet sem, de ki tudhatja) de egy fotózast szerető ember itt rengeteg inspirációt kap, ha van képzelőereje.

image
Autumn effect
image
Selfie

 

image
The fireplace upstairs
image
The first floor
image
The first floor
image
Dream effect

It is so colourful inside! The fireplace is red, yellow, orange, purple with an apple sign on the top. Why apple? Was it part of the treatment to draw over the fireplace? I don’t think we will ever know the answers to these important questions… :/
There is another fireplace on the 1st floor, green and red. The walls are blue, green, pink (!), purple, the doors are yellow and red. Colours, colours and COLOURS!!!
Go inside, go to the first floor too and take pictures. Don’t be afraid, it is not dangerous (ok watch out the holes on the first floor) and you are not alone, there are a lot of tourists (a secret group that knows about it). Now you know it too that it exists.
While walking inside you will have a spooky feeling for sure, YOU WERE WARNED! Enjoy! 🙂

Olyan szines belül! A kandalló piros, sárga, narancs, lila és van egy alma szimbólum rárajzolva. Miért ama? Ez a kezelés része volt, hogy a kandallóra festettek? Ezekre a fontos kérdésekre soha nem fogjuk megtudni a választ;) Van egy másik kandallo az emeleten, zöld és piros. A falak kékek, zöldek, rózsaszinek és lilák. Az ajtók sárgak és pirosak. Szinek, szinek, szinek!!!

Menjentek be, menjetek fel az első emeletre és csináljatok ott is képeket. Nem kell félni, nem veszélyes (ok vigyázni kell az első emeleten a padlón a lyukakra) és nem vagytok egyedül, túristák hada keresi fel (egy titkos kis csoport amely hallott az epületről). Most már Ti is tudjátok, hogy létezik. Jo szórakozást!

History of the Sanatorium / Történet
I found some history too: The Sanatorium was built for Italians, it was for patients with tuberculosis for 23 years (1947-1970). Although the village of Eleousa was not ideal from a climatic point of view, the area has strong cold winds, but it was ideal for quarantine of the patients (yes for sure, it is far from everything, the illness spread in the air, they were isolated here). More than 1500 patients from Greece were hospitalised here.
Találtam egy kis történetet: a szanatóriumot olaszoknak építették és 23 évig tüdőbetegeket gyógyitottak itt (1947-1970). Habár Elousa falu maga nem épp ideális, mivel hideg erős szél fúj, de karantén szempontjából megfelelő volt (persze mindentől távol van, a betegség a levegőben terjedt, itt el voltak zárva a többi embertől). Több mint 1500 beteget kezeltek itt egész Görögországból.

 

While looking for some history I bumped into the disease. Did you know? / Mialatt a szanatórium történetét kerestem, megtudtam néhány dolgot a tüdőbetegségről:
Tuberculosis exists since the ancient times, even in Ancient Egypt in mummies they could find it. It was seen as a “romantic disease” in the 19th century, when there was no cure yet. The slow progress of the disease allowed for a “good death” as sufferers could arrange their affairs. A quarter of all deaths in Europe are estimated to have been caused by tuberculosis during the 19th and early 20th century. The composer Frederic Chopin, writer Franz Kafka and the painter Paul Gaugin had it too, among others. But even in modern times famous people died of it, like Vivien Leigh (Gone with the Wind). We have been using vaccines against it since the 1930s but the illness still exists, mostly in developing countries.

So I think that is enough about the sanatorium and about tuberculosis, don’t you think?… Don’t you miss the fountain a bit farther!

Már az ősidők óta létezik, az ókori Egyiptomban mumiákban kimutatták. A 19 században “romantikus betegségnek” könyveltek el, mert a betegség lassú lefolyása miatt “szép halált” engedett meg, el tudták rendezni a betegek az ügyeiket. Európa 1/4-e tuberkolózisban halt meg a 19 század végén-20 század elején. Többek között Gauguin, Kaffka, Chopin is elkapta a betegséget. És még a modern időkben is ebben haltak meg hirességet, mint Vivien Leigh. Már az 1930-as évektol van gyógyszer rá, de még mindig aktuális betegség, klönösen a fejlődo országokban.

Szerintem elég volt ennyi a szanatóriumról és a tüdőbetegsegről, igazam van? Ne mulassszák el megteinteni a szokőkutat sem.

Mussolini Villa
There is another building in the nearby you could see. After discovering this Sanatorium we went further to Profitis Ilias (mountains, forest, hmmm not much to see) and we found the Villa di Vecchi (named after a governor), which is called the ‘Mussolini Villa’. Built for the fascist dictator during the Italian occupation, abandoned too, don’t know about ghosts either but I wouldn’t spend a night there alone by myself… It is on the top of the hill, not so difficult to find, stairs lead up there. Broken windows, walls painted with graffiti, rubbish everywhere – this is how this villa looks. Hmm, we expected more from this, but took some nice pictures too. Not as inspired as in the previous one but was ok, we saw it.
Van egy másik épület is a közelben. Miután felfedeztük a szanatóriumot tovább mentünk Profitis Ilias felé (hegyek, fák, nem olyan érdekes) és megtaláltuk a Villa di Vecchi-t (egy kormanyzórol elnevezve), amit Mussolini villának neveznek. A diktátornak emelve az olasz megszállas alatt, elhagyatott szintén, nem tudok szellemekről, de nem töltenék itt egy éjszakat egyedül… A domb tetején van, könnyen megtalálható, lepcsők vezetnek fel. Törött ablakok, graffitis falak, szemét – igy néz ki a villa. Többet vártunk, de csináltunk néhány jó képet. Nem annyira inspiraló, mint az előző épület, de láttuk ezt is.

We almost bumped into our colleagues, who were visiting the same buildings on the same day-off. They told me they had found in the nearby an abandoned hotel, where doors just slam and you can run out of the building because you are scared like hell, like they had done 🙂 Ghosts?! Who knows…? For Your Info, only if you are interested in some more scary stuff….
Here you can see some pictures (= MEMORIES) we took (I was there for the second time that is why i wear different clothes, not because I changed for the photo shooting…)

Majdnem belebotlottunka a kollegáinkba, akiknek ugyanazon a napon volt szabadnapjuk. Azt mesélték, hogy találtak nem messze egy elhagyatott hotelt, amely egy olyan épület, ahol hirtelen ajtók csukódnak be és lehetőség nyilik arra, hogy gyorsan lélekszakadva kirohanjon az ember onnan, mert halálra remul. Ahogy ők is tették 🙂 Szellemek? Ki tudja? Csak hogy tudják, ha esetleg meg több ijesztő dolgot szeretnének látni 🙂
Itt láthatóak a képek (= emlékek), amiket csináltunk (már másodszorra voltam ott, ezért a 2 különböző ruha, nem a fotozás kedvéért öltöztem át 🙂

More Rhodes / Több Rodosz:

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/viktorialengei/

One comment

  1. We are in Rhodes and found your article – loved the way you write about the hospital and even some history .. you did not mention there was also a beautiful church with a very impressive staircase

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.